Søte munnfuller mot omgangssyke

Det har tatt år og det har vært uenighet, men til høsten skal også spedbarn i Norge få gratis vaksine mot rotavirus. Uten ett eneste sprøytestikk.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Colourbox.no)

Rotavirussykdom

Mage- tarminfeksjon som gir oppkast, diaré og ofte feber hos sped- og småbarn.

På verdensbasis er rotavirus den viktigste årsak til alvorlige diaré hos barn under 5 år.

Hvert år blir om lag 700 – 1100 barn under 5 år i Norge lagt inn på sykehus  for behandling av væsketap som skyldes rotavirussykdom.

Vaksine mot rotavirussykdom har vært tilgjengelig i Norge siden 2006, og skal tas inn i barnevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2014.  

Det finnes to typer vaksine mot rotavirussykdom: Rotarix og RotaTeq.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har vurdert begge vaksinene som egnet til bruk i barnevaksinasjonsprogram, og anbefalt at alle land tar rotavirusvaksine inn i sitt barnevaksinasjonsprogram.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Norske helsemyndigheter er i disse dager i forhandlinger med to vaksineprodusenter. Enten faller valget på Rotarix eller RotaTeq, som krever henholdsvis to eller tre doser.

Alle foreldre i Norge som har en baby på 6 uker skal etter planen få tilbud om rotavirus-vaksine en gang utpå høsten. Hvilken måned er ikke avklart ennå.

Rotavirus gir oppkast, diaré og ofte feber hos små barn.

Begge vaksiner som vurderes gis som et par milliliter med dråper i munnen hver gang. Vaksinene har vært godkjent i Norge siden 2006 og tilgjengelige, uten at mange har benyttet seg av dette.

- Begge er trygge og godt utprøvde vaksiner, først i store studier og deretter gjennom flere år i andre lands vaksinasjonsprogrammer.

- De innebærer et par munnfuller med væske for så små barn, og de smaker søtt, sier overlege Synne Sandbu ved Folkehelseinstituttet til forskning.no.

Normalt er barna ferdigvaksinert før de er et halvt år, uavhengig av hvilken vaksine som velges.

700-1100 sykehusinnleggelser

Sandbu opplyser at vaksinen beskytter i størrelsesorden 80 prosent, og over 95 prosent mot de alvorlige variantene.

- Vi tar vaksinen med i barnevaksinasjonsprogrammet for å redusere alvorlige tilfeller av sykdom, fortsetter hun.  

I Norge har nesten alle barn hatt rotavirus før femårsalderen. Viruset sørger hvert år for at tusenvis av barn må undersøkes av lege, og dessuten 700-1100 sykehusinnleggelser med alvorlige tilstander av diaré og uttørking.

Likevel har norske myndigheter drøyd med å inkludere vaksinen i programmet.

I USA har vaksiner mot rotavirus vært i bruk de siste 7-8 årene. Argumentasjonen for å innføre dem har ikke bare handlet om de små barnas helse, men også om at småbarnsforeldre ble mindre borte fra jobb med sykt barn.

I fattigere land handler det i større grad om liv eller død. Hvert år dør 600 000 barn under fem år av diaré på verdensbasis.

WHO har anbefalt alle land å begynne å bruke rotavirus-vaksiner, og rundt 50 land har slike programmer nå, deriblant Finland, Østerrike, Belgia og Storbritannia.

Ikke ansett som alvorlig nok i Norge

I Norge har det drøyd med innføringen, og helt inntil de siste par årene har det vært uenighet om rotavirus-vaksine bør innføres,

Et argument har vært at sykdommen ikke har vært ansett som alvorlig nok. Det skjer svært sjelden dødsfall i Norge, mens det i USA er inntil 70 000 innleggelser og 60 dødsfall årlig.

Et flertall i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten ville i 2011 ikke anbefale å ta den inn i barnevaksinasjonsprogrammet. Selv om rådet også sa at vaksinasjon mot infeksjonen vil kunne redusere utgifter til sykefravær.

Samtidig uttalte man også at det måtte vurderes om barn som er spesielt utsatt kan få vaksinen.

- Det er først de senere år europeiske land som tatt den inn i sine vaksineprogrammer, men blant annet Finland var relativt tidlig ute. I Norge visste barneleger at det var ganske mye rotavirus-sykdom, men ingen hadde kartlagt omfanget eksakt.

- Så det måtte gjennomføres forskning, og det viste seg det seg at om lag 900 barn under fem år hvert år legges inn med mage- tarminfeksjoner som skyldes rotavirus , sier Sandbu.

Dyre doser

I tillegg kan en vegring mot å innføre massevaksinasjon ha vært økonomisk begrunnet. Vaksinen er ikke spesielt billig.

- En dose med RotaTeq koster rundt 460 kroner i apotek, mens Rotarix koster nærmere 430 kroner. Disse vaksinene er allerede godkjent for bruk i Norge, så det har vært mulig å ta dem, men kun ganske få har benyttet seg av den muligheten, sier overlegen.

I anbefalingene om hvordan vaksinen skal tas, står det at første dose skal dryppes i munnen fra seks ukers alder, og senest før barnet 12 uker.

- Grunnen til det er en liten økt risiko for tarminvaginasjoner hvis vaksinasjonen påbegynnes etter tre måneders alder, altså at en del av tarmen glir inn i en annen del av tarmen, hvilket er alvorlig og kan medføre døden, sier Sandbu. 

Invaginasjon kan ha mange årsaker.  I Norge inntreffer det nå årlig hos 40-50 barn i første leveår og hyppigst fra 4-5 måneders alder.

- Derfor skal første dose av vaksinen tas tidlig, sier Sandbu

Powered by Labrador CMS