Stadig flere barn kommer til verden ved keisersnitt. De har en høyere risiko for immunologiske sykdommer, ifølge en ny studie. (Foto: Microstock)

Gigantstudie kobler keisersnitt til en rekke kroniske sykdommer

Er barna dine født ved keisersnitt, er det større fare for at de rammes av en rekke kroniske sykdommer, som astma, gikt, allergi, tarmsykdommer og leukemi.

– Det er første gang noen har vist at keisersnitt kan være en felles risikofaktor for flere immunologiske sykdommer. Det gjelder ikke bare barnesykdommer som astma og allergi, sier Hans Bisgaard, som er professor ved Dansk Børneastma Center.

Oftere innlagt

I undersøkelsen, som nettopp er publisert i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Pediatrics, har Bisgaard og kollegene hans tatt for seg to millioner danske barn som kom til verden i perioden mellom 1973 og 2012.

I fødselsregistrene kunne forskerne se at barn født ved keisersnitt, var oftere innlagt på grunn av astma, barnegikt, inflammatorisk tarmsykdom, immundefekter, leukemi eller bindevevssykdommer.

Risikoen for astma er om lag 20 prosent høyere. Det er om lag 40 prosent høyere risiko for immundefekter og 10 prosent høyere risiko for barnegikt.

Solid undersøkelse

Professor Niels Heegaard, som forsker på immunologiske sykdommer ved Statens Serum institut (SSI) i Danmark, mener studien er interessant.

– Det er den største studien jeg har sett av sammenhengen mellom keisersnitt, astma og bindevevimmunsykdommer. Mindre undersøkelser har funnet sammenhenger med astma og allergi, men denne gangen ser forskerne på et veldig stort antall barn over en lang periode. Det gjør resultatene veldig solide, sier Heegaard.

Usikker årsak

Det er imidlertid ikke sikkert at det er selve keisersnittet som forårsaker sykdommen, understreker Hans Bisgaard.

– Vi vet ikke hva som er årsaken. Det kan være forskjellige grunner til at barn født ved keisersnitt oftere blir syke, sier han.

Forskning har tidligere vist at både mus og mennesker født ved keisersnitt har en annen sammensetning av bakterier i tarmen. Nylig viste en studie at slike mus har problemer med immunforsvaret sitt.

Det kan også være genetiske og miljøbetingede årsaker involvert:

– Vi vet at det finnes en rekke gener som er felles for disse immunologiske sykdommene. Keisersnittet kan være én av flere miljøfaktorer som aktiverer disse genene, sier Bisgaard.

Immunsystemet bør undersøkes

Ifølge Niels Heegaard er det på ingen måte klart at keisersnitt i seg selv skader immunforsvaret:

– De museforsøkene som har blitt gjennomført, danner grunnlag for hypoteser, men de kan ikke overføres rett til mennesker, sier han.

– Vi må undersøke immunmolekyler og celler hos spedbarn som er født vaginalt eller ved keisersnitt. Ellers kan vi ikke si at det er noen årsakssammenheng.

Immunologiske sykdommer rammer flere og flere i Vesten. Forekomsten av astma og allergi er tredoblet på 50 år. I den samme perioden har det blitt foretatt flere og flere keisersnitt. 

Referanse:

Astrid Sevelstedm.fl.:Cesarean Section and Chronic Immune Disorders, Pediatrics (2014), DOI:10.1542 (sammendrag).

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS