En forsker ved Universitetet i Bergen har funnet lavere vitamin D-nivåer hos kolspasienter enn hos kontrollgruppen. Her et røntgenbilde av lungene til en kolspasient. (Foto: Science Photo library, NTB scanpix)
En forsker ved Universitetet i Bergen har funnet lavere vitamin D-nivåer hos kolspasienter enn hos kontrollgruppen. Her et røntgenbilde av lungene til en kolspasient. (Foto: Science Photo library, NTB scanpix)

Kan D-vitamin hjelpe mot kols?

Kolspasienter med lave nivåer av D-vitamin hadde dårligere lungefunksjon og fikk raskere forverret lungefunksjon over tre år, viser ny doktorgrad fra Universitetet i Bergen.

Dette skyldes KOLS

KOLS er forkortelse for kronisk obstruktiv lungesykdom og brukes nå som fellesbetegnelse for kronisk bronkitt og lungeemfysem.

Flest menn dør av KOLS, og røyking er en av hovedårsakene. Men også de som får i seg farlig støv, parfyme eller kjemikalier på jobben eller fra luftforurensning er mer utsatt.

Mange lever med KOLS uten å ha fått diagnosen.

Personer med KOLS er også mer utsatt for lungebetennelser og influensa.

Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er en sykdom med betennelse i luftveiene som gir varig nedsatt lungefunksjon. Mens noen kols-pasienter kan holde seg i brukbar form lenge, går det raskere utforbakke for andre. Forverringen skjer altså raskere hos noen.

Hva kan årsaken til det være? Det ville Louise Jeanette Pauline Persson finne ut, som til daglig jobber som lege ved lungeavdelingen på Haukeland Universitetssykehus. Persson fant ut at de med alvorlig kols hadde lavere D-vitamin-nivåer.

Kroppen lager eget antibiotika

Noen kols-pasienter får oftere infeksjoner i lungene som forverrer kolsen og fører til at sykdomsforløpet går raskere.

Mekanismene bak dette er ikke fullstendig kartlagt. Men nyere forskning peker på at et samspill mellom immunforsvar, bakterier eller virus i lungene og grad av betennelse har betydning for sykdomsprosessen generelt hos kolspasienter.

Antibiotika som kroppen lager selv kan tenkes å påvirke dette samspillet og styrke immunforsvaret mot luftveisinfeksjoner. Disse antibiotikaene kalles antimikrobielle peptider.

I det siste har det også blitt kjent at D-vitamin kan påvirke immunforsvaret og betennelsesprosessene i positiv retning.

Undersøkte 750 personer

D-vitaminnivået hos kolspasienter er lavere enn i kontrollgruppen gjennom hele året. Men det er særlig om sommeren og høsten av kolspasienter har mye lavere D-vitamin i kroppen enn andre personer. (Foto: Illustrasjon: Persson/PlosOne))
D-vitaminnivået hos kolspasienter er lavere enn i kontrollgruppen gjennom hele året. Men det er særlig om sommeren og høsten av kolspasienter har mye lavere D-vitamin i kroppen enn andre personer. (Foto: Illustrasjon: Persson/PlosOne))

Persson tok utgangspunkt i 433 pasienter med kols og 325 friske personer som utgjorde en kontrollgruppe, og målte vitamin D-nivåene deres. Mange i begge gruppene hadde vitaminmangel, men risikoen for D-vitaminmangel var høyere hos kolspasientene.

Kolspasientene med lite D-vitamin, hadde dårligere lungefunksjon enn de med høyere nivåer da studien startet.

I tillegg fikk de noe raskere tap i lungefunksjonen over en treårsperiode, selv om de ikke hadde oftere luftveisinfeksjoner.

Forskjellen i D-vitaminnivå var særlig stor om høsten og sommeren mellom kolspasientene og kontrollgruppen. 

Flere av kolspasientene med lave D-vitaminnivåer var enten over- eller undervektige, var deprimert eller brukte sterioder som medisin. 

Nøler med å anbefale tilskudd

– Vil det si at det er lurt for kolspasienter å ta tilskudd av D-vitamin?

Det er ikke anbefalt tilskudd som behandling for å hindre kolsutvikling, fordi dagens forskning ikke har påvist gunstig effekt av D-vitamintilskudd på utvikling i lungefunksjon, infeksjon eller betennelse i lungene, sier Persson til forskning.no.

- Funnet betyr ikke nødvendigvis at Kols-pasienter bør ta D-vitamintilskudd, men de bør sjekke nivåene hos fastlegen og eventuelt ta tilskudd, sier Louise Persson. lungelege ved Haukeland Sykehus. (Foto: Jørgen Barth, UiB)
- Funnet betyr ikke nødvendigvis at Kols-pasienter bør ta D-vitamintilskudd, men de bør sjekke nivåene hos fastlegen og eventuelt ta tilskudd, sier Louise Persson. lungelege ved Haukeland Sykehus. (Foto: Jørgen Barth, UiB)

Men vitamin D har dokumentert effekt mot beinskjørhet, så hvis dette er påvist hos en kolspasient, er det gunstig med tilskudd, føyer hun til.

Bør sjekke nivået oftere

Generelt har eldre og de som er lite utendørs økt risiko for D-vitamin-mangel.

– Våre data tyder på at dette også er aktuelt hos norske kolspasienter. De bør derfor sjekke D-vitaminnivået litt oftere og ta tilskudd hvis de har under anbefalt nivå, sier Persson til forskning.no.

Norge er blant de farligste landene i Europa når det gjelder dødelighet av kols og andre lungesykdommer, viste nylig en OECD-studie. 

Overaktivt immunforsvar?

Hun sammenlignet også nivåer av to typer av antibiotika som kroppen produserer selv hos pasientene, som spiller en rolle i immunforsvaret. En av funksjonene er at de kan motvirke betennelser.

Kolspasientene hadde andre nivåer av to slike stoffer i lungene, enn kontrollgruppen. Nivåene varierte også med graden av betennelse i lungene og forekomsten av akutt luftveisinfeksjon.

 Kolspasienter i stabil sykdomsfase hadde høyere nivåer av disse peptidene sammenlignet med kontrollgruppen. Det kunne tenkes at det ga styrket immunforsvar hos pasientene. Men istedet så det ut til at de hadde økte betennelsesprosesser i lungene, som ledd i et immunforsvar som skyter over mål uten å styrke immunforsvaret mot infeksjon, sier Persson.

Hos pasienter med akutt forverring var nivåene ytterligere endret i forhold til hos stabile kolspasienter. De med veldig høye nivåer av et av peptidene, hadde økt risiko for senere forverring av sykdommen.

Funnet viser at antimikrobielle peptider har en mulig betydning for sykdomsutvikling og infeksjon ved kols.

  Det styrker teorien om at sykdomsutvikling ved kols involverer et aktivert immunforsvar der immunceller og betennelsesprosesser er involvert.

Annen forskning tyder også på at kols delvis har en autoimmun komponent, føyer hun til.

Referanse: 

Louise Jeanette Pauline Persson: Vitamin D and antimicrobial peptides in COPD Results from the Bergen COPD Cohort Study. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Bergen, 25.11.2016.

L. Persson mf: Chronic obstructive pulmonary disease is associated with low levels of vitamin D. Sammendrag. PLoS One. 21. juni 2012. doi:10.1371/journal.pone.0038934

L. Persson mf: Vitamin D, vitamin D binding protein, and longitudinal outcomes in COPD. PLoS One. 24. mars 2015. 10(3): 

Powered by Labrador CMS