Slik ser den ut, myggen som kan smitte med zika-virus. Myggens navn er Aedes aegypti mosquito. Den lever vanligvis bare i tropiske og subtropiske strøk. (Foto: Istockphoto)

Myggen som kan bære zika-viruset funnet i Washington DC

Folkehelseinstituttet råder gravide om å utsette reisen hvis de skal til land med zika-virusutbrudd. Viruset kan gi barn hjerneskade om moren smittes. Nå er myggen som kan overføre viruset også funnet i den amerikanske hovedstaden.

- Det er en reell mulighet for at man kan bli smittet i nordlige deler av Amerika dersom myggen har overvintret for eksempel på et kjøpesenter, sier forsker David Severson ved University of Notre Dame, Indiana. (Foto: Barbara Johnston/University of Notre Dame)

Sykdommen som skyldes zika-viruset har det siste året spredd seg i flere land rundt ekvator. Et utbrudd i Brasil i mai fjor førte til over 4000 rapporter om fødselsskader knyttet til viruset. 

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide som planlegger å reise til berørte områder rådfører seg med sin lege, og vurderer å utsette reisen. Dette gjelder særlig reise til områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zika-feber. Foreløpig er viruset bare registrert i 22 land hovedsakelig i Mellom- og Sør-Amerika. Se lenke til full liste lenger ned i saken.

På mandag kunngjorde Verdens helseorganisasjon at Zika-viruset trolig vil spre seg videre over Amerika og inn i USA.

Fant mygg ved Capitol Hill

Viruset overføres av en bestemt mygg-art som bare trives i tropiske og subtropiske strøk. Den er hittil ikke funnet lenger nord i USA enn i Alabama, Mississippi, Georgia og South Carolina.

Men nå har forskere funnet en stor bestand av overvintrede mygg i Capitol Hill-området i Washington, DC. Myggen er av samme art som kan overføre viruset.

– Denne myggartens evne til å overleve i et nordlig klima er i utgangspunktet dårlig, sier forsker David Severson ved institutt for biologi ved University of Notre Dame, Indiana i USA, i en pressemelding.

Studien om funnet ble publisert i American Journal of Tropical Medicine and Hygiene i november.

Tilpasset seg

Zika-viruset overføres av myggarten Aedes aegypti. Selv om myggen ikke fins naturlig i Nord-Amerika, har forskerteamet identifisert genetiske bevis for at denne myggen har overvintret i Washington DC de siste fire årene.

Forskerne frykter at dette betyr at myggen har klart å overleve i et langt kjøligere klima enn deres normalområde ved å tilpasse seg.

De mener myggarten utnytter underjordiske gjemmesteder for å overleve i miljøer hvor de normalt dør.

– Det er en reell mulighet for overføring av tropiske sykdommer fra mygg på populære steder som kjøpesentre, sier Severson.

Etterlyser vaksinesatsning

Myggforskerne ved Notre Dame University håper nå at funnet vil gjøre inntrykk på amerikanske politikerne, og at de vil sørge for å gi mer penger til forskning på myggoverførte sykdommer.

Seversons forskerteam har studert arten i lang tid.

Sykdommen som forårsakes av zika-viruset ble oppdaget i Uganda i 1947. Fra 60-tallet ble det registrert små, kortvarige utbrudd i Afrika og Asia. Fra 2015 er det pågående utbrudd i flere land i Sør- og Mellom-Amerika.

Den finnes ingen vaksine mot sykdommen.

Gir utslett og feber

Fra smitte til utbrudd av sykdommen går det vanligvis  mellom tre og 12 dager. De fleste som blir smittet blir ikke syke, mens noen kan få feber, utslett, leddsmerter og røde øyne i opptil en uke. Symptomene minner mye om influensa, og er normalt milde. Noen som er bitt av myggen, vil ikke få særlig symptomer i det hele tatt. Til tross for dette kan dykdommen gi fosterskader dersom kvinner smittes mens de er gravide.

Fosterskaden skyldes at barnet blir født med lite hode fordi hjernen har utviklet seg unormalt i fosterlivet. Dette kalles mikrokefali. Spedbarna som rammes blir psykisk utviklingshemmet og de har også ofte nedsatt levealder. 

Ifølge Folkehelseinstituttet er det foreløpig ingen klar sammenheng mellom smitte og alvorlige komplikasjoner hos ikke-gravide. Men det er mistanke om at zika-viruset kan forårsake Guillain-Barré syndrom, en nervesykdom som fører til lammelser.

Myggen som er smittebærer av zika-viruset kan også bære med seg dengue-feber og gul feber.

Smitter ved myggstikk

Viruset overføres først og fremst ved myggstikk. Myggtypen Aedes aegypti finnes ikke i Norge, men Folkehelseinstituttet kan ikke utelukke at det framover vil bli registrert tilfeller av smitte hos personer som har oppholdt seg i utbruddsområdene. 

Hittil er en person meldt smittet i Danmark og en i Sverige. I Norge ble en person smittet i 2014 etter å ha vært i Tahiti. Disse landene er foreløpig registrert med utbrudd av Zika-virus. 

Kilder:

Andrew Lima mf: Evidence for an Overwintering Population of Aedes aegypti in Capitol Hill Neighborhood, Washington, DC. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 2. November 2015, DOI: 10.4269/ajtmh.15-0351.

Folkehelseinstituttet: Spørsmål og svar om zika-virus. 

Powered by Labrador CMS