Trygt med antibakterielt middel mot urinveisinfeksjon hos gravide

Det viser en undersøkelse av over 180 000 gravide norske kvinner.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Legemiddelet nitrofurantoin kan trygt brukes av gravide kvinner, viser ny studie. (Foto: iStockphoto)

Om lag 10 prosent av gravide i Norge får urinveisinfeksjon. Ubehandlet kan dette øke faren for nyrebekkenbetennelse og i verste fall for tidlig fødsel.

– Derfor er det bred enighet blant forskere på området om at urinveisinfeksjon hos gravide kvinner bør behandles med antibiotika. Men det er reist spørsmål om et svært vanlig legemiddel er trygt nok for gravide. Norske data tyder nå på at legemiddelet nitrofurantoin ikke er fosterskadelig.

Det sier Hedvig Nordeng, professor i farmasi ved Farmasøytisk institutt på Universitetet i Oslo. Hun har ledet undersøkelsen av over 180 000 norske kvinner som var gravide mellom 2004 og 2007.

Fant ingen sammenheng

Nesten 5800 - cirka 3 prosent - av de drøyt 180 000 gravide kvinnene i årene 2004 til 2007 hentet ut nitrofurantoin på et apotek.

Forskerne var spesielt opptatt av å undersøke de 1334 kvinnene - 0,7 prosent -  som hentet ut legemiddelet de første tre månedene av svangerskapet. Det er da grunnlaget for alle de viktigste organene blir dannet hos fosteret – og faren for fosterskader er størst.

Hedvig Marie Egeland Nordeng er professor ved Avdeling for farmasi ved Universitetet i Oslo. (Foto: UiO)

Blant kvinnene som brukte nitrofurantoin, var det ikke flere som fødte barn med misdannelser enn blant samtlige fødende kvinner. Det var faktisk litt færre.

– Statistisk er forskjellen ubetydelig. Det viktige er at vi nå kan vise at det ikke er flere som føder barn med misdannelser blant dem som bruker dette viktige antibakterielle legemiddelet, sier Nordeng.

Farmasiprofessoren vet at enkelte leger har vært i tvil om de kan gi gravide kvinner med urinveisinfeksjon nitrofurantoin. Nå er hun opptatt av å få formidlet at forskningen samlet sett viser at det trygt kan brukes. Også de første tre månedene av et svangerskap.

Gammel traver på apoteket

Nitrofurantoin er en gammel traver på apoteket.

Det antibakterielle midlet kom allerede tidlig på 1950-tallet, ikke mange årene etter at penicillin var blitt oppdaget av den britiske legen Alexander Fleming.

– Dette har vært et godt preparat i mange år. Nå brukes det kun i sammenheng med urinveisinfeksjon hos kvinner, men her er det fortsatt veldig effektivt. Det ville vært synd om vi ikke kunne ha brukt det i sammenheng med svangerskap.

Hedvig Nordeng legger til at det har vært lite resistensproblematikk knyttet til nitrofurantoin.

Gjennomfør hele kuren!

Farmasiprofessoren understreker samtidig hvor viktig det er at gravide kvinner som får resept på antibiotika av legen og begynner en kur, gjennomfører hele kuren.

– Avslutt ikke kuren halvveis! Dette oppfordrer vi også leger og farmasøyter om å være veldig tydelige på overfor gravide pasienter. Vi vet at en del kvinner blir engstelige når de hører andre advare dem mot å bruke antibiotika mens de er gravide, og det er fare for at en del av disse kvinnene ikke gjennomfører hele kuren. Andre avslutter kuren fordi de begynner å føle seg bedre.

– Da blir det fare for utvikling av resistens hos kvinnen, og urinveisinfeksjonen kan bli vanskeligere å behandle. Det kan ramme både mor og barn, advarer Nordeng

Legens råd

Når gravide kvinner kommer til lege med urinveisinfeksjon, vil de sannsynligvis oppleve at legen først tilrår behandling med penicillin-preparater som Selexid eller Penomax. Dette er riktig behandling, bekrefter farmasiprofessoren.

Nitrofurantoin (Furadantin) bør generelt være andrevalget i behandling av urinveisinfeksjon i svangerskapet. Det kan altså brukes om kvinnen er allergisk mot penicillin eller om penicillin-preparatene ikke fungerer godt nok.

Professor Morten Lindbæk ved Universitetet i Oslo er leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin og ansvarlig for retningslinjer til norske leger om bruk av antibiotika.

De nye retningslinjene som går å trykken i disse dager vil være ute hos legene i løpet av april. Men Lindbæk kan allerede nå bekrefte at rådet om bruk av nitrofurantoin i sammenheng med graviditet, er en del av de nye retningslinjene.

– Vi er veldig opptatt av å ha en god antibiotikabehandling i Norge, og spesielt i forhold til gravide. Da behandler man to individer på en gang. Kunnskapen som er opparbeidet gjennom dette forskningsprosjektet setter legene i stand til å gi gravide kvinner viktige råd.

– Generelt bør antibiotikabruken være så liten som mulig. På den måten kan vi beholde antibiotika som det fantastiske instrumentet det er. Vi er hele tiden redd for at en liberal antibiotikapolitikk skal gi oss mer omfattende resistensproblemer, slik vi ser lenger sør i Europa, sier Lindbæk.

Hedvig Nordeng sier at forskerne tar et lite forbehold om bruk av nitrofurantoin de siste 30 dagene av svangerskapet. De finner en svakt økt risiko for gulsott hos nyfødte av kvinner som har brukt legemidlet (10,8 prosent) sammenlignet med alle nyfødte (8,1 prosent). 

Studien har vært et samarbeide mellom Universitetet i Oslo, Folkehelseinstituttet og Hospital for Sick Children i Toronto, Canada.

Unike norske helseregistre

De svært omfattende helsedataene som nå finnes om hele befolkningen i Norge, har de siste årene åpnet helt nye muligheter for forskere.

I denne studien har forskerne kombinert data fra de to helseregistrene Reseptregisteret og Medisinsk fødselsregister.

Slik vet de hvilke gravide kvinner som fikk utlevert legemidlet Furadantin (med det antibakterielle midlet nitrofurantoin) på et apotek. Dette har forskerne satt sammen med data om hvilke kvinner som fødte barn med misdannelser.

– Det helt geniale er personnummeret vårt, sier Nordeng begeistret.

– Et slikt unikt personnummer som brukes på tvers i samfunnet, er det langt fra alle land som har. Nummeret gjør at vi kan koble dataene fra de store helsedatabasene våre. Nå ser vi virkelig den store fordelen med dette.

– Når jeg er i utlandet og presenterer resultater som de vi nå har funnet, synes kolleger at vi i Norden er utrolig heldige som har helseregistre som omfatter hele befolkningen og som kan kobles sammen. Det gjør at vi kan ligge langt framme innen denne typen forskning, avslutter Nordeng.

Referanse:

Hedvig Nordeng et.al., Neonatal Outcomes After Gestational Exposure to Nitrofurantoin, Obestrics & Gynecology, nr. 2 februar 2013

Powered by Labrador CMS