Bør alle norske barn vaksineres
mot vannkopper? 

Britiske barn bør få vannkoppevaksinen som del av landets vaksinasjonsprogram, mener en ekspertkomité. Flere norske eksperter mener Norge bør følge etter.

I land som USA, Tyskland, Canada og Australia har vaksinen mot vannkopper vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet i flere tiår.

Nå mener The Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI), som gir anbefalinger til britiske helsemyndigheter, at Storbritannia bør gjøre det samme.

– Jeg synes det er kjempebra og håper at FHI, som holder på å evaluere denne vaksinen, lander på at vi bør innføre den i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge også, sier Rebecca Cox, professor i medisinsk virologi ved Universitetet i Bergen.

Bare å følge etter

Cox tror det skal mye til for at britiske myndigheter går mot en så tydelig anbefaling. Hun tror også at avgjørelsen kan ha noe å si for Norge.

– Storbritannia fremstår ofte som et av de ledende landene i Europa når det gjelder hva som skal inn i vaksinasjonsprogrammene. De har en veldig grundig prosess, og mange land vil nok følge etter dem her, tror Cox.

– Vurderinger av kostnad og nytte er ekstremt viktig i denne sammenhengen, og hvis Storbritannia har kommet frem til at det er kostnadseffektivt å ta inn denne vaksinen, så er det også det i Norge, sier hun.

Det er anbefalt å gi vaksinen i to doser, en ved 12 måneders alder og en ved 18 måneder. Den kan tilsettes dagens MMR-vaksine som er mot meslinger, kusma og røde hunder. Da blir den MMRV-vaksinen, med varicella (vannkopper) på slutten.

– Vi kan bare føye det til MMR, som i Norge gis ved 15 måneder og i 6. klasse. Jeg ser ingen grunn til ikke å få dette inn i programmet, sier Cox.

– Har vi en effektiv og billig vaksine, så er det bedre å forhindre infeksjoner, spesielt med disse virusene som forblir latente i kroppen.

Blir det mer helvetesild?

I 2009 sa Storbritannia nei til å inkludere vaksinen fordi de fryktet økning av helvetesild blant voksne som hadde hatt vannkopper.

Vannkoppeviruset varicella zoster er nemlig fortsatt i kroppen din etter at du har blitt frisk. Det kan blusse opp i form av herpes zoster, mer kjent som helvetesild, hvis du i voksen alder får svekket immunforsvar.

Når voksne som har hatt vannkopper, støter på viruset igjen i ny og ne, som man gjør i Norge, så blir immunforsvaret minnet på sin respons på viruset. Hukommelsen som kroppen trenger for å holde viruset i sjakk, får en oppfriskning. Hvis dette uteblir, kan mange flere voksne få helvetesild.

I USA har de imidlertid hatt vannkoppevaksine i barnevaksinasjonen siden 1995. Og JVCI henviser til USA når de nå konkluderer med at det ikke ser ut som at vaksinasjon blant barn fører til så mye mer helvetesild blant voksne.

Vannkopper kan være farlig

Men det er ikke bare helvetesild og kostnader til vaksiner det handler om.

Selv om vannkopper for de fleste fører til ganske mild sykdom, så blir noen barn svært syke.

Professor i barnemedisin og overlege Camilla Tøndel mener pendelen nå svinger i retning av at det er riktig å innføre vannkoppevaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet.

– For noen babyer, små barn og til og med voksne, så kan vannkopper eller komplikasjonene med infeksjonen være veldig alvorlig. Det kan føre til sykehusinnleggelse og til og med død, sier professor sir Andrew Pollard, leder for JVCI, til avisa the Guardian.

Hjernebetennelse etter vannkopper

FHI har ikke tall over hvor mange som har hatt vannkopper i Norge, men såkalt encefalitt, hjernebetennelse, etter vannkopper er meldepliktig.

I 2020 fikk totalt 98 personer hjernebetennelse etter infeksjon med varicella zoster-viruset i Norge.

Under 1 år: 1

1-9 år: 2

10-19 år: 18

20-49 år: 31

50 og over: 46

Kilde: FHI

For Camilla Tøndel, professor i barnemedisin ved Universitetet i Bergen og overlege ved Haukeland universitetssjukehus, veier dette argumentet tungt.

Vannkopper kan i svært sjeldne tilfeller være farlig også for barn som ellers er friske. Men for barn som er syke fra før av, kan det være svært alvorlig.

– Jeg har jobbet i 25 år som barnelege, mye med immundempede barn. Det er i dag mange flere barn og voksne som overlever kreftsykdom, blir nyretransplantert, som går på immundempende medisiner eller av andre årsaker har redusert immunforsvar, forteller Tøndel.

