Tidlig fødsel øker barns dødsrisiko

Ny analyse av 1,1 millioner norske fødsler viser at personer som fødes for tidlig, har mange ganger økt risiko for å dø i løpet av barndommen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Vi ble overrasket over den høye dødeligheten, sier professor Rolv Skjærven.

Ekstremt premature er mest utsatt. Dessuten er sannsynligheten mindre for at for tidlig fødte personer selv får barn, enn for de som fødes etter et fullendt svangerskap.

Og: for tidlig fødte kvinner løper igjen en økt risiko for prematur fødsel.

Det går frem av en ny studie som publiseres i Journal of the American Medical Association (JAMA) i dag, 26. mars.

Prematur fødsel blir definert som fødsel før 37. svangerskapsuke. Slike fødsler representerer en hovedårsak til spedbarnsdød, nest etter medfødte misdannelser, ifølge bakgrunnsinformasjonen i studien.

Medisinsk fødselsregister

Forsker Geeta K. Swamy ved Duke University Medical Center, USA, står sammen med bergenserne Truls Østbye og Rolv Skjærven bak det nye forskningsarbeidet.

Østbye er kollega med Swamy ved Duke University Medical Center, mens Skjærven er professor ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen.

Forskerne har hentet datagrunnlaget til analysen fra Medisinsk fødselsregister, som inneholder opplysninger om cirka to millioner barnefødsler siden 1967.

Registeret er en del av Nasjonalt folkehelseinstitutt og er tilknyttet Universietet i Bergen.

- Overraskende

Gutter født i 22.-27. svangerskapsuke hadde 5,3 ganger så høy risiko for å dø tidlig i bardommen (1-5,9 år) som de som ble født omkring termin.

Dødsrisikoen var videre 7 ganger høyere senere i barndommen (6-12,9 år) for denne prematur-gruppen.

For jenter født i 22.-27. svangerskapsuke var risikoen 9,7 ganger høyere for tidlig barndomsdød.

Gutter mest utsatt

Jenter født i 28.-32. svangerskapsuke hadde imidlertid ikke betydelig høyere dødsrisiko i barndommen - verken tidlig eller sent. Det hadde derimot guttene, med en risiko som var henholdsvis 2,5 og 2,3 ganger høyere.

Forskertrioen har undersøkt 1 167 506 fødsler i perioden 967-1988, og de ble fulgt opp for overlevelse frem til 2002. Studien viser at guttene jevnt over er klart mest utsatt for å dø.

- De har dårligere reproduksjon og overlevelse, jentene klarer seg bedre, sier Skjærven.

Kartlegge dødsårsaker

Neste steg for forskerne blir å kartlegge dødsårsakene.

- Det kan skjule seg mange forhold bak dødsfall hos for tidlig fødte barn. Der er få misdannelser som i seg selv er årsak til dødsfall, men mange er assosiert til hjertemisdannelser, og disse er ikke nødvendigvis oppdaget ved fødsel, sier Skjærven.

Analysen viste også at en lavere andel av de ekstremt for tidlig fødte personene selv fikk barn senere i livet. Særlig gjaldt dette i gruppen ekstremt premature.

Når menn og kvinner i denne gruppen ble voksne, fikk henholdsvis 13,9 og 25 prosent av dem barn. Dette er igjen henholdsvis en fjerdedel og en tredjedel av reproduksjonen for de som fødes til termin.

Har visst lite

Forskerne har visst lite om overlevelsesmulighetene og den generelle helsestilstand på lang sikt hos personer som er født før 37. svangerskapsuke.

Formålet med dette nye forskningsarbeidet har vært å fastslå hvordan premature fødsler påvirker overlevelsesevnen, fruktbarheten senere i livet og tidlige fødsler i neste generasjon.

- Slik informasjon kan være nyttig for leger og annet helsepersonell når de står overfor såvel premature barn som foreldrene til for tidlig fødte, skriver forskerne i studien.

Veien videre mot årsaker

En andel av individene er fulgt i 35 år, så forskerne vet en del om de eldste personene.

- Men vi vet ikke mye om de som fødes nå, og som i større grad overlever. Det blir viktig å se hvordan det går med de ekstremt premature som overlever nå, sier Skjærven.

I studien blir prematur fødsel negativt assosiert med både overlevelse over lengre tid og reproduksjon.

- Siden andelen overlevende blant de for tidlig fødte barna stadig øker, vil flere studier kunne vise hvorvidt forbedringer innen fødselsvitenskap og behandling av nyfødte påvirker overlevelse, reproduktiv kapasitet og langsiktig livskvalitet, skriver forskerne.

- Fortsatt forskning som sikter seg inn mot å klargjøre årsaksmessige veier, samt forbedrede tilnærmingsmåter for behandling, vil være helt nødvendig for at strategiene om å forebygge premature fødsler skal bli vellykket, slår forskerne fast.

Referanse:

Geeta K. Swamy, Truls Østbye, Rolv Skjærven. Association of Preterm Birth With Long-term Survival, Reproduction and Next-Generation. Preterm Birth. JAMA. 2008;299(12):1429-1436

Powered by Labrador CMS