Feilberegnet diabetes hos unge svensker

Sverige kan ha flere ganger så mange unge med diabetes 1 enn de trodde. Også i Norge er tallene usikre.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Flere ungdom og unge voksne viser seg å ha diabetes 1 enn de beregninger man har lagt til grunn i Sverige. (Foto: Colourbox)

Sammen med Finland og Norge troner Sverige på topp hva gjelder forekomst av diabetes 1 blant barn og ungdom. Nå ser det ut til at svenskene har feilberegnet ganske kraftig hvor mange ungdommer og unge voksne som rammes årlig:

Antall personer med diabetes 1 i alderen 15-34 år er høyst sannsynlig to-tre ganger så høyt som antatt, ifølge en ny studie utført ved Sahlgrenska akademin.

Rundt 600 nye tilfeller årlig

Man har trodd det var ti nye tilfeller per 100 000 personer, mens det i stedet er snakk om 20-30 nye tilfeller per år. 

I så fall er det rundt 600 unge på 15-34 år som rammes av den alvorlige sykdommen i Sverige årlig, ikke 2-300.

– Dette gjør det enda viktigere å være oppmerksom på pasientgruppen, særlig fordi sykdommen er livslang og påvirker livsførsel og livskvalitet, sier forsker Araz Rawshani ved Sahlgrenska akademin og Nationella Diabetesregistret, i en pressemelding.

For barn opp til 14 år er det ikke grunn til å anta at man opererer med for lave tall i Sverige. 

Sykdom som krever mye

Selv om det er godt kjent at diabetes 1 ikke bare rammer barn, men også unge voksne, har det vært få studier av forekomsten både i Sverige, Norge og andre land.

Forsker Lars Christian Stene ved Folkehelseinstituttet. (Foto: FHI)

Forsker Lars Christian Stene ved Folkehelseinstituttet har diabetes 1 som sitt forskingsfelt:

- Diabetes type 1 krever mye både av pasienter og helsetjenester over lang tid. Derfor er det viktig å få sikrere tall på bordet, slik som svenskene har gjort nå.

- Da kan både ressursbehovet, og den totale belastingen på helsevesenet, kartlegges best mulig, sier Stene til forskning.no. 

Mener grunnlag er for spinkelt

Sahlgrenska-forskerne sier at man i lengre tid har hatt en økning på tre prosent i årlige tilfeller i gruppen 0-14 år, noe som er etablert og godt kjent. 

I aldersgruppen 15-34 år har man i noen studier observert en reduksjon i nye tilfeller blant unge voksne mens slike tall ikke finnes fra Norge.

Dermed har noen trodd at økningen over tid blant barn som man tidligere har observert, kompenseres med nedgang blant ungdom og unge voksne.

- Men våre undersøkelser viser at studiene som sier dette har for spinkle grunnlag, sier Rawshani.

De siste årene har det imidlertid vært en utflating i antallet nye barn under 15 som får type 1 diabetes hvert år både i Norge og andre land, kan Stene ved FHI opplyse.

- Ingen direkte følger for norske forhold

Sahlgrenska-forsker Rawshani mener det nye funnet er overførbart til andre høyinntektsland med liknende livsstil og befolkning – for eksempel Norge.

Stene mener på sin side at overføringsverdien er høyst begrenset, siden det mangler historiske data i Norge for unge voksne.

I Sverige har man imidlertid fulgt utviklingen gjennom Diabetes Incidens Studien siden 1983, og har mye mer å sammenligne med.

- Vi kan ikke si per i dag at den svenske studien har noen direkte følger for Norge, siden vi her i landet ikke har hatt gode data for antall personer over 15 år som har diabetes 1.

- Folkehelseinstituttet har da heller ikke flagget noe tall i denne aldersgruppen, det finnes ikke noen sikre tall å sammenligne de nye svenske med, sier Stene.

Antyder samme nivå

Han opplyser at det jobbes med en analyse som ligner den på svensk side. Dette norske arbeidet vil være klart om et års tid.

Da vil man også i Norge få et bedre bilde at forekomsten for unge og unge voksne.

- Foreløpige analyser antyder at antall nye tilfeller blant unge voksne i Norge er i samme størrelsesorden som den i Sverige, opplyser Stene.

De svenske forskerne har koblet sammen og analysert data fra flere av landets helseregistre: det nasjonale diabetesregisteret, barnediabetesregisteret og legemiddelregisteret.

De mener legemiddelregisteret vil være den best egnede kilden til fortløpende å vurdere forekomst av nye tilfeller av diabetes type 1, særlig blant personer under 30 år.  

- Reseptregisteret er det tilsvarende registeret her i Norge, jeg støtter de svenske forskernes syn på dette, sier Stene.

Referanse:

Incidence of diabetes among 0–34 year olds in Sweden: new data and better methods. Publisert i Diabetologia, 7 april 2014

Powered by Labrador CMS