Klasseklatrere unngår høyt blodtrykk

Klatrer du på den sosiale rangstigen, synker risikoen for høyt blodtrykk.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Sosioøkonomisk status

Sosioøkonomisk status er et mål på en persons sosiale og økonomiske posisjon i forhold til de andre i samfunnet, og baseres oftest på utdanning, yrke og inntekt.

 

Stadig flere mennesker, både i industriland og utviklingsland, sliter med høyt blodtrykk. Siden denne tilstanden øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, er forskerne interessert i å finne ut hvilke faktorer som påvirker blodtrykket.

Det er kjent at det er en sammenheng mellom lav sosioøkonomisk status og høyere blodtrykk. Men hva skjer med mennesker som beveger seg oppover eller nedover rangstigen?

Svenske forskere konkluderer nå med at klassereiser faktisk påvirker kroppen. Mennesker fra lavstatushjem som klatrer oppover, får lavere risiko for høyt blodtrykk.

Tvillingstudie

Det har vært ulike hypoteser rundt klassevandringens påvirkning på helsa.

Noen har ment at mennesker som stiger i de sosiale gradene er mer utsatt for høyt blodtrykk, fordi forandringene fører med seg psykologisk stress. Andre har argumentert for at bevegelse oppover gir lavere risiko, mens fall fører til høyere risiko.

(Illustrasjonsfoto: Photos.com)

Nå har forskere fra Karolinska Institutet undersøkt saken, og publiserer i disse dager resultatene i Journal of Epidemiology and Community Health.

Forskerne har brukt data fra det svenske Tvillingregistret, som har gitt dem tilgang til helse- og livsstilsopplysninger om 12 030 personer født mellom 1926 og 1958.

Både opp og ned

Tallene viste at voksne kvinner i de laveste sosiøkonomiske gruppene oftere hadde høyt blodtrykk.

Det samme gjaldt både menn og damer som hadde vokst opp hos foreldre med lav sosioøkonomisk status. Dette indikerer at påvirkningen på blodsystemet starter tidlig i livet, konkluderer forskerne.

Men virkningen trenger ikke være permanent. Da forskerne sammenlignet folk som ble værende i en lavstatusgruppe med de som klatret oppover i samfunnet, viste det seg at risikoen for høyt blodtrykk avtok hos klatrerne.

Det motsatte så ut til å skje med mennesker fra høystatusgrupper som sank i systemet.

- Dette kan muligens blinkes ut for folkehelsemessige eller politiske intervensjoner, skriver forskerne i rapporten.

Referanse:

Lovisa Högberg et.al., Intergenerational social mobility and the risk of hypertension, Journal of Epidemiology and Community Health, 11. juli 2011

Powered by Labrador CMS