Herpes forsterker HIV-epidemien

Utbredelsen av herpes type 2 ser ut til å ha doblet seg i Tanzania de ti siste årene. Den genitale herpesinfeksjonen øker risikoen betraktelig for å bli smittet av HIV.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta - Genital herpes

 

Er en infeksjon i underlivet med herpes simplex virus (HSV). Det skilles mellom to typer virus: HSV-1 og HSV-2. Ved smitte legger viruset seg i dvale inne i nerveceller uten å skade dem. Her blir det værende resten av livet, men det kan iblant våkne til live og lage akutte infeksjoner. Infeksjonsutbrudd består i blemmer og sår og kan framprovoseres av stress eller sykdom.

HSV-1 finnes hos de aller fleste voksne og infiserer helst ansiktsregionen, gjerne gjennom såkalte forkjølelsessår, men viruset kan også gi genitalsår. HSV-2 smitter ved seksuell kontakt og lager blemmer og sår i genitalregionen. Slike infeksjoner er vanlige over alt i verden og bare i USA er om lag 50 millioner mennesker infisert. I alle land, også de afrikanske land sør for Sahara, er HSV-2 den vanligste årsaken til genitale sår.

Kilde: Universitetet i Bergen

 

Det antas at rundt 1,4 millioner mennesker i Tanzania lever med HIV/AIDS, anslagsvis 6,5 prosent av den voksne befolkningen.

HIV er lite smittsomt i seg selv, og ved heterofilt samleie er risikoen for at viruset overføres mindre enn en halv prosent. Men; med herpes simplex virus type 2 (HSV-2) infeksjon øker risikoen for HIV-smitte fire til fem ganger.

Dramatisk

- Det finnes forskere som mener at bortimot halvparten all HIV smitte i Afrika indirekte kan tilskrives HSV-2 infeksjoner. Det er derfor dramatisk at herpesviruset brer seg i en del av verden som alt er hardt rammet av HIV-epidemien, sier overlege Arvid Nilsen.

Han har nylig disputert ved Det medisinske fakultet med en avhandling om genital herpesinfeksjon. Her så han også på sammenhengen mellom denne kjønnssykdommen og HIV-infeksjon.

"Arvid Nilsen."

HIV smitter først og fremst gjennom blod og kroppsvæsker. Genitale sår kunne i denne sammenheng fungere som en døråpner for viruset. En skulle da forvente at den økte risikoen for HIV-smitte var noenlunde like stor ved alle typer sårdannelser.

Slik er det ikke. Statistisk ser man nemlig en tettere kobling HSV-2 og HIV. HSV-2 disponerer for HIV uavhengig om personen har utviklet symptomer eller ikke. Årsaken til den sterke sammenhengen er fortsatt uviss.

Merkelig smittemønstre

I sin PhD-avhandling kartla Arvid Nilsen pasienter som oppsøkte en klinikk for seksuelt overførbare sykdommer i Dar es Salaam mellom 1999 og 2001, og sammenlignet funnene med pasienter ved en norsk klinikk.

Til sammen hadde 70 prosent av de tanzanianske pasientene HSV-2 mot 17 prosent i Norge.

Ti år tidligere ble det gjennomført en tilsvarende studie ved samme klinikk i Dar Es Salaam, og 43 prosent av pasientene hadde HSV-2 i denne perioden.

- Både HSV-2 og HIV er et økende problem i afrikanske land sør for Sahara. Hvorfor infeksjonen sprer seg som den gjør i denne delen av verden, er i grunnen et mysterium. Flere forskere har sett på smittemønstre og ulike risikofaktorer, men uten å finne fullgode grunner til den dramatiske økningen, sier Nilsen.

Det er for eksempel noe mindre bruk av kondom i Tanzania enn i Norge, men det er alene ikke nok til å forklare økningen, ifølge Nilsen.

I studien fant han ut at kvinner var mer utsatt for genital herpesinfeksjon enn menn både i Tanzania og Norge. Naturlig nok kunne man se en viss sammenheng med økende alder og antall seksualpartnere, men dette mener han heller ikke gir noen fullgod forklaring.

 

Andre har i tillegg pekt på at stor utbredelse av prostitusjon i det sørlige Afrika kan være en medvirkende faktor.

Håp gjennom ny målemetode

Herpes er et virus mange bærer uten å vite at de er infisert. Viruset kan gjemme seg i kroppen uten å avgi symptomer. Det etterlater likevel spor gjennom antistoffer i blodet, men å måle disse er en kostbar affære i fattige deler av verden.

I sitt arbeid tok Arvid Nilsens i bruk en ny og billig metode for måling av antistoffer mot HSV-2. Metoden ble utviklet av den skotske virologen Howard Marsden på slutten av 1990-tallet og har siden den tid vært gjenstand for omfattende testing.

- Metoden viste seg å fungere like godt som mer kostbare metoder, og jeg tror den vil kunne komme på markedet i løpet av et år. Da får vi i alle fall et verktøy som kan tas i bruk i fattige deler av verden.

- Tidligere har kostnadene gjort det nærmest umulig for fattige land å finne ut hvem som er infisert med HSV-2, noe som har gjort det vanskelig å bekjempe spredning, sier Arvid Nilsen.

Mer HSV-1 i Bergen

Ved munnsex kan HSV-1 fra munnsår smitte til kjønnsorganene.

Arvid Nilsen studier viser for øvrig at 60-80 prosent av genital herpessykdom i Bergen hos yngre individer skyldes HSV-1, som tidligere nesten utelukkende fantes i ansikts- og munnregionen.

Endrede seksualvaner de siste 10-20 årene er trolig en av årsakene til det, men også andre forklaringer kan tenkes.

- Tilsvarende forandring i infeksjonsmønsteret er vist i mange europeiske land. I Afrika har nesten hele befolkningen HSV-1, men HSV-2 står for så godt som alle genitale herpesinfeksjoner, sier Arvid Nilsen.

Ingressbildet viser HIV-klinikken ved Muhimbili University College of Health Sciences i Dar es Salaam. Foto: Bjørn Blomberg.

Powered by Labrador CMS