Pandemien har stengt mange arbeidsplasser og folk må jobbe hjemmefra. Det har ført til at deltagerne i en studie sover over en halv time mer hver natt.
Pandemien har stengt mange arbeidsplasser og folk må jobbe hjemmefra. Det har ført til at deltagerne i en studie sover over en halv time mer hver natt.

Sover du bedre under pandemien?

Det er du i så fall ikke alene om, ifølge en svensk studie.

Søvnmangel er et stort samfunnsproblem. Mange opplever at de sover for lite.

Under pandemien har ganske mange arbeidstagere flyttet arbeidsplassen sin hjem. Nå ser svenske forskere hvordan dette fikk deltagerne i en studie til å sove i gjennomsnitt 34 minutter mer hver natt.

Ikke nok med det:

– Folk produserer også like mye på jobben og de er like mye i bevegelse som når de jobbet på kontoret, oppsummerer forskeren David Hallman ved Högskolan i Gävle i en pressemelding.

Unik studie

Studien som arbeidslivsforskere har utført på en gruppe kommuneansatte i Gävle kommune, skal være unik ifølge en pressemelding fra høyskolen.

Forskerne har denne gangen nemlig kunnet sammenligne akkurat de samme personene, både når de jobbet fra kontoret og når de måtte jobbe hjemmefra på grunn av strengere koronatiltak i Sverige. Testpersonene gikk med armbånd som registrerte alle bevegelsene deres og dermed hvor mye de var i fysisk aktivitet. Samtidig førte alle dagbøker som viste hvor mye de sov og hvor mye de arbeidet.

Problemet med tidligere studier er at de har sammenlignet ulike mennesker. Slik har forskere kanskje ikke klart å korrigere godt nok for at folk som har mulighet til å jobbe hjemmefra, gjerne har høyere utdannelse, høyere stillinger og andre arbeidsoppgaver enn dem som må møte på arbeidsplassen for å få jobben sin gjort.

Mange sover for lite

– Når folk jobber hjemmefra omfordeler de tiden sin, slik at det blir mer søvn og mindre våken tilstand.

– Men de jobber fortsatt åtte timers dag.

David Hallman og forskerkollegene i Gävle tror det kan handle om at når arbeidstagerne slipper reisingen til jobben og alt annet som må til for å forberede seg til å møte fram på arbeidsplassen, så får de mer tid til overs. De får mer tid til å hente seg inn etter endt arbeidsdag.

–For lite søvn kan føre til helseproblemer og det kan gi et kortere liv, sier forskeren. En halv time mer søvn hver natt kan derfor bety mye.

Mange mennesker sover for lite og sliter mye med det i lengden, sier den svenske arbeidslivsforskeren David Hallman.
Mange mennesker sover for lite og sliter mye med det i lengden, sier den svenske arbeidslivsforskeren David Hallman.

Ikke mindre produktive

De fleste deltagerne i denne studien opplevde at produktiviteten deres på jobb, var den samme når de arbeidet hjemmefra som når de møtte opp på kontoret. Blant de 40 prosentene som syntes de fikk gjort mer hjemmefra eller mindre hjemmefra, så var de første i flertall.

Mange er urolige for at hjemmearbeidsplass fører til mer stillesitting. Men i denne studien fant altså ikke forskerne noen forskjell. Folk var like mye i bevegelse i løpet av en dag, enten de jobbet hjemmefra eller fra kontoret.

Studiedeltagerne ble også spurt om hvordan de egentlig har det under koronapandemien. Da svarte en tredel at de har fått det bedre, en tredel opplevde ingen forandring, en tredel sa at de har fått det verre.

Kilde:

«Unik forskning: Hemarbetande under pandemin sover längre men är lika produktiva», pressemelding fra Högskolan i Gävle, 22. mars 2021. Pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS