- Neandertalkvinner gikk på jakt

Arbeidsdelingen mellom kvinner og menn var én av faktorene som ga det moderne mennesket bedre forutsetninger enn neandertalerne, mener to amerikanske antropologer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Neandertalerne forsvant fra Europa for litt mindre enn 30 000 år siden. Da hadde de holdt ut i rundt 100 000 år, på tross av en rimelig barsk livsstil.

Det moderne mennesket meldte sin ankomst her for alvor for rundt 45 000 år siden og har, som vi vet, klart seg bra siden.

Spørsmålet om hvorfor neandertalerne forsvant har lenge gitt forskerne hodebry. Hvorfor og hvordan ble de fortrengt av det moderne mennesket?

Genetiske forskjeller

Kultur er en viktig faktor i de fleste teoriene som prøver å forklare dette.

Det var helt klart genetiske forskjeller mellom neandertalerne og de moderne menneskene, men neandertalerne var fysisk sterkere og mer robust bygd, samtidig som de hadde en hjerne som kan ha vært større enn hos de moderne menneskene.

Noen forskere mener at genetiske faktorer som bedret evnen til symbolsk tenkning og språkutvikling har vært viktige faktorer - ved at neandertalerne ikke hadde den samme evnen som oss til å tenke abstrakt, og at språket de brukte var enklere.

Andre mener at neandertalernes levesett var viktigere.

Små familiegrupper

Neandertalerne levde isolert i små familiegrupper hele livet, spredt over det store og kalde Europa.

Ulikt det moderne mennesket, som hadde en arbeidsdeling mellom menn og kvinner, er det mye som tyder på at hele neandertalerfamiliene stort sett holdt på med det samme: De jaktet på storvilt.

Det gjelder ikke bare menn og kvinner - men barna også. Dette er i alle fall teorien til antropologene Steven L. Kuhn og Mary C. Stiner ved University of Arizona i USA.

Konkurransefordelen som de moderne menneskene hadde, kom altså ikke bare fra nye våpen og redskaper, men fra måtene livene deres var organisert på - med fordeler knyttet til samarbeid og komplementære næringskilder fordelt på menn, kvinner og barn, mener disse forskerne.

Farlig jakt

De tror det moderne mennesket fortrengte neandertalerne fordi de utnyttet miljøet mer effektivt, ved å ha flere næringskilder og ved å la menn, kvinner og barn ha forskjellige arbeidsroller. Mens mennene felte storviltet, jaktet kvinnene smådyr og sanket plantemat.

Neandertalerne, på sin side, holdt seg til storviltet. De jaktet på dyr som bison, hjort, gaseller og ville hester. Det finnes ikke beviser for at de brukte pil og bue - de brukte spyd med steinspisser.

Blant dagens mennesker er det ikke mange som har prøvd seg på å felle storvilt på denne måten, fra nært hold. Vi kan imidlertid se for oss hvor farlig dette kan ha vært, og hvordan jakten noen ganger ble mislykket.

Skjeletter av neandertalere bærer ofte merke av brudd, som vitnemål om hvor risikabel jakten kunne være. De amerikanske antropologene argumenterer med at kvinner og barn også tok del i dette, sannsynligvis var det med på å jage byttet og blokkere rømningsveier.

Utgravinger

Arkeologiske utgravninger av bosetninger med moderne mennesker fra 45 000 til 10 000 år siden viser at familiemedlemmene hadde forskjellige roller. Det finnes beinrester etter små dyr og fugler, samt med syler og nåler til å sy klær.

Forskerne mener det er rimelig å anta at aktivitetene var delt mellom kvinner og menn, slik det var tilfellet for mer moderne sankerfolk.

I arkeologiske utgravninger av neandertalerfunn er det ikke funnet nåler eller beinrester etter smådyr, og heller ingen kvernsteiner til å tilberede plantemat. De amerikanske antropologene har derfor stilt seg selv spørsmålet om hva neandertalerkvinnene holdt på med hele dagen.

Siden de har svært robuste skjeletter, mener antropologene det er usannsynlig at de bare satt hjemme hele dagen og passet på barna. Det er mer sannsynlig at de gjordet det samme som mennene - og hjalp til med å felle storviltet.

Større grupper

Dersom det var tilfellet, er det ikke så vanskelig å tenke seg hvordan arbeidsdelingen blant de moderne menneskene kan ha gitt dem en fordel.

Når jakta var mislykka hadde de andre matkilder, og dessuten var ikke den reproduktive kjernen - kvinner og barn - med på den risikofylte storviltjakta.

Forskjeller som dette kan ha vært med på å gjøre det de moderne menneskene i stand til å leve i større grupper og samfunn, enn neandertalerne gjorde.

Referanse:

Kuhn, Steven L. and Mary C. Stiner, “What’s a Mother to Do” The Division of Labor among Neanderthals and Modern Humans in Eurasia.” Current Anthropology 47:6.

Lenker:

ScienceDaily: Gendered Division Of Labor Gave Modern Humans Advantage Over Neanderthals
New York Times: Neanderthal women joined men in the hunt

Powered by Labrador CMS