Storbritannia er rammet av en ny, mer smittsom koronavariant. Mandag kveld meddelte den britiske statsministeren, Boris Johnson, at situasjonen nå er så alvorlig at det innføres ny lockdown.

Nye korona­varianter: Derfor er økt smittsomhet verre enn økt dødelighet

Det vil føre til flere dødsfall når en ny koronavariant er mer smittsom enn når den er mer dødelig, påpeker forskere.

Vaksinene har skapt lys i enden av koronatunnelen.

Men midt i gleden har en ny, britisk koronavariant plutselig gjort tunnelen mørkere og lengre.

For selv om den britiske koronavarianten, kjent som B.1.1.7, etter alt å dømme ikke er mer dødelig, ser den ut til å være mye mer smittsom.

Og det kan føre til langt flere koronadødsfall, mener flere forskere.

– Det høres mer skremmende ut hvis en variant er mer dødelig. Men det at varianten er mer smittsom, er verre, forteller matematiker og epidemiolog Viggo Andreasen, som er førsteamanuensis ved Institut for Naturvidenskab og Miljø ved Roskilde Universitet i Danmark.

Han påpeker at den britiske koronavarianten kan medføre en bratt stigende kurve av smittede. Og da vil antallet innlagte og døde følge etter.

Antallet som er smittet av den britiske korona-varianten er foreløpig lavt i Norge. Ifølg FHI var 11 personer smittet den 2. januar, og alle kom til Norge fra Storbritannia i desember, eller er kontakter av disse, skriver FHI.

Men i Danmark et situasjonen verre. Der var det 86 stykker med den britiske varianten før jul.

Britisk koronavariant

Modelleringsstudier fra England tyder på at den nye britiske koronavarianten er 50–74 prosent mer smittsom enn andre koronavarianter.

Alle tall er imidlertid fortsatt usikre, og studiene er ikke publisert i vitenskapelige tidsskrifter – og dermed ikke gjennomsjekket av andre forskere.

Den nye koronavarianten har ifølge britiske studier 9 genetiske endringer i det såkalte spikeproteinet – et protein som sitter på overflaten av viruset og hjelper det med å trenge inn i kroppens celler.

Man regner med at det er disse endringene som gjør viruset mer smittsomt.

Inntil videre er det ingen tegn til at koronavarianten gir et verre sykdomsforløp eller høyere dødelighet.

Det ser heller ikke ut til at varianten får betydning for virkningen av koronavaksiner, men det foregår studier som skal avklare spørsmålet ytterligere.

Regnestykke viser hvorfor økt smittsomhet er verst

– Det er egentlig verre at en variant er mer smittsom enn at den er mer dødelig. For når det er mange flere smittede, vil det også komme mange flere døde, istemmer professor ved Aalborg universitet, Mads Albertsen, som står i spissen for å spore opp den britiske varianten i Danmark.

– En koronavariant som er 50 prosent mer smittsom, vil være et mye større problem enn en variant som er 50 prosent mer dødelig, påpeker Adam Kucharski, som er førsteamanuensis ved Senter for matematisk modellering av infeksjonssykdommer ved London School of Hygiene and Tropical Medicine, på Twitter.

Usikre, men overbevisende tall

Den britiske koronavarianten ble første gang oppdaget i september. Siden den gang har den spredt seg raskt i Storbritannia, og den er nå også funnet en rekke andre land.

Like før jul innførte britiske myndigheter en stram nedstengning av samfunnet med henvisning til, at B.1.1.7. kunne være opp mot 70 prosent mer smittsom.

Flere danske forskere, blant andre professor Eskild Petersen, påpekte den gangen det usikre datagrunnlaget bak utspillene. Flere forskere påpekte at det var usikkert om B.1.1.7 faktisk var mer smittsom.

Alle opplysninger om B.1.1.7 er fortsatt forbundet med usikkerhet, men nye britiske rapporter har imidlertid overbevist Eskild Petersen om at vi bør ta den svært alvorlig.

– For noen få dager siden kom en ny rapport som viser at britiske varianten er minst 50 prosent mer smittsom. Det er selvfølgelig mindre enn 70 prosent, men det er fortsatt svært alvorlig, sier Petersen, som er professor ved Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet.

– Det innebærer at tiltakene våre vil være mindre effektive, og at det blir flere innlagte og flere dødsfall, legger han til.

Vi kan lære fra England

Samme melding kommer fra professor Mads Albertsen, som leder arbeidet med å analysere (sekvensere) danske koronaprøver og spore opp nye virusvarianter.

– Det ser ut til at den britiske koronavarianten holder på å få fotfeste i Danmark. Og det er alvorlig. Det innebærer at vi kan havne i samme situasjon som England, som har store problemer med å kontrollere epidemien, sier han.

– Men vi kan lære av de engelske erfaringene. Det innebærer at vi fortsatt kan ta grep.

