86 prosent overvektige i 2030

Minst 86 prosent av alle voksne amerikanere vil være overvektige eller feite innen 2030, dersom dagens utvikling fortsetter.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

KMI

Verdens helseorganisasjon (WHO) har fastsatt grenseverdier for BMI eller kroppsmasseindeks (KMI).

KMI er et uttrykk for vekt i forhold til høyde, og er lik vekten delt på kvadratet av høyden.

For eksempel vil en person som måler 1,60 m og som veier 55 kg få KMI på:

55 : (1,6 x 1,6) = 55 : 2,56 = 21,5 kg/m2.

En person med høyde på 1,80 meter har i følge WHOs grenser normalvekt i området 60 til 81 kg, forstadium til fedme i området 81 -97 kg og fedme ved vekt over 97 kg.

Tilsvarende vil en person med høyde 1,65 m ha normalvekt i området fra 50 til 68 kg, forstadium til fedme i området 68 -82 kg og fedme hvis vekten er over 82 kg.

Kilde: Folkehelseinstituttet

KMI og helse

Undervekt:
KMI under 18.,5
Sykdomsrisiko: Lav for diabetes, økt for andre helseproblemer.

Normalvekt:
KMI: 18,5-24,9
Sykdomsrisiko: Lav

Overvekt:
KMI over 24,9

Forstadium til fedme:
KMI 25-29,9
Sykdomsrisiko: Økt for diabetes.

Moderat fedme:
KMI 30-34,9
Sykdomsrisiko: Økt for diabetes, økt dødelighet.

Alvorlig fedme:
KMI 35-39,9
Sykdomsrisiko: Høy risiko for flere helseproblemer, økt dødelighet.

Svært alvorlig fedme:
KMI over 39,9
Sykdomsrisiko: Ytterligere økt helserisiko.

Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Relaterte kostnader for helsesektoren anslås til nærmere 957 milliarder dollar, eller rundt 5000 milliarder norske kroner.

- Dette vil bety at én av seks helsedollar vil gå til å dekke overvekts- og fedmerelaterte kostnader, sier studiens hovedforfatter Youfa Wang.

De samme beregningene viser at innen 2048 kan alle amerikanere komme til å være overvektige eller feite.

Tung samfunnsbyrde

Forskningen er utført ved Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Agency for Healthcare Research and Quality, og University of Pennsylvania School of Medicine.

For svarte amerikanske kvinner vil utviklingen være mest dramatisk - her beregnes tallet til hele 96 prosent. For meksikansk-amerikanske menn anslås 91 prosent.

Forskerne mener dette illustrerer den potensielle byrden av den stadig feitere amerikanske befolkningen, dersom dagens trender fortsetter.

I dag er over 65 prosent av alle voksne amerikanere overvektige eller feite. Over 30 prosent er feite.

- Tunge blir tyngre

- Vår analyse viser også at med tiden blir tunge amerikanere enda tyngre, sier May A. Beydoun, en av studiens medforfattere.

- Vi forventer at kostnadene knyttet til fedme og overvekt vil mer enn dobles hvert tiår, sier hun.

Dette vil sluke 15-17 prosent av alle helsedollarene.

(Foto: www.colourbox.com)

- Og disse tallene er sannsynligvis en undervurdering av de fremtidige kostnadene, sier Beydoun.

I dag defineres overvektige som voksne med en KMI (kroppsmasseindeks) mellom 25 og 29,9, mens voksne med KMI over 30 defineres som feite.

Sykdomsrisiko

Mens 86 prosent av amerikanerne vil være overvektige innen 2030, vil hele 51 prosent være feite.

Både overvektige og feite har høyere risiko for en rekke sykdommer, som høyt blodtrykk, type 2 diabetes, hjertesykdommer og slag.

Andre studier antyder at barn og unge voksne kan ha en lavere forventet levealder enn sine foreldre, dersom det ikke blir gjort noe med overvektsproblemet.

Helsekrise

Forfatterne sier at dette har blitt en offentlig helsekrise i USA, og at dramatiske og effektive tiltak må til.

Det amerikanske helsedepartementet har satt et mål om at andelen voksne med sunn vekt skal øke, og andelen overvektige skal gå ned innen år 2010.

Det målet vil de ikke nå dersom dagens trender fortsetter, sier forskerne i studien som er publisert i tidsskriftet Obesity.

Beregningene ble gjort på bakgrunn av data som er samlet inn over de tre siste tiårene, fra nasjonalt representative undersøkelser.

Referanse:

Youfa Wang, May A. Beydoun, Lan Liang, Benjamin Caballero and Shiriki K. Kumanyika; Will All Americans Become Overweight or Obese? Estimating the Progression and Cost of the US Obesity Epidemic; Obesity advance online publication, 24. juli, 2008; doi:10.1038/oby.2008.351.

Lenker:

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health: Study Suggests 86 Percent of Americans Could be Overweight or Obese by 2030

National Center for Health Statistics: Obesity

 

Powered by Labrador CMS