Det er ingen økt risiko for komplikasjoner i neste svangerskap, selv om kvinner blir raskt gravid igjen etter en dødfødsel, viser ny forskning. (Foto: Gorm Kallestad/NTB/Scanpix)

Ny forskning:
Trygt å bli gravid etter en dødfødsel

Kvinner som blir gravide innen ett år etter å ha opplevd en dødfødsel, får ingen økt risiko for komplikasjoner i det neste svangerskapet. Det slås fast i en studie der norske kvinner er med.

Det er traumatisk å miste barnet sent i svangerskapet eller ved fødselen. Noen kan bli redd for at det skal skje igjen, og utsetter et nytt svangerskap. Andre vil prøve å bli gravide igjen så raskt som mulig. Men når er det trygt å forsøke igjen?

Nå har forskere ved Folkehelseinstituttet undersøkt hvor kort tid etter en dødfødsel det er trygt å bli gravid igjen, i samarbeid med finske og australske forskere.

- Vi kan berolige dem som raskt blir gravide igjen, med at de ikke har økt risiko for at noe skal gå galt, sier forsker Maria Christine Magnus ved Folkehelseinstituttet til forskning.no.

Studien er publisert i tidsskriftet The Lancet og omfatter 14 400 kvinner fra tre land inkludert Norge.

Best å vente i to år ved normal fødsel

Verdens Helseorganisasjon (WHO) anbefaler at kvinner venter i to år med å bli gravid igjen etter en normal fødsel, for å unngå komplikasjoner i svangerskapet.

- Anbefalingen er på grunn av den fysiske påkjenningen det er for kvinner å gjennomgå svangerskap, fødsel og amming, sier Magnus.

Etter en spontan eller provosert abort anbefaler WHO å vente minst seks måneder med å bli gravid igjen.

Forsker Maria Christine Magnus ved Folkehelseinstituttet har undersøkt kvinner som opplevde dødfødsel og hvordan det gikk i neste svangerskap.

Men det har vært ukjent når det er trygt for kvinner som har opplevd å miste barnet sent i svangerskapet eller ved fødsel, å prøve igjen. WHO har derfor ingen anbefaling om ventetid etter dødfødsel.

Nå har altså forskere ved Senter for fruktbarhet og helse i Folkehelseinstituttet nå undersøkt om det er økt fare for komplikasjoner om man blir gravid på nytt, kort tid etter en dødfødsel.

Seks av ti ble gravide innen et år

De har analysert informasjon om 14 400 kvinner som opplevde en dødfødsel mellom 1980 og 2016. Forskerne hentet opplysninger fra fødselsregistrene i Norge, Finland og Australia for å få stort nok materiale.

- 63 prosent av kvinnene ble gravide på nytt innen ett år. I gjennomsnitt ble de gravide igjen etter ni måneder, sier Magnus.

- Vi fant ingen økt risiko for ny dødfødsel, for tidlig fødsel eller dårlig fostervekst blant dem som ble gravide innen 12 måneder, sammenlignet med dem som ble gravide etter to til fem år, sier Magnus til forskning.no.

Forskerne undersøkte også om det var en økt risiko for komplikasjoner blant kvinner som ble veldig raskt gravide igjen.

- Vi fant heller ingen økt risiko for dødfødsel, for tidlig fødsel eller dårlig fostervekst selv når kvinnen ble gravid igjen innen seks måneder, sier Magnus til forskning.no.

Vil berolige familier

Dette er viktig kunnskap for familier som opplever dødfødsler, mener forsker Annette Regan ved Curtin University i Australia. Hun er hovedforskeren bak den nye studien.

- Denne forskningen kan berolige kvinner som enten kjapt blir gravide eller ønsker å bli det, om at det er helt greit, sier Regan i en pressemelding.

Magnus tilføyer at det kan være en bakenforliggende forklaring til funnet.

- Det kan jo hende at de som var i stand til å bli gravide kort tid etter det første svangerskapet, også hadde så god helse at de hadde mindre risiko for komplikasjoner, sier Magnus.

Dødfødsler er kraftig redusert

Fosterdød etter 22. svangerskapsuke regnes som en dødfødsel. Før dette regnes fosterdød som spontanabort. Maria Magnus understreker at dødfødsler skjer veldig sjelden, og er kraftig redusert de siste tiårene.

- I Norge ble det i 1967 registrert 14 dødfødsler per 1000 fødte barn. Nå skjer dette bare med 3 barn per 1000 fødte barn, sier hun.

Nedgangen skyldes høyst sannsynlig bedre svangerskapskontroll, særlig økt oppfølging av høyrisikosvangerskap.

Risikofaktorer

Det er en del usikkerhet om årsakene til for tidlig fødsel og dødfødsel. Genetiske årsaker eller infeksjoner er blant kjente årsaker.

Andre risikofaktorer er røyking, diabetes og overvekt. Førstegangsfødende har noe økt forekomst.

I tillegg har noen etniske grupper noe økt forekomst, som kvinner med afrikansk, indisk og pakistansk bakgrunn.

- Det er naturlig at WHO utvider sin anbefaling til også å gjelde ventetid etter en dødfødsel, og da kan denne studien være et nyttig bidrag, sier Magnus.

Kilde:

A. Regan mf: Association between interpregnancy interval in women with a previous stillbirth and adverse birth outcomes: an international cohort study. Lancet, 28.2.2019.

Powered by Labrador CMS