Det er stort behov for optikere, ikke minst i fattige land. (Illustrasjonsfoto: Høgskolen i Sørøst-Norge)

Skal gjøre optikere bedre i utlandet

Det er 32 millioner blinde mennesker i verden. Blant disse har seks av ti grå stær og trenger bare en enkel operasjon for å få synet tilbake.

– I tillegg snakker vi om 191 millioner svaksynte i verden, og de fleste er så hemmet at de ikke kan delta i vanlig arbeidsliv, sier Bente Monica Aakre, instituttleder på Institutt for optometri og synsvitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

– Halvparten av disse mangler bare briller eller har feil briller. Behovet for flere og bedre optikere og øyeleger er skrikende.

Nå skal Aakre koordinere et stort EU-prosjekt med samarbeidspartnere i flere land. To av lærestedene er i Israel, tre er i India. De øvrige er europeiske.

Samarbeidet handler om å lage utdanningsløpene i verden mer like og få dem opp på et høyt faglig nivå. 

– Ved å utvikle en mer enhetlig utdanning legger vi bedre til rette for utveksling av både studenter og ansatte. Vel så viktig er det at vi legger til rette for at optikere kan jobbe i andre land. I det store bildet er det stort behov for optikere, ikke minst i fattige land, påpeker Aakre.

Europeisk diplom neste

Helt konkret handler samarbeidet mye om å jobbe med studieplanene hos partnerne i de ikke-europeiske landene. Målet er å matche dem med europeisk nivå. Det finnes et europeisk optikerråd som har utarbeidet et europeisk diplom. Diplomet skal utlevers til studenter og er ment for å harmonisere utdanningen og samtidig heve den til et høyt faglig nivå.

Høgskolen i Sørøst-Norge er det aller første instituttet til å bli fullt akkreditert for European Diploma in Optometry. Studentene der kan ta to emner på masterprogrammet i optometri og synsvitenskap og få europeisk diplom. Det er veldig gjevt, forsikrer Aakre.

– Når prosjektperioden er over om tre år, skal alle partnerne kunne søke om å bli akkreditert for dette europeiske diplomet. Og da snakker vi ikke bare om de indiske og israelske. Også de europeiske partnerne kommer til å jobbe videre med utdanningen med tanke på å heve nivået og få dette diplomet.

Bente Monica Aakre. (Foto: Høgskolen i Sørøst-Norge)

Folk blir gående svaksynte et helt liv

Såkalt kunnskapsbasert praksis står sentralt i prosjektet. Den innebærer kort fortalt at klinikere ikke bare lener seg til gamle sannheter eller egen synsing, men at de reflekterer kritisk over egne funn og er oppdatert på det siste nye innen litteratur og klinisk praksis.

– For oss på høgskolen handler dette samarbeidet om kvalitetsarbeid, noe vi ville gjort uansett. Men nå gjør vi det sammen men partnere i flere land, og med et større mål om å redde verden, sier Aakre. 

– En av de store utfordringene i et land som India, er at det bor så mange mennesker over så store områder som ikke har tilgang til selv helt elementære optikertjenester. Mennesker kan bli gående svaksynte eller blinde et helt liv på grunn av bagateller som grå stær eller feil briller, påpeker hun.

Fire religioner møtes

Ved siden av den rent optikerfaglige utviklingen, kommer kulturell kompetanse med på kjøpet som et naturlig biprodukt, slik Aakre vurderer det.

– Minst fire religioner er involvert i prosjektet, så kulturell læring er en naturlig og viktig del av samarbeidet. Vi på høgskolen i Sørøst-Norge mottar jo studenter fra hele verden, i tillegg til våre norske første- og andregenerasjons innvandrere. Også optikere trenger flerkulturell kompetanse.

Powered by Labrador CMS