Utdanning og egen selvtillit er viktig for å få funksjonshemmede ut i jobb. (Ilustrasjonsfoto: wavebreakmedia / Shutterstock / NTB scanpix)

Høyere utdanning får folk med funksjonshemning ut i arbeid

Med utdanning fra høyskole eller universitet, er det 4,5 ganger så høy sjanse for at personer med nedsatt funksjonsevne er i arbeid.

Bare 43 prosent av alle voksne i Norge med nedsatt funksjonsevne er i arbeid.

Utdanningsnivået blant personer med nedsatt funksjonsevne er lavere enn i befolkningen generelt. I alt 35 prosent har ikke utdanning utover grunnskolen, mot 22 prosent i befolkningen for øvrig.

Halvparten av alle med en eller annen form for funksjonsnedsettelse sliter med psykiske vansker.

Statistikk på nett

Levekårene for personer med nedsatt funksjonsevne i Norge vises nå gjennom statistikk og grafikk på nettsidene til Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).

Her framgår det at utdanning er en viktig faktor for at personer med nedsatt funksjonsevne skal komme inn på arbeidsmarkedet.

Samtidig viser forskning at for eksempel ungdom med synstap får fritak fra en rekke fag i videregående skole som engelsk og matematikk. Noe som i neste omgang gjør at de går ut av videregående utdanning med en ufullstendig utdanning – og får det vanskeligere om de ønsker å komme i arbeid.

Når funksjonshemmede kommer i arbeid, handler det ofte om at de selv har selvtillit nok, viser også forskning.

Helt ulike individer

Personer med nedsatt funksjonsevne er som alle andre, de er helt ulike individer. De har ulike evner og ulike behov.

Det som gjør dem til en gruppe, er funksjonsnedsettelsen. Men den kan handle om alt fra bevegelseshemning, eller redusert syn eller hørsel, til nedsatte evner knyttet til tenkning og intellekt.

Til tross for de store forskjellene, møter personer med nedsatt funksjonsevne ofte mange av de samme utfordringene.

forskning.no har de siste ukene skrevet om norsk forskning som viser at unge funksjonshemmede stenges ute.

forskning.no har også fortalt om den tøffe kampen foreldre til mange funksjonshemmede barn kjemper for å få tilgang til tjenestene som skulle være deres rettigheter.

Bare 43 prosent i arbeid

Men det er ikke bare i oppveksten at personer med nedsatt står utenfor samfunnet vårt.

Blant voksne med nedsatt funksjonsevne er sysselsettingsnivået mye lavere enn i befolkningen for øvrig.

I 2015 var 43 prosent av alle personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid, mot 74 prosent i befolkningen generelt, ifølge Bufdir.

87 000 ønsker en jobb

Mange med nedsatt funksjonsevne som står utenfor arbeidslivet, ønsker en jobb.

Ifølge Bufdir var det i 2015 om lag 87 000 personer med nedsatt funksjonsevne som sto utenfor arbeidslivet, men som ønsket at de var i arbeid.

Powered by Labrador CMS