Er det tid til det, så får barn som skal gjennom immundempende behandling vannkoppevaksine i forkant. Men det er det ikke alltid.

Av hensyn til de sårbare pasientene håper Tøndel at Folkehelseinstituttet (FHI) lander på en anbefaling om å innføre vannkoppevaksinen i Norge.

– Plussene og minusene har forskjøvet seg. Det er flere argumenter for i dag enn det var før.

Høres fornuftig ut

– Det er egentlig litt pussig at Norge ikke har innført denne vaksinen i barnevaksinasjonen, sier professor og immunolog Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo.

– I den forstand at vannkopper kan gi alvorlig sykdom hos noen barn og hos voksne som ikke har hatt vannkopper. Og vi vaksinerer jo når vi har en vaksine mot noe som kan gi alvorlig sykdom hos noen.

Av de fire mest kjente barnesykdommene, røde hunder, kusma, meslinger og vannkopper, så er det bare vannkopper Norge ikke vaksinerer mot.

– Grunnen til det kan være at vannkopper er den minst farlige av de fire. Det er færrest tilfeller av hjernebetennelse og eventuelle andre alvorlige følgetilstander. Totalt sett har vi vel landet på at det har vært bedre for folkehelsen at viruset sirkulerer, sier Spurkland.

Immunolog Anne Spurkland syns det er litt rart at vannkoppevaksinen ikke allerede er inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet.

Vaksine mot helvetesild

Det viktigste argumentet har vært at det å ikke bli utsatt for viruset kan føre til at det blusser opp igjen som helvetesild hos voksne, ifølge professoren. Men både Cox, Tøndel og Spurkland snakker om en ny vaksine mot helvetesild som voksne kan ta.

– Man kunne kanskje kjørt en kampanje blant voksne for å unngå den bivirkningen, foreslår Spurkland.

Hun heller mot at det kan være fornuftig å innføre vannkoppevaksinen for norske barn.

Ingen grunn til å inkludere vaksinen

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ser derimot ingen grunn til å gjøre dette.

– For barn er det svært lav sannsynlighet for alvorlig sykdom, og vi vet at smitte gir god og livslang beskyttelse, sier Grødeland.

– Jeg er prinsipielt for at vi vaksinerer for å hindre alvorlig sykdom, ikke for å hindre sykdom generelt. I Storbritannia argumenteres det med bekvemmelighet for foreldre og barn når det vaksineres, og det tenker jeg er et svakt argument for inklusjon i et norsk barnevaksinasjonsprogram, sier hun.

Vaksinen bør tilbys dem som ønsker den, mener Grødeland. Men det bør ikke anbefales at alle får den, konkluderer hun.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland mener det ikke er grunn til å innføre vannkoppvaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet.

Bevare tilliten til vaksinasjonsprogrammet

Vi må klare å finne systemer som beskytter dem med høy risiko, mener Grødeland.

– Hvis vi må vaksinere alle barn med vannkoppevaksine for å beskytte de svært få og mest utsatte barna, så bør også alle vaksineres mot influensa og covid, som også kan være fryktelig farlig for denne lille gruppen.

– Men da har man gått for langt, mener jeg, sier forskeren.

– Jeg er veldig for vaksiner, men det er også alltid en risiko med vaksiner, og det skal vi ta med i betraktningen når vi vurderer å vaksinere hele befolkningen. Det har å gjøre med tilliten vi må bygge opp for å ha oppslutning rundt vaksinasjonsprogrammet.

Risikoen ved vannkopper øker jo eldre du blir.

– Kanskje kunne vi vurdert at folk som ikke har hatt dette innen tenårene, får tilbud om en vaksine, foreslår Grødeland.

– Jeg vet ikke om jeg ville gått for det selv, men her er det mange muligheter som bør diskuteres.

FHI igang med vurdering

FHI har ikke tidligere formelt vurdert vannkoppevaksinen, forteller Silje Lae Solberg, lege og spesialist i pediatri ved avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet. Nå er de enige med JVCI i at erfaringer fra land som har brukt vaksinen i 10-25 år, tyder på at risikoen for økning i helvetesild hos eldre er et langt mindre problem enn de tidligere har trodd, ifølge Solberg.

I sin vurdering vil FHI vurdere sykdomsbyrden av vannkopper i Norge, effekten og sikkerheten av vannkoppevaksinen – og kostnadseffektiviteten.

Når de konkluderer, er uvisst.

– Vi er godt i gang, men det kan ta noe tid før den er ferdig, sier Solberg.

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS