BBC-engelsk i endring

BBC-engelsk har blitt sett på som en statisk og homogen uttalevariant. Bente Rebecca Hannisdal hevder det motsatte i sin doktorgradsavhandling. - Det er i stadig endring, sier hun.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Received Pronunciation (RP)

RP er en uttalevariant (ikke en dialekt) av det engelske språket som har hatt høy prestisje.

Denne uttalevarianten blir ofte brukt som undervisningsspråk til personer som ikke har engelsk som morsmål.

Den er også kalt “British English”, “Oxford English” eller “BBC English”. RP er ikke en regional uttalevariant, selv om den kan likne mer på dialekten i noen områder enn i andre.

 

BBC-engelsk, eller Received Pronunciation (RP), er en overregional uttalevariant som snakkes over hele Storbritannia og er populært også blitt kalt “Oxford English”

Den er blant annet tradisjonelt brukt i de eksklusive kostskolene i Storbritannia og av britiske nyhetsopplesere.

Prestisjespråk

- RP hadde høy prestisje i Storbritannia for 50-100 år siden. På 60-tallet endret samfunnet seg, klasseforskjellene ble svakere og holdningen til språket ble forandret i takt med dette.

- Man trengte ikke lenger snakke RP mens man studerte på Universitetet i Cambridge, eksemplifiserer Hannisdal.

 

Denne uttalevarianten brukes som britisk uttalemodell i Norge og andre land, der det blir undervist i engelsk som 2. eller 3. språk.

Den 20. april disputerer Hannisdal for dr.art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Variability and change in Received Pronunciation: a study of six phonological variables in the speech of television newsreaders”.

Oppdatering av RP

- RP anses ofte som en statisk og homogen uttalevariant, men mange hevder at også RP er i endring.

- Kritikere argumenterer med at en endret RP ikke kan kalles RP fordi den er uforanderlig.

- Jeg mener det motsatte, nemlig at RP fortsatt kan kalles RP selv om det skjer endringer i uttalen over tid, sier Hannisdal, som mener hennes doktorgradsavhandling kan bidra til en viktig oppdatering av RP.

- Det er viktig at de som skal lære engelsk lærer RP slik den er brukt i praksis i Storbritannia i dag, og jeg bruker resultatene mine fra doktorgradsavhandlingen i undervisningen av studenter ved UiB, sier hun.

Nye uttaleformer

Hannisdal har gjort en empirisk undersøkelse av fonetisk og fonologisk variasjon i RP, basert på språket til 30 nyhetsopplesere. Hun har undersøkt seks variabler i RP. Blant annet finner hun en endring av “T-voicing”.

"Bente Rebecca Hannisdal har studert den engelske uttalevarianten Received Pronunciation og disputerer for dr.art.-graden den 20. april. (Foto: Eli Kristine Korsmo)."

- I ord som “British” eller fraser som “a lot of” blir t-en oftere uttalt som en d i det moderne RP, forklarer hun.

Et annet eksempel hun trekker fram er endring av uttale av ord som “sure” og “poor”.

I stedet for den tradisjonelle u-lyden brukes det nå oftere å-lyd slik at ordene høres ut som “shore” og “paw”.

Et annet nytt trekk som har spredt seg til RP er såkalt “Yod coalecence”, som fører til at “Tuesday” uttales som “choose-day” og “dune” som “June”.

- Disse uttaletrekkene er geografisk utbredt og kan på det grunnlag hevdes å være en del av det moderne RP, hvis denne defineres som ikke-regional, forklarer Hannisdal.

Noen forskere har hevdet at RP er død, men her er Hannisdal uenig.

- Jeg vil påstå at RP lever i beste velgående. Men da må man godta at alt er foranderlig, og finne en definisjon som er fleksibel nok til å få med de nye trekkene ved RP, sier Hannisdal.

Fortsatt norm i BBC

I tillegg til å høre og se seg gjennom timevis med nyhetssendinger, reiste Hannisdal selv til London for å intervjue nyhetsopplesere i BBC som var brukere av RP for å finne ut hvor bevisste de var til egen uttale.

- Selv om nyhetsoppleserne i BBC ikke er pålagt å bruke RP, hadde to av de jeg intervjuet bevisst kvittet seg med sine regionale dialekter for å snakke RP.

- Min hypotese var at det finnes en internalisert norm i BBC hvor nyhetsoppleserne tror det forventes av dem at de bruker RP. Hypotesen fikk jeg i stor grad bekreftet, hevder hun.

Powered by Labrador CMS