Overraskende trillingøkning

Trillingfødsler har økt jevnt i Norge de siste årene. Samtidig er dette svangerskap med høy risiko som bør forebygges, mener forsker.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Trillingsvangerskap utgjør en stor helserisiko for både mor og barn, og bør begrenses så langt det lar seg gjøre, sier lege Anne Tandberg, for tiden stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen.

Tandberg har undersøkt forekomst og utfall av trillingsvangerskap i Norge fra 1967 til 2006. Den totale trillingforekomsten tredoblet seg fra 1967 til midten av 90-tallet, fulgt av en nedgang fra år 2000.

Denne nedgangen skyltes at man satte inn bare ett eller to befruktede egg ved assistert befruktning, også kalt prøverørsbehandling.

Det som overrasker Tandberg, er at dersom man ikke regner med tilfellene fra assistert befruktning, er det likevel en jevn økning av antall trillingsvangerskap per år.

De siste årene har det vært vel tretti slike svangerskap fra naturlig befruktning årlig, en dobling fra tidlig syttitall.

I dag bare ett egg

Anne Tandberg. (Foto: Gudrun Sylte)

Anne Tandberg har lang erfaring fra arbeid med assistert befruktning. Mens hun fullfører doktorgraden har hun permisjon fra jobben som seksjonsoverlege ved avdeling for assistert befruktning ved Haukeland Universitetssjukehus.

I fagmiljøet har man tatt konsekvensene av at antall trillingsvangerskap har økt. I dag setter man bare inn ett befruktet egg ved assistert befruktning.

Tandberg mener at en av forklaringene til den økte forekomsten av både tvilling- og trillingsvangerskap kan være eggløsningstimulerende midler foreskrevet av lege til kvinner som strever med å få barn. Ved slik behandling, kan to eller flere egg løsne samtidig.

For å unngå dette, bør disse kvinnene kontrolleres bedre, og få beskjed om samleieforbud eller kondom hvis tre eller flere egg ser ut til å modnes, mener Tandberg.

Født så alt for tidlig

I sitt materiale har Tandberg undersøkt dødelighet for trillinger. Tallene viser at risikoen for tidlige dødsfall er ti ganger høyere for trillinger enn for enkeltfødte.

Altfor tidlig fødsel er den viktigste årsaken til dette dårlige utfallet. Det skjer til tross for nøye oppfølging i svangerskapet og medisinske framskritt i nyfødtmedisin. For at trillingene skal ha større sjanse til å overleve, er det viktig at svangerskapet blir forlenget forbi 28. graviditetsuke, påpeker hun.

Studien til Tandberg viser at dødelighetsraten før og etter denne svangerskapslengden er henholdsvis femti og 3,8 prosent. I studien er dødeligheten sammenlignet i to tidsperioder, 1967–1987 og 1988–2006.

Selv om trillinger utgjør en helserisiko både for mor og barn, har små premature barn likevel langt større sjanse til å overleve i dag enn for førti år siden.

– En grunn er at alle fostre blir oppdaget i dag. Det er ikke som tidligere da man plutselig oppdaget ett barn til når man trodde en kvinne ventet tvillinger.

– Trillingfødsler er nå planlagte keisersnitt, og blir bare utført på sykehus som har nyfødtavdeling, og barna får topp service fra første leveminutt. Det kan være opp til tyve personer til stede under slike fødsler, sier Anne Tandberg.

Referanse:

Tandbergs funn er publisert i British Journal of Obstetrics and Gynaecology (BJOG).

Powered by Labrador CMS