Færre hardcore-røykere

Andelen røykere som ikke har prøvd og heller ikke har planer om å slutte å røyke, har gått ned fra 30 til 23 prosent av det totale antall røykere fra 1996 til 2009.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: Sirus/Nye bilder)

– Våre funn støtter ikke den såkalte herdingshypotesen, der man antar at de gjenværende røykerne består av en relativt høyere andel hardcore-røykere, sier stipendiat ved Sirus, Marianne Lund.

– Studien tyder derimot på at det stadig er færre røykere som ikke har forsøkt eller har planer om å slutte å røyke.

Skiller mellom ulike typer røykere

Forskerne skiller mellom av-og-til-røykere, og to grupper av dagligrøykere.

Gruppen av hardcore-røykere kjennetegnes ved at de ikke har intensjoner om å slutte å røyke, ikke har forsøkt å slutte det siste året og har tro på at de fortsatt røyker i framtiden.

Data ble hentet fra Statistisk sentralbyrås årlige tverrsnittsundersøkelse, som er et representativt utvalg av voksenbefolkningen. Det totale antallet røykere i utvalget var hvert år mellom 250 og 500.

Marianne Lund. (Foto: Sirus/Nye bilder)

Flere potensielle sluttere

Studien viser at den relative andelen av hardcore-røykere i utvalget av alle røykere gikk ned fra 30 til 23 prosent i perioden 1996-2009.

Denne nedgangen i hardcore-gruppen har skjedd til fordel for en tilsvarende økning blant dagligrøykere som ikke er motvillig til å slutte, mens andelen av-og-til-røykere har holdt seg stabilt.

En modell som kontrollerte for kjønn, alder, utdanningsnivå og bruk av snus, viser den samme tendensen.

Viktig kunnskap for forebygging

– Studien viser at de fleste av dagens dagligrøykere er potensielle sluttere som vil være mottakelige for forebyggingstiltak. Samtidig har vi en gruppe på 23 prosent av røykerne – det vil si cirka 170 000 personer – som vil være vanskeligere å nå.

– Overfor denne gruppen er det nødvendig med videre analyser for å undersøke deres motstand mot å slutte å røyke, sier Marianne Lund.

Referanse:

Marianne Lund, Karl Erik Lund, Elisabeth Kvaavik. Hardcore Smokers in Norway 1996-2009, Nicotine & tobacco research, published August 17 2011, doi:10.1093/ntr/ntr166. 

Powered by Labrador CMS