Papillomavirus svært utbredt

I en undersøkelse blant unge kvinner fant man en voldsom utbredelse av virus som kan gi kjønnsvorter, og som kan kobles til livmorhalskreft.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Papillomavirus (HPV)

HPV er papillomavirus som infiserer mennesker.

Noen av virkningene er klassifisert som kjønnssykdommer.

Det finnes over 100 typer HPV. De fleste variantene er harmløse.

Omkring 30 varianter blir overført gjennom seksuell kontakt.

Noen av de typene HPV som kan skape infeksjoner i kjønnsorganene, kan også øke risikoen for livmorhalskreft og andre krefttyper i kjønnsorganene.

Risikoen for livmorhalskreft øker ved økt antall partnere.

HPV er innblandet i 90 prosent av tilfellene av livmorhalskreft.

Noen typer HPV kan gi kjønnsvorter. Mange får ikke symptomer selv om de er infisert og kan smitte andre.

HPV-typer som gir kjønnsvorter har svært sjelden noen kobling med livmorhalskreft.

HPV smitter gjennom hudkontakt. Beskyttelse mot genital HPV er derfor avholdenhet eller kondom.

Andre typer HPV kan gi vorter andre steder på kroppen.

Kilde: Wikipedia, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Lommelegen.no

 

Langt flere unge kvinner enn man tidligere har trodd kan være smittet med det såkalte papillomaviruset, som er koblet til kjønnsvorter og livmorhalskreft.

I en ny undersøkelse var fire av fem unge jenter smittet med viruset.

Undersøkelsen ble gjennomført av et team fra Indiana University, og ble ledet av Darron R. Brown.

Undersøkte svært unge jenter

Teamet undersøkte 60 jenter mellom 14 og 17 år fra tre forskjellige helseklinikker i Indianapolis.

95 prosent av jentene var seksuelt aktive. 85 prosent var afroamerikanere, 11 prosent kaukasoide og tre prosent latinamerikanske.

  
 

Det gjennomsnittlige antallet seksualpartnere var to.

Tett oppfølging

Studien innebar kvartalsvise undersøkelser på en helseklinikk for å ta prøver fra livmorhalsen.

Dessuten skrev deltagerne dagbok over sin seksuelle aktivitet og tok selv ukentlig vaginale prøver.

Gjennomsnittlig deltok jentene i undersøkelsen over en periode på to år.

82 prosent var smittet av HPV

I løpet av studien testet 49 av 60 positivt for HPV. Det vil si 82 prosent.

Mange av de som var smittet var ikke bare smittet med én type HPV, men mange. I gjennomsnitt var de smittet av fem HPV-typer.

Blant disse var det et betydelig antall HPV-varianter som er koblet med økt risiko for livmorhalskreft.

Flere smittet

27 prosent av deltagerne hadde minst ett unormalt resultat av livmorhalsundersøkelsene i løpet av studien.

Resultatene var at langt flere unge jenter var smittet av HPV enn hva tidligere undersøkelser har vist.

Brown tror dette kan skyldes det høye antallet prøver som ble tatt fra hver enkelt jente. Mange infeksjoner er bare mulige å oppdage i noen få uker, og ville ha blitt oversett uten det tette undersøkelsesskjemaet.

Grundige tester kan forklare høye tall

Dessuten benyttet man tester som kunne oppdage mange flere typer HPV enn hva tilfellet er ved mange andre testmetoder. I tillegg så man den undersøkte gruppen jenter som en mulig høyrisikogruppe.

- Vi håper at våre resultater øker vår forståelse av HPV-infeksjoner i denne befolkningsgruppen, og at dette kan hjelpe andre til å finne effektive måter å hindre spredning av HPV til unge kvinner, sier Brown.

Gential HPV og Norge

- I Skandinavia regner vi med at risikoen for å bli smittet i løpet av livet er 70 prosent, det vil si at de fleste blir smittet før eller siden, sier rådgiver Øyvind Nilsen ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

- Vi overvåker ikke sykdommen, så vi har ikke sikre data på hvor mange som faktisk er smittet, men vi regner med flere tusen nysmittede årlig.

- For den enkelte kan kondom gi økt beskyttelse, men det er urealistisk å tro at befolkningen som helhet vil beskytte seg. Derfor forsøker man å utvikle vaksiner. Blant andre er Haukeland sykehus med på utprøvingen av disse vaksinene, slutter Nilsen.

Lenker:

Study reveals high infection rate in teens for virus linked to cervical cancer

Humant papillomavirus-infeksjon (genital)

Seksuelt overførbare sykdommer i Norge ved århundreskiftet

Kjønnsvorter

Human papillomavirus

Cervical cancer

Sammenheng mellom sex og livmorhalskreft?

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

Powered by Labrador CMS