Hvordan er din typiske biltur? Når kunstig intelligens lærer det, kan den planlegge motorbruken i plugg inn-hybridbilen slik at det brukes minst mulig fossilt drivstoff og slippes ut minst mulig karbondioksid. (Illustrasjonsfoto: KPG Payless2 / Shutterstock / NTB scanpix)
Hvordan er din typiske biltur? Når kunstig intelligens lærer det, kan den planlegge motorbruken i plugg inn-hybridbilen slik at det brukes minst mulig fossilt drivstoff og slippes ut minst mulig karbondioksid. (Illustrasjonsfoto: KPG Payless2 / Shutterstock / NTB scanpix)

Kunstig intelligens struper bensinbruk på hybridbilen

Lærer mens du kjører.

Jo mindre fossilt drivstoff en plugg inn-hybridbil kan klare seg med, desto bedre ser karbonregnskapet ut.

Nå har en gruppe amerikanske forskere utviklet et intelligent system som lærer mens du kjører.

Fjerner opptil en femtedel av CO2

Dermed blir kraften mellom elmotor og fossilmotor bedre fordelt. Slik spares tolv prosent fossilt drivstoff.

Hvis systemet vet hvor ladestasjonene er, kan det spares ytterligere åtte prosent, ifølge studien i tidsskriftet Journal of the Transportation Research Board.

Bør planlegge turen som helhet

I dagens modeller fordeles kraften mellom elmotor og fossilmotor ut fra det som gir minst utslipp i øyeblikket.

Hvis bilen isteden kunne planlagt forbruket ut fra turen som helhet, ville den beste fordelingen blitt annerledes og gitt mindre klimautslipp.

Slike systemer finnes, men de krever at hele reisen programmeres inn på forhånd. Dessuten krever de store utregninger.

Lærer mens du kjører: I hvert øyeblikk av turen samler den kunstige intelligensen inn opplysninger om opplading og utlading av batteriet, fart, motorkraft og helning på veien. Ut fra tidligere læring anslår den gjenværende kjøretid, og fordeler kraft mellom fossilmotor og elmotor slik at forbruk av fossilt drivstoff og CO2-utslipp blir lavest mulig. Hvis systemet også vet hvor neste ladestasjon er, kan forbruket senkes enda mer. (Foto: (Illustrasjon: Arnfinn Christensen, forskning.no, basert på original i tidsskriftartikkel i referansen.))
Lærer mens du kjører: I hvert øyeblikk av turen samler den kunstige intelligensen inn opplysninger om opplading og utlading av batteriet, fart, motorkraft og helning på veien. Ut fra tidligere læring anslår den gjenværende kjøretid, og fordeler kraft mellom fossilmotor og elmotor slik at forbruk av fossilt drivstoff og CO2-utslipp blir lavest mulig. Hvis systemet også vet hvor neste ladestasjon er, kan forbruket senkes enda mer. (Foto: (Illustrasjon: Arnfinn Christensen, forskning.no, basert på original i tidsskriftartikkel i referansen.))

Lærer mens du kjører

Nå har forskere fra University of Riverside og National Renewable Energy Laboratory i USA utviklet et system som lærer mens du kjører.

Systemet bygger opp et bilde av din typiske biltur. Den forenkler også utregningene.

Systemet registrerer hastighet, kraftbehov, veiens helning, batteriets ladning, lengden på turen og – om mulig – hvor ladestasjoner er.

Sikter seg inn etter hvert

Så beregner systemet den beste balansen mellom elkraft og fossilkraft. I begynnelsen får disse beregningene litt hjelp av simuleringer som forskerne har gjort.

Etter hvert lærer systemet av sine egne feil og sikter seg inn mot bedre og bedre bensinøkonomi.

Ikke alle sjåfører er like lette på gasspedalen. Systemet tar også hensyn til dette, og beregner den best mulige fordelingen uansett.

Da forskerne skulle prøve ut systemet, sendte de bilen ut på motorveien i rushtiden om morgenen og ettermiddagen sør i California.

Etter tolv turer hadde systemet siktet seg godt inn mot den beste blandingen av elkraft og fossil kraft.

Hybridbiler er gammelt nytt. Her der den aller første, en Luhner-Porsche Mixte Hybrid fra år 1900. Bensinmotoren ladet opp batteriet som igjen drev elektromotorene, en til hvert hjul. (Foto: Ukjent fotograf, Wikimedia Commons)
Hybridbiler er gammelt nytt. Her der den aller første, en Luhner-Porsche Mixte Hybrid fra år 1900. Bensinmotoren ladet opp batteriet som igjen drev elektromotorene, en til hvert hjul. (Foto: Ukjent fotograf, Wikimedia Commons)

Calling all cars …

Systemet er tilpasset den typen drivverk som blant annet finnes i Toyota Prius – det som kalles power split eller serie-parallell-drivverk. I slike drivverk kan både fossilmotoren og elmotoren drive hjulene samtidig og kraft fra fossilmotoren kan lade batteriene.

Det intelligente styringssystemet kan uansett brukes på ulike bilmodeller, fordi det lærer ut fra egenskapene til den enkelte bilen, ifølge artikkelen i Journal of the Transportation Research Board.

Referanse:

Xuewei Qi m-fl: Data-Driven Reinforcement Learning–Based Real-Time Energy Management System for Plug-In Hybrid Electric Vehicles, Journal of the Transportation Research Board, Vol 2572, DOI: 10.3141/2572-01, sammendrag.

Full versjon av artikkelen finnes her.

Powered by Labrador CMS