440 millioner år gamle fossile tråder av soppen Tortotubus, med forgreninger ut fra hovedstammen. trådene er sterkt forstørret. (Foto: Martin R. Smith)

Tidligste fossil av liv på land

Det tok livet milliarder av år å erobre land. Her er det aller tidligste fossilet av de første pionerene.

Det virker så lett.

De enkle skrittene du tar opp bryggestigen, med bekker av salt sommervann sildrende langs lårene. 

Livet brukte over tre milliarder år på det samme strekket.

Tre milliarder år.

Plenty av tid til å fylle havet med alt mulig slags liv: Grønnalger og rødalger, snegler, trilobitter, blekkspruter og kjeveløse fisker.

Men land lå altså øde. Bare berg og sand i døde dyner. Elver som fosset igjennom enorme landskaper uten liv.

På fuktige steder fantes det kanskje noen tynne belegg av bakterier. Men ingen planter. Ingen sopper. Ingen dyr.

Men så skjedde det noe.

En eller annen skapning satte for aller første gang sjøbein og vasset opp av flomålet. Over noen tusener eller millioner av år, så klart. Resultatet var like fullt liv, etablert på land.

Tortotubus var kanskje ikke den aller første pioneren som forlot vannet. Men den er den første vi har funnet igjen.

440 millioner år etter at den levde.

Nettverk under bakken

Tortotubus er en sopp – en slags mellomting mellom plante og dyr.

De bite små fossile trådene etter den ble funnet i Sverige og Skottland, allerede på 1980-tallet. Men forskere har slett ikke vært sikre på hva den var for noe. Var det fragmenter fra to ulike skapninger de hadde med å gjøre?  

Nå har imidlertid forsker Martin R. Smith fra Durham University undersøkt saken nøye, og mener de gamle restene tilhører én og samme skapning. Bare i ulike stadier av vekst. Dette betyr igjen at vi kan si noe om hvordan Tortotubus vokste. 

Smith tror at den eldgamle soppen må ha levd på samme måte som dagens sopper: Den strakte et nettverk av tynne, tynne tråder igjennom bakken, på leting etter noe spiselig. Kanskje bakterier?

Fundamental forråtnelse

Uansett hva Tortotubus livnærte seg av, må den ha vært viktig for resten av utviklinga av liv på land, tror forskerne.

De tynne trådene var med på å binde sedimentene i bakken sammen, og slik hindre erosjon. Dessuten tilbød de soppenes spesialtjeneste: Forråtnelse – en utrolig viktig prosess hvor organisk materiale blir brutt ned til næringsstoffer, som andre skapninger kan bruke.

Eller sagt med andre ord:

Tortotubus lagde jord.

Kanskje den aller, aller første.

Referanse:

Martin R. Smith, Cord-forming Palaeozoic fungi in terrestrial assemblages, Botanical Journal of the Linnean Society, mars 2016. Sammendrag

Powered by Labrador CMS