Mus kan lukte kreft i urinen

Mus er i stand til å lukte kreft i urinen fra andre mus. Forskere vil nå bruke lukten av røykeres urin til å teste om de har lungekreft. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I middelalderen brukte leger urin til å diagnostisere pasienter. Lukten, fargen, konsistensen og ikke minst smaken ble brukt til å finne ut av pasientens tilstand.

Legevitenskapen har siden den gang endret sine metoder, selv om det tidligere har vært anekdotiske fortellinger om at hunder har snust ivrig på for eksempel føflekker eller et bryst, som ved legebesøk viste seg å være rammet av kreft.

Forandrer kroppslukter

Nå vender en amerikansk-japansk forskergruppe igjen oppmerksomheten mot urinens sykdomsavslørende egenskaper.

– Kreftsvulster forandrer kroppslukter, som kan spores av trente sensordyr og sofistikerte kjemiske teknikker. Våre resultater indikerer at luktspor kan forbedre tidlig diagnostisering av lungekreft, sier biolog Gary K. Beauchamp fra Monell Chemical Senses Center i USA i en pressemelding.

Forskerne har trent såkalte sensormus til å lukte forskjell på urin fra mus med lungekreft og vanlige friske mus. Musene skjelnet tydelig mellom mus med kreft og mus uten, noe som betyr at duftstoffer kan brukes til å identifisere kreft.

Forskningen er offentliggjort i det vitenskapelige tidsskriftet PLoS one.

Urinens kjemiske profil

På bakgrunn av musenes evne til å skjelne kreft fra ikke-kreft, har forskerne undersøkt den kjemiske profilen av urinen fra musene.

Kjemiske analyser av duftstoffene viser at mengden av flere stoffer er dramatisk annerledes.

Faktisk reduseres mengden av bestemte stoffer når musene utvikler kreft i lungene. Det skyldes ifølge Jørgen H. Olsen, forskningssjef i Kræftens Bekæmpelse, sannsynligvis metabolske endringer i kroppen.

Disse endringene kan sees i urinen, og ut fra den kjemiske profilen av urinen fra 50 mus kunne forskergruppen i 47 tilfeller korrekt vurdere om en mus hadde kreft eller var frisk.

Forskjellige kreftformer har samme lukt

Forskerne har testet to typer lungekreft i musene og funnet at selv om de kjemiske profilene er ulike, er det også likhetspunkter. Derfor kunne musene med stor suksess lukte den andre typen kreft, selv om de ikke var trent til det.

Det finnes mange forskjellige typer lungekreft i mennesker. Det er forholdsvis tilfeldig hvilken type kreften utvikler seg til.

– Det er ikke ulike sykdommer, men derimot forskjellige uttrykksformer av lungekreften, sier Olsen.

Derfor er det mulig at de ulike typene har en bestemt kjemisk profil som kan brukes til diagnostisering.

– Man kan godt forestille seg at de samme kjemiske profilene går igjen i mennesker, forklarer han.

Urinen må lukte tidligere i forløpet

Den japansk-amerikanske forskergruppen vil nå gå i gang med å teste om lungekreft i mennesker også kan spores i urinen.

– Vi håper å kunne bruke den samme kjemiske tilnærmingen til å spore duftstoffer i urinen til røykere. Det kan brukes til å identifisere lungekreft på et svært tidlig stadium, forteller en av de andre forskerne bak prosjektet, lege Steven M. Albelda fra University of Pennsylvania.

Men selv om forskerne mener at de har bevist at konseptet virker og er lovende for diagnostisering av lungekreft i mennesker, ser Olsen også store vanskeligheter.

– Når det gjelder lungekreft, handler det hos mennesker om å oppdage den svært tidlig, før kreften sprer seg. Spørsmålet er om man kan måle det i urinen tidlig.

– Kreften må oppdages før så mye som en eneste celle havner i lymfesystemet og sprer seg til resten av kroppen. Det er svært tidlig, når kreften bare er 2-3 mm stor. Spørsmålet er om en liten knute på 2-3 mm kan lage så mye ødeleggelse i kroppen at man kan finne spor etter den i urinen, sier han.

Bare omkring 25 prosent av alle lungekrefttilfeller oppdages tidlig nok til at kreften kan opereres bort før den sprer seg.

Den kreftcellelinjen forskergruppen har brukt, minner mye om adenokarcinom, som er en vanlig type lungekreft i mennesker. Det er en ondartet svulst som kommer fra kjertelvev.

Forskjellen er at i mennesker tar kreftprosessen flere år og ikke uker som i musene. Derfor er forskerne ifølge Olsen litt vel optimistiske.

Urinlukt som utbygging til skanninger

Han understreker at det er stor forskjell på forsøksdyr som behandles etter bestemte, strenge rutiner, og mennesker som har svært ulike kostvaner, bruker parfyme og har ulik personlig hygiene. Alt dette vil gi en større variasjon, som vil gjøre det vanskeligere å spore kreften.

Men skulle det vise seg at metoden kan brukes til å spore kreft tidlig i mennesker, vil den være opplagt å bruke som tillegg til CT-skanning.

– Man bruker det man kaller en spiral-CT. Den kan se svært små endringer i lungevevet. Opp til 30 prosent av røykere har forkalkninger i lungene, som er vanskelige å skjelne fra tidlige stadier av kreft. Man kunne dermed bruke luktstoffene til å sortere ut de som har kreft, forteller Olsen.

Om metoden realistisk kan inkorporeres i diagnostiseringen av lungekreft, er et spørsmål om teknologi.

– Det springende punktet er om man overhodet kan måle kreften tidlig nok. Så jeg vet ikke hvor mye det vil hjelpe, avslutter han.

______________________________

© videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.
 

Referanse:

Matsumura et al. Urinary volatile compounds as biomarkers for lung cancer: a proof of principle study using odor signatures in mouse models of lung cancer. PloS One, vol. 5 (1): e8819

Lenker:

Kræftens Bekæmpelse om lungekreft

Monell Chemical Senses Center

 

Powered by Labrador CMS