Miljøgift i plast svekker sexlyst

Miljøgiften bisfenol A gir redusert sexlyst og sexevne hos menn som arbeider i kjemisk industri i Kina. Stoffet finnes i en lang rekke forbruksartikler her til lands.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Miljøgiften bisfenol A svekker sexlyst hos menn som arbeider i kinesisk plastindustri, viser studie fra forskere i USA og Kina. (Foto: iStockphoto)

Plastråstoffet bisfenol A, også forkortet BPA, har lenge vært i søkelyset som en miljøgift. En av egenskapene til stoffet er at det fungerer hormonforstyrrende i mennesker og dyr.

Stoffet ”hermer” effekten av det kvinnelige kjønnshormonet østrogen når det opptas i kroppen.

Nå har en studie påvist tydelige negative effekter hos arbeidere i kinesiske plastfabrikker som utsettes for høy konsentrasjon av bisfenol A daglig.

Stoffet brukes i hardplast av typen polykarbonater og i ulike forbindelser i lakk, maling og andre produkter. Den nye studien, som er utført av forskere i Kina og USA, skal være første gang det er påvist effekter av bisfenol A i arbeidsmiljø.

Mindre sexlyst

Et utvalg arbeidere ved fire plastfabrikker i Kina ble spurt om eget seksualliv. Svarene viste at arbeiderne som var utsatt for bisfenol A i arbeidsmiljøet langt hyppigere rapporterte om redusert sexlyst, ereksjonsproblemer og redusert seksuell tilfredsstillelse enn kontrollgrupper ved andre typer fabrikker.

Det var en sammenheng mellom mengden bisfenol A arbeiderne var utsatt for og hvor nedsatt den seksuelle funksjonen var. Kraftigere eksponering førte til sterkere nedsatt seksualevne.

Urinprøver viste verdier av bisfenol A femti ganger høyere hos arbeiderne ved plastfabrikkene enn hos de ikke-eksponerte arbeiderne i kontrollgruppen. Verdiene ligger også skyhøyt over de som er målt blant et gjennomsnitt av befolkningen i vestlige land.

Forbrukere verden over utsettes for små mengder bisfenol A i hverdagen, men ulike studier spriker når det gjelder spørsmålet om hva som er helseskadelig. Også ulike lands helsemyndigheter vurderer stoffet forskjellig.

- Varsellampe

Studien er publisert i siste utgave av det vitenskapelige tidsskriftet Human Reproduction. Forskerne mener at svekkede mannlige seksuelle funksjoner kan være en varsellampe for at også andre sider ved menneskelig helse kan være i faresonen.

De ser redusert sexlyst og -evne hos menn som et mulig tidlig signal på mer omfattende påvirkninger på organismen. Forskerne understreker selv at funnene neppe er overførbare på folk som ikke utsettes for så sterke konsentrasjoner daglig.

Globalisering av verdensøkonomien har gjennom de siste tiårene medført at mange helseskadelige jobber i industrien er flyttet fra vestlige land til land i Asia.

Er kjent

- Vi vet at bisfenol A er et hormonhermende stoff. Dette har vært kjent siden 1930-tallet, sier assisterende direktør Jan Alexander ved Nasjonalt folkehelseinstitutt til forskning.no.

Virkningen er knyttet til at stoffet svekker effekten av mannlige kjønnshormoner. Denne effekten er tidligere kjent fra dyreforsøk. Alexander sier at studien tyder på bisfenol A har en tilsvarende virkning også hos mennesker, dersom konsentrasjonene bare er høye nok.

Bisfenol A vurderes i Norge særlig som et problem som miljøgift i naturen og som en mulig risiko for forbrukere. Se Miljøstatus i Norge. Stoffet brukes i en rekke produkter. Statens Forurensningstilsyn har foreslått innstramming i retningslinjer.

Høyere verdier

En begrenset studie basert på data fra den norske mor og barn-undersøkelsen viser at norske kvinner har høyere nivå av bisfenol A i urinprøver enn kvinner i Nederland og USA. Miljøgiften kan komme fra mat, matemballasje og drikkevann, men dette vet man lite om.

Nasjonalt folkehelseinstitutt har nå søkt om finansiering til en større undersøkelse om hvordan befolkningen får i seg miljøgiften. Professor Georg Becher ved Folkehelseinstituttet sier at det internasjonalt er stor oppmerksomhet knyttet til bisfenol A, men at det har vært lite forskning på dette feltet i Norge.

Ved siden av den hormonforstyrrende effekten av bisfenol A, er det ifølge NRKs Forbrukerinspektørene også frykt for at stoffet kan være kreftfremkallende.

Referanser:

D. Li, Z. Zhou, D. Qing, Y. He, T. Wu, M. Miao, J. Wang, X. Weng, J. R. Ferber, L. J. Herrinton, Q. Zhu, E. Gao, H. Checkoway og W. Yuan: “Occupational exposure to bisphenol-A (BPA) and the risk of Self-Reported Male Sexual Dysfunction”, Human Reproduction, publisert som “advance access” 10. november 2009.
DOI: 10.1093/humrep/dep381

Xibiao Ye, Frank H. Pierik, Jürgen Angerer, Helle Margrete Meltzer, Vincent W. V. Jaddoe, Henning Tiemeier, Jane A. Hoppin, Matthew P. Longnecker: “Levels of metabolites of organophosphate pesticides, phthalates, and bisphenol A in pooled urine specimens from pregnant women participating in the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa)”, International Journal of Hygiene and Environmental Health, nr. 5, september 2009.

 

Powered by Labrador CMS