Varme fra vannkraft til tørking av flis

For mindre og mellomstore brenselanlegg for fjernvarme må flisa tørkes før brenning. Overskuddsvarme fra vannkraftverk er en fritt tilgjengelig varmekilde.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

I senere år er det bygd opp en betydelig industri for å levere fjernvarme som i stor grad er basert på forbrenning av avfall og i noen grad på elektrisitet, bioenergi og fossilt brensel.

Det er et mål å erstatte fyringsoljer brukt i industri og bygg med blant annet flis, pellets eller ved. For mindre og mellomstore brenselanlegg for fjernvarme må flisa tørkes før brenning.

Tørr flis vil gi en fullstendig forbrenning med mindre utslipp og en bedre effekt på brenselkjelen.

Spillvarme fra vannkraftverk

Tidligere undersøkelser med tørking med kald luft viser at tørketiden ofte blir lang og kostnadene ved kunstig tørking utgjør en betydelig andel av totale kostnader.

– I blant annet prosessindustrien, forbrenningsanlegg og i kraftverk finner vi imidlertid overskuddsvarme, sier avdelingsingeniør ved Skog og landskap Eirik Nordhagen.

– Fra norske vannkraftverk vil 1–2 prosent av energien være tilgjengelig som spillvarme eller overskuddsvarme.

– Spillvarme er i utgangspunktet fritt tilgjengelig, og vi har stilt oss spørsmålet om denne varmen kan brukes til tørking av brenselflis? Sier Nordhagen.

Svaret søkte de i et tørkeforsøk på Vestlandet i samarbeid med to lokale aktører.

Hva undersøkelsen viste

Undersøkelsen foregikk i Viksdalen i Gaular kommune, Sogn og Fjordane og Kleive i Molde kommune, Møre og Romsdal. Tørkingen av flis ble foretatt i nærhet til to mindre kraftstasjoner i slutten av september og hele oktober i 2009.

Tørking av flis i en traktorhenger og produksjon av strøm. (Foto: Eirik Nordhagen, Skog og landskap)

Nordhagen forklarer:

– Tørkene, en traktorhenger og en container, var bygd opp som en plantørke hvor varm luft fra kraftstasjonen ble blåst inn med en elektrisk vifte på 4 kW.

Resultatene fra dette forsøket viste at det er mulig å tørke flis med overskuddsvarme og at tørketiden blir vesentlig kortere med tilleggsvarme fra kraftverket.

– Det var mulig å tørke en container på cirka 28 løskubikkmeter med flis på under 3 dager. Fuktigheten sank fra 52 prosent til 7 prosent og brennverdien økte fra 15 315 kWh til 24 013 kWh. Forbruket av strøm til vifta var på 270 kWh, eller 1,1 prosent av energien i flislasset, sier Nordhagen.

Stort volum reduserer kostnader

– Det er allikevel særlig transport og maskinkostnader som fordyrer produksjonen ved kunstig tørking, mener Nordhagen.

Volumet med flis til tørking bør derfor være så stort som teknisk mulig for å redusere kostnadene. Kunstig tørket flis kan i neste omgang blandes med fuktig flis for å jevne ut fuktigheten.

– Ved å produsere tørr flis øker energiinnholdet eller brennverdien i leveransen, og dette igjen øker brenselverdien i øre/kWh. Høsten ser ut til å være en årstid hvor produksjon av tørr flis er mulig ved hjelp av overskuddsvarme fra elektriske kraftverk, sier Nordhagen.

Politisk målsetting

Bærekraftig skogbruk, økt bruk av treprodukter og økt produksjon av bioenergi er alle politiske målsettinger i Norge.

For å nå målsettingene om økt bruk av treprodukter og økt produksjon av bioenergi, er det nødvendig at det investeres i anlegg og at ulike aktører er pådrivere for å etablere verdikjeder for utnyttelse og produksjon av fornybare ressurser.

Et eksempel er å erstatte fyringsoljer brukt i bygg med blant annet flis.

– Eksisterende oljekjeler som brenner fyringsolje må erstattes med moderne biokjeler som brenner tørr flis. Dermed vil også utslipp av klimagasser reduseres, avslutter Eirik Nordhagen.

Powered by Labrador CMS