Flere menn med lang utdannelse

Det er fortsatt flere menn enn kvinner med en lang, høyere utdannelse i Norge.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er også flere kvinner enn menn i befolkningen som kun har fullført grunnskole (32 mot 30 prosent).

I aldersgruppen 16 til 39 år er imidlertid andelen menn med bare grunnskoleutdanning høyere enn kvinneandelen (41 mot 39 prosent), melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Statistikken som nå presenteres gir status i befolkningen per 1. oktober 2006.

Videregående

Drøye 43 prosent av befolkningen er registrert med videregående skole som høyeste utdanningsnivå.

46 prosent av mennene, mot 41 prosent av kvinnene, har sin høyeste utdanning på dette nivået.

Kort høyere utdanning

Når det gjelder høyere utdanning, viser statistikken at hver femte person i Norge (av de over 16 år) er registrert med en kort høyere utdanning.

Av disse har 25 prosent lærerutdanning eller pedagogikkutdanning, 23 prosent har utdanning inne helse-, sosial- eller idrettsfag.

Litt mindre enn 23 prosent av kvinnene har en kort høyere utdanning, mot knappe 17 prosent av mennene.

Lang høyere utdanning

Tallene viser også at seks prosent av befolkningen (de over 16 år) har en lang universitets- eller høyskoleutdanning. Det vil si studier på mer enn fire år.

Her viser kjønnsfordelingen at åtte prosent av mennene, mot litt over fire prosent av kvinnene har en lang universitets- eller høyskoleutdanning.

SSB rapporterer imidlertid at forskjellen mellom kjønnene er mindre enn i 2005.

Fagfordeling

Blant mennene med lang, høyere utdanning, har 44 prosent utdannet seg innen naturvitenskap, håndtverksfag eller tekniske fag.

16 prosent av mennene med lang, høyere utdanning befinner seg innen samfunnsfag og juridiske fag, mens 14 prosent er utdannet innen helse-, sosial-, og idrettsfag.

Blant kvinnene med lang, høyere utdanning, har 24 prosent utdannet seg innen samfunnsfag og juridiske fag, 22 prosent innen naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, og 17 prosent innen humanistiske og estetiske fag.

Lenke:

Statistisk sentralbyrå: Flest menn med lang, høyere utdannelse

Powered by Labrador CMS