Folkehelserådgivere på nettverkssamling hos Tannhelsetjenestens kompetansesenter. (Foto: TkØ)

Skal kurse tannhelsepersonell om snusforebyggende arbeid

I forrige uke møttes folkehelserådgivere fra Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo for å diskutere hvordan de skal formidle ny kunnskap om snusforebyggende arbeid til den offentlige tannhelsetjenesten.

– Målet er å videreformidle evidensbasert kunnskap ut til regionen, sier forskningsassistent Ingrid Klepaker ved Tannlegehelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ), som koordinerer samlingene. Hun viser til at en av TkØs sentrale oppgaver er å drive praksisnær forskning i samarbeid med tannhelsetjenesten i regionen for å øke kunnskapsgrunnlaget hos tannhelsepersonell.

– På den måten styrker vi det det faglige nivået på tannhelsetjenester til befolkningen, understreker Klepaker.

Les mer om kurset her

Powered by Labrador CMS