PrEP-piller kan hjelpe risikoutsatte menn som har sex med menn med å beskytte seg mot hiv. Men akkurat denne gruppa blir møtt med sterke fordommer når de dropper kondomet, mener lege Ketil Slagstad. (Foto: Shutterstock/NTB scanpix)
PrEP-piller kan hjelpe risikoutsatte menn som har sex med menn med å beskytte seg mot hiv. Men akkurat denne gruppa blir møtt med sterke fordommer når de dropper kondomet, mener lege Ketil Slagstad. (Foto: Shutterstock/NTB scanpix)

– Moralsk panikk rundt hiv-pille

Pillen kan beskytte mot hiv, men ikke alle vil ha den. PrEP blir sett på som like umoralsk som p-pillen ble da den kom, hevder lege.

En pille som forebygger hiv er på vei. Norge blir det andre europeiske landet som innfører preeksponeringsprofylakse (PrEP), etter Frankrike.

Medisinen hindrer at hiv-viruset utvikler seg til infeksjon.

Anbefalt av Verdens helseorganisasjon og Helsedirektoratet, velsignet av helseministeren. Forhindrer effektivt smitte dersom partneren tar tabletten før sex. Gratis så snart egenandelen er betalt.

Likevel har pillen møtt mye motstand, oppsummerer lege Ketil Slagstad, som har tatt for seg debatten i flere land. Han er medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Uansvarlig og promiskuøs

Motargumentet har blant annet vært at pillene er dyre. I England vil myndighetene, i motsetning til norske myndigheter, ikke betale for bruken. PrEP har dessuten potensielt bivirkninger for nyre og lever.

Mye av debatten har dreid seg om frykten for at pillen vil føre til mindre kondombruk og dermed flere andre kjønnssykdommer.

Slagstad tror dette handler om mer enn praktiske spørsmål.

Det har vært antydninger til moralsk panikk rundt bruken av pillene, hevder han i en artikkel i Nytt norsk tidsskrift.

Det kan ha noe å gjøre med at hiv rammer særlig menn som har sex med menn. De utgjør nesten halvparten av de rundt 250 som får diagnosen hvert år i Norge.

Det finnes fortsatt mange myter om sexlivet deres. Et flertall av mennene som er smittet med seksuelt overførbare sykdommer, forteller at de er blitt smittet av en tilfeldig partner, ifølge en doktorgrad som kom i fjor. Men det er også fullt mulig å bli smittet i et fast forhold.

Hivforebygging har vært tett knyttet til kondomet. I USA markedsfører myndighetene flere steder allerede PrEP-pillen Truvada, men mottakelsen har vært blandet. Brukerne har fått kallenavnet «Truvada-horer», underforstått at den som dropper kondom er uansvarlig og promiskuøs.

– Forventer kontrollert seksualitet

Ingvild Endestad, leder i foreningen Fri. (Foto: Fri)
Ingvild Endestad, leder i foreningen Fri. (Foto: Fri)

Det forebyggende arbeidet har til dels vært moraliserende også i Norge, hevder Slagstad. Han viser til at lege Mette Brekke har uttrykt at det er ubegripelig at oppegående homofile velger å ha sex uten kondom.

«Det kan se ut til at det nå er den personlige frihet som kommer først – deriblant også kondomfrihet ved saunabesøk. På tide å kreve en holdningsendring?», skrev Brekke i et innlegg i Tidsskrift for Den norske legeforening i 2014, men det var ikke i sammenheng med diskusjonen om PrEP.

Slagstad fant ikke så mange debattinnlegg om PrEP fra Norge, så han konsentrerer seg om diskusjonen i USA.

Men Ingvild Endestad kjenner igjen den moralske panikken her i landet.

– Debatten har ofte vært preget av lite kunnskap og en del fordommer mot menn som har sex med menn, sier Endestad, som er leder i Fri – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (tidligere Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner).

Foreningen har jobbet for å få innført PrEP som del av den forebyggende behandlingen mot hiv i Norge.

