- Trakassering et ikke-tema i idretten

Norske idrettsklubber har svært varierende kunnskap om forebygging av seksuell trakassering og homofobi, og mange ser ikke på det som noe problem før det blir sak ut av det, ifølge forsker.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Få sportsklubber her i landet har spesifikke retningslinjer for hvordan man takler seksuell trakassering, og teamet er heller ikke med i trener- og lederutdanninger innenfor idretten. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)"

ECSS-kongressen

Idrettsforskere fra hele verden kommer til Oslo i slutten av juni for å delta på kongressen til European College of Sport Science (ECSS). Norges idrettshøgskole er vertskap.

I underkant av 2 000 idrettsforskere er ventet, og de skal presentere ny forskning innen hele spekteret av idrettsfag.

Konferansen har fått tittelen ”Nature, nurture and culture”, og blir den mest omfattende idrettsfaglige kongress som noen gang er arrangert i Norge.

Konferansen går fra 24.-27. juni på Oslo kongressenter.

Norges idrettshøgskole: Om ECSS-konferansen

ECSS: Egne nettsider for kongressen
 

IOK anbefaler å:

1. utvikle retningslinjer og prosedyrer for forebygging av seksuell trakassering og overgrep

2. ha en kontrollordning for oppfølging av retningslinjene og prosedyrene

3. evaluere hvilken innvirkning retningslinjene har for identifisering og reduksjon av seksuell trakassering og overgrep

4. utvikle utdanningsprogram på problemstillinger knyttet til seksuell trakassering og overgrep

5. promotere og synliggjøre eksempler på respektfullt og etisk lederskap

6. tilrettelegge for godt samarbeid mellom foreldre og utøvere for å forebygge seksuell trakassering og overgrep

7. promotere og støtte vitenskapelig forskning og arbeid innen disse temaene.

Kilde: www.olympic.org

Professor Kari Fasting ved Norges Idrettshøgskole sitter i den lokale forskningskomiteen for ECSS-konferansen som går av stabelen i Oslo denne uken.

Hun skal også presentere funn og konklusjoner fra en studie som undersøkte hva  norske idrettsorganisasjoner gjør for å forebygge trakassering.

Ingen klubber med retningslinjer

I studien, som ble finansiert av Likestillings- og diskrimineringsombudet, intervjuet forskerne representanter fra 24 sportsforeninger, 6 regionale organisasjoner og 43 klubber. I tillegg så forskerne på årsrapporter og strategiske planer.

Forskerne konkluderte med at ingen av sportsklubbene hadde spesifikke retningslinjer rundt det å behandle trakassering. I tillegg avdekket studien at temaet seksuell trakassering ikke er del av trener- og lederutdanninger her i landet.

- Inntrykket er at mange idrettsklubber mener seksuell trakassering ikke er et problem før det blir sak ut av det, sier Fasting til forskning.no.

Forskerne skriver at alle nasjonale sportsforeninger har etiske retningslinjer, men at de fokuseres primært på alkohol og doping.

- Homofobi et ikke-tema

Forskningsprosjektet tok også for seg norske idrettsklubbers retningslinjer rundt homofobi og rasisme.

- Spørsmålet rundt forebygging og forhindring av homofobi ser på mange måter ut til å være et ikke-tema i sportsmiljøet, skriver forskerne i studien.

Nesten ingen av klubbene og foreningene som ble intervjuet hadde noen erfaring med rasisme, og heller ingen retningslinjer for hvordan rasistiske episoder skal takles.

Politiattest kreves

Fasting var i 2007 konsulent for den Internasjonale olympiske komités (IOK) medisinske kommisjon, hvor hun var med på å utarbeide et dokument med en rekke anbefalinger til nasjonale olympiske komiteer og særforbund om forebygging av seksuell trakassering.

"Bortsett fra et krav om politiattest for de som skal jobbe med barn, unge og utviklingshemmede i idretten har ikke Norges Idrettsforbund noen grep for å forebygge og forhindre trakassering. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)"

I etterkant av anbefalingene fra IOK er det blant annet bestemt at Norges Idrettsforbund skal kreve at alle som skal jobbe med barn, unge og utviklingshemmede skal ha politiattest.

- Svært gledelig, men må følges opp

Fasting er nå med i en arbeidsgruppe som skal se på hvordan IOK selv skal implementere anbefalingene sine.

- Her utvikler vi en modell for forebygging av seksuell trakassering for særforbund og nasjonale olympiske komiteer, og vi skal også utvikle et opplegg spesielt rettet mot ungdom, sier hun.

Fasting mener det har skjedd store endringer i hvordan IOK ser på seksuell trakassering, og at dette også kan få positive ringvirkninger.

- Jeg syntes det er svært gledelig at IOK nå velger å møte problemstillinger knyttet til trakassering og overgrep i idrett på en ærlig og konstruktiv måte.

- Det viktige nå er at idrettsorganisasjonene over hele verden følger opp de anbefalinger som IOK her kommer med. Det gjelder også norsk idrett som kan gjøre mye mer når det gjelder forebygging enn det som har vært gjort til nå, sier Fasting.

- Ikke noe nytt i lovverket

Kommunikasjonsrådgiver i Norges Idrettsforbund, Martin Hafsahl, sier til forskning.no at det finnes mange prosjekter i forskjellige forbund som skal se på trakassering, men at det foreløpig ikke er kommet inn noe nytt i lovverket om dette.

Det største prosjektet nå er et samarbeid med Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring i Norge og Norsk Folkehjelp.

Kampanjen ”Med idretten mot homohets” har som målsetning å forebygge og bekjempe diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering lokalt, regionalt og nasjonalt i samfunnet, gjennom å forebygge og bekjempe homohets og homofobi i organisert idrett.

Hafsahl beskriver det som et treårig prosjekt som er et opplegg for å opplyse om skadevirkningene av ubevisst homokrenkelse, hvordan man ter seg i idretten og hvordan man ønsker en idrettsklubb skal være.

- Som en del av denne kampanjen skal vi lage et magasin som skal deles ut til alle idrettslag i Norge. Dette handler om homofile og idrett og håndtering av ulike situasjoner i klubbmiljøer, sier han.

- Vi jobber også med å få denne kunnskapen inn i leder- og treningsutdannelsene, avslutter Hafsahl.

Kilder:

Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norges Idrettshøgskole, Likestilling og mangfold i norsk idrett: - bedre med flere på banen!, 2008 (PDF)

Pressemelding fra IOK, IOC ADOPTS CONSENSUS STATEMENT ON “SEXUAL HARASSMENT & ABUSE IN SPORT”, 8. feb. 2007 (PDF)

 

Powered by Labrador CMS