Vil lære sykepleie på mobil og nettbrett

Elektroniske pensumsamlinger kommer best ut når sykepleierstudenter velger læringsverktøy.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Sykepleierstudentene Emilie Vinnes og Malin Theissen forstår godt hvorfor e-kompendiene er så populære. (Foto: Asbjørn Jensen/UiS)

E-kompendier i sykepleie

Totalt 16 e-kompendier med fagstoff fra anatomi og fysiologi, mikrobiologi og grunnleggende farmakologi ble brukt i denne studien, som er publisert i European Journal of Open, Distance and E-Learning (2013).

Innholdet i e-kompendiene er det samme som i forelesningene, og de inneholder både tekst, lydfiler, bilder, animasjoner, interaksjoner og enkle prøver. I tillegg får studentene tilgang til alle funksjoner som ligger i Adobe Reader, slik som utheving av tekst, personlige notater og søkefunksjon.

Per i dag er det utviklet 104 elektroniske kompendier til sykepleierutdanningen ved Universitetet i Stavanger.

Studentene Malin Theissen og Emilie Vinnes, som går andre året på sykepleierutdanningen ved UiS, er begeistret for de elektroniske kompendiene.

De er klare på hva som er fordelen med læringsverktøyet:

– E-kompendiene konsentrerer seg mer presist om det vi skal lære. Vi jobber mer målrettet. Og vi kan sitte på bussen eller hvor som helst og se og høre det vi skal lære. Vi trenger ikke dra på tunge tekstbøker, men har tilgang via pc, Ipad og mobil, sier Vinnes.

– E-kompendiene gir deg en annen følelse av det du skal lære. De er veldig visuelle og lette å bruke. Vi bruker dem hver dag, sier Theissen.

Ifølge en ferske studien fra sykepleierstudiet ved Universitetet i Stavanger danker e-kompendier ut både tradisjonelle læringsverktøy og andre elektronisk støttede verktøy.

Først ute med nettutdanning

Det er universitetets egen avdeling for nettbasert opplæring, NettOp, som har utviklet elektroniske kompendier, såkalte e-kompendier, basert på en kombinasjon av pdf- og flash-teknologi.

Nyvinningen ble gjort i forbindelse med at Universitetet i Stavanger i 2009 var først i landet med å kunne tilby sykepleierutdanning på nett.

Den første faglæreren som var med i produksjonen av disse e-kompendiene, var førsteamanuensis Brynjar Foss ved Institutt for helsefag.

Etter noen år med bruk av e-kompendiene som ett av flere læringsverktøy ville han finne ut mer om effekten av det nye tilbudet. 

Begeistring over år

Foss undersøkte hvilke læremidler sykepleierstudenter foretrekker framfor andre. Hele 349 studenter, fordelt på 2009-, 2010- og 2012-kullet, ble bedt om å rangere ulike læremidler etter hvor fornøyde de var med dem.

I undersøkelsen havnet e-kompendiene desidert øverst, med en poengsum langt over flere av de andre alternativene.

Hele 85 prosent av studentene svarte at de syntes e-kompendiene var svært gode som læringsverktøy, mens 14 prosent mente de var gode. Dernest foretrakk studentene forelesninger, digitale flervalgsprøver, oppgaveløsning i grupper og så podcast på Itunes U.

– Det store antall studenter som rangerer e-kompendier høyest, holder seg stabilt over flere år. Samtidig ser vi at de to siste kullene er mest begeistret. Disse studentene var blant de første som daglig fikk bruke datamaskiner på videregående skole, så det kan spille inn her, sier Foss.

Overrasket over podcast

Han er samtidig noe overrasket over at podcast ikke havner helt i toppen sammen med e-kompendiene i denne undersøkelsen.

– En del studenter, om lag 30 prosent, brukte ikke podcast som læringsverktøy. Podcast var heller ikke et alternativ for kullet fra 2009, så utvalget er noe mindre. En forklaring kan være at podcastene som kan lastes ned til pc eller mobil, består av de samme lydfilene som allerede finnes i e-kompendiene, sier Foss.

Samtidig er han mindre overrasket over de verktøyene som kom dårligst ut, nemlig oppgaveseminarer, diskusjonsforum på nett og tekstbøker.

– Om e-kompendiene faktisk fremmer læring, er vanskelig å fastslå, men det er i hvert fall det læringsverktøyet som studentene selv er mest fornøyde med, sier biologen, som samtidig anbefaler studentene å supplere e-kompendiene med andre læringsverktøy.

Referanse:

Foss B, Oftedal BF, Løkken A (2013). Rich media e-compendiums: A new tool for enhanced learning in higher education. European Journal of Open, Distance and E-Learning 16(1): 102-114.

Powered by Labrador CMS