Flere nye medisiner mot høyt blodsukker viser nå i tillegg gunstig effekt på risikoen for hjerte-karsykdommer. Det er godt nytt for pasienter med diabetes 2. (Foto: NTB Scanpix)

Nye medisiner mot diabetes gir lavere risiko for hjerteinfarkt

Diabetes 2-medisinene som også senker risikoen for hjerteproblemer er kåret til årets medisinske forskningsnyhet i Sverige i 2016. – En stor, god nyhet, bekrefter Legemiddelverket i Norge.

Diabetes type 2

Langt de fleste med diabetes har type 2-diabetes. Sykdommen øker i forekomst med alderen slik at den er sjelden før 40-årsalder, mens om lag 10 % av alle over 70 år har den. I de senere år har også stadig flere barn og unge fått diagnosen type 2–diabetes.

Tidligere antok man at dette var en mildere form for diabetes enn type 1 – i dag vet vi at dette er galt. Type 2-diabetes sees ofte sammen med andre viktige risikofaktorer for hjerte- og karsykdom som høyt blodtrykk, høye nivåer av fettstoffer i blodet, økt tendens til blodpropp og fedme rundt buken. 

Sykdommen skyldes en kombinasjon av arv og endret livsstil. 

Kilde: Store norske leksikon

Legemidler mot diabetes 2

Medisiner til behandling av diabetes 2 går i korte trekk ut på å øke insulinfølsomheten. Noen ligner også på insulin som kroppen produserer, og som pasienter med diabetes produserer for lite av eller har nedsatt respons på. 

Helsedirektoratet anbefaler i utgangspunktet legemiddelet Metformin som behandling for diabetes 2. Virkestoffene som de nye studiene omhandler, er nevnt under, og i parentes står navnet på legemidler som virkestoffet selges under. 

Empagliflozin: (Jardiance og Synjardy)

Liraglutide: (Victoza og Xultophy)

Pioglitazon: (Actos, Competact, Pioglitazone).

Semaglutide er foreløpig ikke godkjent for bruk i Norge. 

Personer med diabetes 2 har økt risiko for en rekke ulike helseproblemer som følge av forhøyet blodsukker.

– Den største helserisikoen er at diabetes gir forhøyet risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til forskning.no.

Det er kommet veldig mange nye typer diabetesmedisiner de siste årene, bekrefter Madsen, som jobber ved avdeling for legemiddelinformasjon.

Steinar Madsen. (Foto: Statens Legemiddelverk

Og selv om de har klare fordeler ved at de senker blodsukkeret, har det hittil vært usikkert om de har hatt noen tilleggseffekt på risikoen for å få hjerteinfarkt og hjerneslag, forklarer han.

Men i 2016 kom en rekke gladnyheter på denne fronten.

Etterlengtet nyhet

De siste 12 månedene er det publisert fire studier som viser at tre ulike, nye legemidler mot diabetes 2 reduserer risikoen for å få hjerteinfarkt og slag, skriver det svenske helsenettstedet Dagens Medicin.

Alle legemidlene er blodsukkersenkende, og studiene er gjort med tilfeldige utvalg av pasienter over flere år. Studiene viser også at medisinene ikke har store bivirkninger.

– Det er veldig positivt at vi nå vet at de virker også mot risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag, sier Madsen.

Risikoen falt betydelig. Det har allerede gitt praktiske utslag i Norge, ved at Helsedirektoratet i høst har innført nye retningslinjer.

Ulike virkestoffer

En studie viste allerede i slutten av 2015 at empagliflozin ga færre dødsfall hos diabetespasienter med høy risiko for hjertesykdom. 

Og i 2016 kom to studier som viste lignende resultater ved bruk av virkemidlene liraglutid og semaglutid. Det sistnevnte legemiddelet er ennå ikke godkjent.

En fjerde studie har også vist positivt resultat for pioglitazon hos pasienter som tidligere har hatt slag og som har forstadiet til diabetes. Se faktaboks for legemiddel-navn. 

Dagens Medicin kårer derfor disse studiene om de nye diabetesmedisinenes gode effekt på hjerte- karlidelser, til årets forskningsnyhet.

Snart kan vi måle blodsukkeret uten å stikke oss i fingeren, ifølge denne artikkelen fra Norges Forskningsråd. 

Kolesterol og blodtrykk 

Madsen vil likevel ikke gå så langt som å kalle dette årets viktigste medisinske forskningsfunn.

– Den gunstige effekten er tross alt forholdsvis beskjeden, forklarer han. Madsen viser til at diabetespasienter ofte trenger sammensatt medisinsk behandling.

De viktigste er at de får medisiner mot tre problemer, understreker han:

– Alle over 40 år med diabetes 2, bør behandles for høyt kolesterol. Alle med diabetes som også har høyt blodtrykk, må få blodtrykkssenkende medisiner. Og for det tredje må de behandles med medisiner mot høyt blodsukker, sier han.

En studie fra Danmark viser faktisk at diabetespasienter som får slik helhetlig behandling, kan leve åtte år lenger, ifølge en artikkel fra vår samarbeidsparner videnskab.dk. I tillegg fikk disse pasientene færre øye- og nyreskader. 

Må legge om livsstilen

Men i tillegg til medisiner må diabetes-pasienter også sørge for en sunn livsstil.

– Vi vet at det farligste for personer med diabetes 2 er å røyke, det gir mye høyere risiko for hjerte-karsykdom, sier han.

De bør slutte å røyke, spise sunt og variert, og trene jevnt og trutt.

Mange ernæringsspesialister mener at man kan bli kvitt diabetes 2 ved å legge om kostholdet

– Det absolutt farligste for denne gruppen er å røyke, sier Madsen.

En studie fra New Zealand viste tidligere i år at blodsukkeret sank hos personer med diabetes 2, dersom de gikk en tur etter hvert måltid. 

Mange vet ikke at de har diabetes 2

Resultatene i studiene er betydningsfulle, ifølge kardiolog Linda Mellbin ved Karolinska universitetssjukhuset. Hun forsker på sammenhengen mellom diabetes type 2 og hjerte- karsykdommer.

Hun mener studiene vil få stor betydning for en stor pasientgruppe.

– Hittil har legene vært forsiktige med å senke blodsukkeret hos pasienter med kjente hjerte- karsykdom, forteller hun til Dagens Medicin.

Men de nye resultatene gir nå i stedet grunn til å lete etter udiagnostisert diabetes 2 hos hjertepasienter, mener hun.

Referanser:

Bernard Zinman mf: Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. New England Journal of Medicine, 26. november 2015. DOI: 10.1056/NEJMoa1504720

Walter N. Kernan mf: Pioglitazone after Ischemic Stroke or Transient Ischemic Attack. 7. april 2016. DOI: 10.1056/NEJMoa1506930

Steven P. Marso mf: Liraglutide and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. 28. juli 2016. DOI: 10.1056/NEJMoa1603827

Steven P. Marso mf: Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. 10. november 2016. DOI: 10.1056/NEJMoa1607141

Powered by Labrador CMS