Abort av jenter har økt i India

I India kan det ha vært utført inntil seks millioner selektive aborter av jenter det siste tiåret. Flere jentefostre blir abortert, særlig når familien har en datter fra før.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

En kvinne, Neeta, tar ultralyd på et sykehus i New Dehli. Ultralydundersøkelse brukes av mange indiske familier som grunnlag for selektiv abort av jentebarn på tross av det ikke er tillatt. (Foto: Prakash Singh/AFP/Scanpix)

India har et økende gap mellom antall fødte gutte- og jentebarn, og myndighetene har forbudt å opplyse om kjønn på fosteret etter ultralydundersøkelse.

Likevel har bruken av abort for å unngå å føde jentebarn økt gjennom de siste tre tiårene, konkluderer en studie utført av forskere i Canada og India, publisert i tidsskriftet Lancet.

Det er særlig i familier som har ett barn fra før, og der det første barnet er jente, at familiene velger kjønnsselektive aborter.

Øker i hele India

I studien beregnes antall kjønnselektive aborter til mellom 3,1 og 6 millioner i tiåret 2001-2010. Tilsvarende tall for 1990-tallet er 1,2 til 4,1 millioner og for 1980-tallet mellom 0 og 2 millioner.

Antall aborter av jenter øker i alle deler av India, men er mest utbredt i vestlige og nordlige delstater som Maharashtra, Gujarat og Rajastan.

Jentefostre aborteres oftere i velstående familier enn i de fattigere familiene.

Mindre familier

I India har antall barn i gjennomsnittlige familier gått ned de siste tiåra.

Gjennomsnittlig antall barn per kvinne i India hadde i 2008 sunket til 2,8.

Samtidig med at størrelsen på familiene går ned, er det fortsatt et press for å ha minst ett guttebarn i hver familie.

Studien viser ikke noe klart tegn på at det brukes kjønnselektiv abort på den førstefødte. Det er ved seinere svangerskap at abort blir brukt for å begrense antall jentebarn i familien.

Uvirksom lov

En lov fra 1996 skulle forhindre misbruk av ultralydundersøkelser til å bestemme kjønn forut for abort.

- Det er lite sannsynlig at denne loven har vært effektiv på nasjonalt nivå, siden få har vært tiltalt eller dømt, skriver Phrabat Jha ved University of Toronto og hans medforfattere i studien.

Deres beregninger er basert på opplysninger om 250 000 fødsler hentet fra den nasjonale National Familiy Health Survey.
 

De har dessuten brukt tall fra indiske folketellinger, der gapet mellom antall gutter og jenter i alderen 0-6 år nå har blitt mye større enn i mange andre land.

Utdanning

Ved siden av høy inntekt, bidrar også høyere utdanning hos mor til hyppigere bruk av selektiv abort.

Det var ingen forskjell på hinduer og muslimer.

Mange deler av India opplever et økende underskudd av nyfødte jentebarn i forhold til normal kjønnsfordeling. (Foto: Centre for Global Health Reserach - CGHR)

Forskerne beregner at det ble utført mellom 4,2 og 12,1 millioner kjønnsselektive aborter fra 1980 til 2010.


De peker på at selv om tallet er veldig høyt, utgjør selektiv abort av jenter likevel bare en mindre del av alle svangerskap i India - 2 til 4 prosent av de vel 13 millioner svangerskap med jentefostre i 2010.

En oppsummering av forskningsresultatene kan sees på en video på nettsidene til Centre for Global Health Research.

Stiller spørsmål

I en kommentar i tidsskriftet Lancet skriver S. V. Subramanian ved Harvard School of Public Health i Boston, USA, og Daniel J. Corsi ved McMaster University i Hamilton, Canada, at mønsteret ser ut til å være at familier med høyere utdanning og velstand vil sikre seg sønner.

De viser til at de ikke ser ut til å være noe ønske om velge kjønn på det første barnet, og stiller spørsmål ved om politikken bør endres slik at familier kan planlegge familien slik de ønsker den.

Når Indias økonomiske utvikling løfter stadig flere familier ut av fattigdom, vil ikke det nødvendigvis bidra til å snu trenden med selektiv abort av jenter – i hvert fall ikke på kort sikt.

Referanser:

Prabhat Jha et.al., Trends in selective abortions of girls in India: analysis of nationally representative birth histories from 1990 to 2005 and census data from 1991 to 2011Lancet, publisert online 24. mai 2011

S. V. Subramanian og Daniel J. Corsi: ”Can India achieve a balance of sexes at birth?,” Lancet, publisert online 24. mai 2011

Powered by Labrador CMS