– Samfunnet aksepterer at heterofile har forskjellige seksualpraksiser og at de kan beskytte seg på ulike måter – gjennom p-piller, spiral og annet. Mens man stiller helt andre krav til moral hos menn som har sex med menn og forventer at de skal ha mer kontroll enn heterofile på seksualiteten sin.

Ligner på p-pillen

Kondombruken i Norge er lav også blant heterofile. Kan man forvente at menn som har sex med menn skal være flinkere enn andre til å bruke kondom, spør Slagstad retorisk. Han viser til at Statens legemiddelverk anbefaler p-stav og hormonspiral til unge jenter for å forebygge uønskede svangerskap.

– Når kvinner har p-pillen, ser jeg ikke noen forskjell ved at menn kan beskytte seg med PrEP, sier Ingvild Endestad.

Flere amerikanske forskere har sammenlignet hiv-pillen med p-pillen, som en mulighet for å beskytte seg for den parten som ikke kan bruke kondom.

Mottakelsen av PrEP minner også om oppstyret p-pillen ble møtt med, ifølge Slagstad: Frykten for at den ville føre til løssluppenhet. Plutselig fikk kvinner større kontroll over eget sexliv. P-pillen bidro til færre uønskede svangerskap og kanskje dermed også kvinnefrigjøringen.

Slik kan også den «passive parten» blant menn som har sex med menn nå beskytte seg mot hiv. «PrEP har på den måten et frigjørende og myndiggjørende potensial», skriver Slagstad.

Hiv er ikke lenger en dødsdom. De som i dag rammes av det alvorlige viruset, men som får tidlig og god behandling, nærmer seg forventet levealder for befolkningen generelt.

Motstand blant homofile

Å velge bort kondom fordi man synes kondomet gir mindre intimitet og nytelse kan virke provoserende også på menn som har sex med menn. En del homoaktivister har vært motstandere av hiv-pillen.

«Kan homofile som gruppe ha hatt et spesielt behov for å fremstå som moralsk plettfri, «ren»?», undrer Slagstad. Kondombruk signaliserer ansvarlighet.

Det synes Ingvild Endestad i foreningen Fri er en god tolkning. En del homofile har internalisert fordommene fra storsamfunnet, mener hun.

– En gruppe som utsettes for skam, begynner ofte selv å skamme seg og ønsker å motbevise stereotypier for å vise at de er like bra som majoriteten.

Når pillen nå er på plass, tror Endestad likevel at den kan bli et reelt alternativ til kondom for noen.

– Vi opplever at mange tar den godt imot. Vi tenker at alle verktøy bør være tilgjengelige, slik at sex kan bli tryggest mulig for alle.

Usikkert om kondombruk

Ikke alle vil få tilbud om pillen. Du skal være spesielt utsatt for å få utskrevet en resept.

Olafiaklinikken ved Oslo universitetssykehus ser PrEP som et godt tilbud til den faste partneren til en som er smittet, melder de i et blogginnlegg på forskning.no. Men de ansatte der er samtidig bekymret for økningen de ser i kjønnssykdommer som gonoré, klamydia og syfilis.

Det er en reell fare ved hiv-pillen dersom den fører til at de som er utsatt for andre typer kjønnssykdommer, dropper kondomet.

Helseminister Bent Høie er ikke bekymret for det.

– Internasjonale studier har vist at dette ikke er tilfelle, sier Høie til TV2.

Men studiene på dette området spriker, forteller Ketil Slagstad. Det er dessuten vanskelig å vite hvordan pillen vil påvirke kondombruken i den virkelige verden. Der spiller mye annet inn, for eksempel forebyggingskampanjer og andre tiltak.

Pillen er veldig effektiv mot hiv, viser flere studier – om brukerne faktisk tar pillen når de skal. I hvor stor grad de gjør det, er foreløpig usikkert. Effekten av pillen må uansett sees i sammenheng med tidlig behandling av smittede, skriver Slagstad.

 

Referanse:

Ketil Slagstad: Sex, piller og moral. Nytt Norsk Tidsskrift, vol. 32, nr. 4 2016. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS