Britene gir grønt lys for terapeutisk kloning

Britiske forskere får tillatelse til å utføre terapeutisk kloning med eggceller fra mennesker. Det er første gang en slik tillatelse blir gitt i Europa.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

The Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) har gitt tillatelsen for at forskerne skal kunne hente ut stamceller.

Forskere ved University of Newcastle skal forske på nye behandlingsformer for blant annet diabetes, parkinsons og alzheimers.

Ønskes velkommen

- Tillatelsen er gitt etter nøye overveielse av alle de vitenskapelige, etiske, juridiske og medisinske aspektene ved prosjektet. Dette er et viktig forskningsområdet, og en ansvarlig bruk av teknologi, sier Suzi Leather, ett av styremedlemmene i HFEA.

delta i debatten!

Hva mener du om forskning på stamceller? Klikk her for å delta i debatten.

Britiske eksperter ønsker tillatelsen velkommen:

- Dette er et stort fremskritt for britisk forskning, om ikke for hele stamcellemiljøet, sier stamcelleekspert Stephen Minger ved Kings College London til New Scientist.

Standard teknikk

De britiske forskerne har søkt om å lage menneskelige embryoniske stamceller med en standard kloningsteknikk kalt kjerneoverføring - den samme teknikken som ble brukt for å klone sauen Dolly.

Dette betyr at forskerne kommer til å fjerne kjernen i en eggcelle, og erstatte den med kjernen fra en vanlig celle fra en voksen kropp, for eksempel en hudcelle. Egget blir så stimulert til å dele seg på en måte som ligner en eggcelle som er befruktet av en sædcelle. Egget vokser til et tidlig embryo.

Eggcellene kommer fra par som donerer dem etter å ha gjennomgått behandling med kunstig befruktning. Ved slik behandling blir det som regel flere befruktede egg til overs, og disse går vanligvis rett i søppelbøtta.

Forskjellig fra reproduktiv kloning

Dersom eggcella med det innsatte arvematerialet blir brukt som kilde til stamceller i behandlingsøyemed, kalles det terapeutisk kloning. Dersom man tillater at eggcella blir et nytt individ ved at den implanteres i en livmor, kalles det reproduktiv kloning.

I terapeutisk kloning kommer egget aldri inn i en livmor. Stamcellene i embryoet høstes til terapeutisk bruk, og embryoet dør, mens stamcellelinjene kan dyrkes videre i uendelige linjer.

Fordelen med terapeutisk kloning er at du kan få nye celler som genetisk sett er helt like dine egne. Dermed unngås hele problematikken med vevsavstøtning. Forskere tenker seg at de kan lage celler og vev, og reparere organer med pasientens eget arvemateriale.

- Realistisk sett må vi gjøre minst fem år med laboratoriearbeid før vi kan gå over til kliniske tester, men tiden kan reduseres dersom vår tilleggsfinansiering så vi kan utvide forskningsgruppen, sier Professor Alison Murdoch ved Newcastle NHS Fertility Centre til BBC.

Rungende nei til å klone babyer

Reproduktiv kloning - kloning av babyer - vurderes som farlig og uetisk av praktisk talt alle. Meningene er derimot svært delte om terapeutisk kloning - bruken av klonede embryoer til innhøsting av stamceller til medisinsk bruk.

Mange forskere mener stamcellene lover nye behandlingsformer for mange sykdommer, som Parkinsons og diabetes. Motstanderne, som ofte også er abortmotstandere, sier at det at embryoet dør er helt uakseptabelt.

Motstanderne mot embryoforskning mener denne typen eksperimenter skaper menneskelig liv bare for å ødelegge det igjen.

Dette var også den gjennomgående argumentasjonen bak den norske bioteknologiloven som forbyr alle typer kloning - også terapeutisk kloning.

Det britiske partiet ProLife Party vurderer å gå rettens vei for å utfordre avgjørelsen fra HFEA.

Voksne stamceller er ikke like fleksible

I FN sliter man med å få til et forbud mot reproduktiv kloning, fordi enkelte land setter seg på bakbeina og ikke vil godkjenne lovforslaget med mindre det også forbyr terapeutisk kloning - Norge er ett av disse landene.

Ett av argumentene mot å gjennomføre terapeutisk kloning, er at det er unødvendig å bruke embryo fordi stamcellene som finnes i voksne kropper er like nyttige.

Dette har vært en viktig del av argumentasjonen bak det norske forbudet. Problemet er bare at den ene studien etter den andre viser at de voksne stamcellene slett ikke er like fleksible som de embryonale stamcellene.

Markerer sitt standpunkt

Ved å gi den første europeiske tillatelsen til terapeutisk kloning, markerer Storbritannina sin posisjon i forkant av en ny diskusjon om menneskelig kloning som skal finne sted i FN i oktober.

Medlemslandene kan komme til å bli enige om å forby både menneskelig reproduktiv og terapeutisk kloning.

Storbritannia og en del andre land, inkludert Japan og Belgia, får støtte av 67 av verdens nasjonale vitenskapsakademier for sitt forslag om å bli enige om å forby reproduktiv kloning, men la det være opp til hvert enkelt land å bestemme om terapeutisk kloning skal tillates.

I dag har Storbritannia en av de strengeste lovreguleringene i verden når det gjelder kloning.

Lenker:

HFEA: HFEA grants the first therapeutic cloning licence for research
Newcastle NHS Fertility Centre: Newcastle scientists get stem cell licence
BBC: Scientists given cloning og-ahead
Nature: UK gives og-ahead to therapeutic cloning
New Scientist: UK scientists to clone human embryos
Guardian Unlimited: Green light for stem cell clones
New York Times: Britain Grants License to Make Human Embryos for Stem Cells

Powered by Labrador CMS