Smittetallene stiger

En rapport fra danske Statens Serum Institut opplyser at det i perioden fra 14. november til 26. desember 2020 ble funnet 86 tilfeller av den britiske koronavarianten.

Det er 0,8 prosent av om lag 10 300 prøver.

Ifølge Statens Serum Institut er det imidlertid en «klar stigning» i andelen:

I de siste ukene av 2020 ble andelen fordoblet hver uke, og lå på 2,3 prosent i fjorårets siste uke.

– Det var omtrent slik det begynte i England. I slutten av november hadde de en relativt lav forekomst av varianten. Men så begynte tallene å stige. Det innebærer at det forhåpentligvis vi gå en måneds tid før den nye varianten virkelig begynner å bli et problem i Danmark, sier Mads Albertsen.

Overlege Anders Fomsgaard fra Statens Serum Institut opplyste mandag til DR Nyheder at myndighetene fra neste uke vil innføre en ny test som raskt kan avsløre om man er smittet med den britiske koronavarianten. – SSI har utviklet en pcr-test som tar den nye mutasjonen. Vi kaller den delta pcr, sier Anders Fomsgaard.

Britisk variant vil overta

Omtrent samme melding kommer fra matematikkprofessor Viggo Andreasen.

– Det vil trolig ta et sted mellom fem og ni uker før den britiske varianten blir dominerende i Danmark. Vi vil fortsatt ha den gamle varianten, men det vil være den nye som setter tempoet for antallet innlagte, sier han.

Koronavarianten har mange navn

Den nye, britiske koronavariant kalles av danske myndigheter for cluster B.1.1.7.

Britiske forskere kalte innledningsvis den samme varianten for VUI 202012/01 (Variant Under Investigation)

I nye britiske rapporter kalles samme variant for VOC 202012/01 (Variant of Concern).

Varianten har flere mutasjoner. En av de mest omtalte har navnet N501Y.

– Så ja: vi bør være bekymret, og vi må stoppe veksten av den nye varianten. Men oppskriften er dessverre akkurat de samme harde tiltakene som virker på den «gamle» varianten.

Problemet med økt smittsomhet er at det kan medføre en eksponentiell stigning i antallet smittede – det ender med en kurve som går bratt oppover.

– Med den «gamle» koronavarianten har vi sett at kontakttallet har ligget omkring 1 gjennom høsten – det innebærer at hver smittet person i gjennomsnittet smitter en annen. Dermed blir epidemien holdt på noenlunde samme nivå.

– Men hvis den nye varianten er 50 prosent mer smittsom, så stiger kontakttallet til 1,5. Det innebærer at hver smittet i gjennomsnitt smitter 1,5 andre, og da ser vi den stigende kurven, forklarer Andreasen.

Som en ny sykdom

Han påpeker at man kan forestille seg den nye britiske koronavarianten som en helt ny sykdom – som vil spre seg parallelt med «det gamle» koronaviruset.

– Man kan tenke på det som to ulike sykdommer som egentlig ikke påvirker hverandre. Den ene har vi fått noenlunde kontroll på med restriksjonene våre. Den andre vokser eksponentielt i bakgrunnen, sier Andreasen.

– I de neste ukene vil det ikke se farlig ut. Men etter hvert vil stigningen gå raskt. Det er en parallell til situasjonen vi befant oss i 1. mars i fjor – like før nedstengningen av Danmark. Vi har en sykdom som har begynt å spre seg i samfunnet, men det er vanskelig å oppdage.

På den positive siden er det foreløpig ingenting som tyder på at den britiske koronavarianten medfører et verre sykdomsforløp eller økt dødelighet.

Det er foreløpig heller ingen tegn til at den har betydning for virkningen av vaksiner.

Kan ikke vente på sikre tall

Ingen store studier av B.1.1.7. har inntil videre blitt publisert i vitenskapelige tidsskrifter, og dermed har studiene heller ikke gjennomgått såkalt fagfellevurdering, der resultatene sjekkes av uavhengige forskere.

– Vi har fått flere data og rapporter på bordet, men det er fortsatt usikkerhet om alle opplysninger. Men alt tyder fortsatt på at den er betydelig mer smittsom enn andre koronavarianter. Det har kommet en håndfull rapporter. Alle tyder på at den er et sted mellom 50 og 74 prosent mer smittsom, sier Mads Albertsen. Han legger til at beregningene er gjennomført av verdens ledende forskere på området.

– Vi må dessverre vente noen måneder før vi kan være helt sikre på tallene. Men hvis den virkelig er så smittsom som alt tyder på, så må vi handle nå. Vi kan ikke vente på helt sikre svar.

Referanse:

Nicholas G. Davies mfl.: Estimated transmissibility and severity of novel SARS-CoV-2 Variant of Concern 202012/01 in England,

Rapport fra Statens Serum Institut om B.1.1.7

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

Powered by Labrador CMS