- Kina kveles av egen vekst

Til tross for enorm økonomisk vekst melder kinesere om dårlig livskvalitet - på grunn av forurensning.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forurensning i Kina

Kina har 16 av verdens 20 mest forurensede byer.

Bare én prosent av Kinas 560 millioner urbane befolkning puster i luft som regnes som trygg i EU.

Kina har opptil 750.000 premature (for tidlige) dødsfall i året på grunn av forurensning.

Kina har sett en dobling i astmatilfeller siden 1990.

De årlige kostnadene på grunn av luft- og vannforurensning i Kina er 5.8 prosent av landets bruttonasjonalprodukt.

Kilder: The World Bank, New York Times

Den dårlige lufta har gjort at selv OL-utøvere som ikke har astma har fått tillatelse til å ta astmamedisiner. Kina blir kvalt av sin egen økonomiske vekst, mener professor.

En studie gjort ved Monash University i Australia viser at en økning i luftforurensningen på én prosent gir femten prosents økning av andelen beboere som klassifiserer seg i den laveste kategori for velvære.

- Dette er den første studien som ser på sammenhengen mellom forurensning og velvære i Kina, sier professor Russell Smyth, som ledet forskningsarbeidet, til forskning.no.

"Ifølge International Energy Agency kan Kina gå forbi USA i utslipp av klimagasser innen utgangen av 2008. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no"

Studien The Environment and Well-Being in Urban China er publisert i tidsskriftet Ecological Economics Journal.

Den er basert på en spørreundersøkelse gjort av 8890 voksne kinesere i tretti storbyer.

Kullkraftverk og biler

En av hovedårsakene til Kinas dårlige luftkvalitet er partikler fra sot, støv og aerosol (fintfordelte partikler i en gass) som er mindre enn 10 mikrometer i diameter, kjent som PM10.

Mengden partikler måles i mikrogram (en milliontedels gram) per kubikkmeter luft.

Ifølge EU er en måling på over 40 mikrogram per kubikkmeter ansett som utrygt. USA opererer med 50. I 2006 var Beijings gjennomsnittlige PM10-nivå 141 mikrogram per kubikkmeter.

Kina er verdens største forbruker av kullkraft. Nesten 70 prosent av landets energi ,og over 90 prosent av landets utslipp av svoveldioksid, stammer fra kullkraftverk. Kina har dobbelt så høye svoveldioksidutslipp som USA.

Epidemiologiske studier har funnet mange sammenhenger mellom luftforurensning og helseproblemer. Disse inkluderer redusert lungekapasitet, kronisk bronkitt, hjertesykdommer, cerebrovaskulær sykdom (som har med hjernens blodårer å gjøre), økninger i sykmeldinger fra skole og jobb - samt premature dødsfall.

- Vi har vist at den mest effektive måten Kinas myndigheter kan øke innbyggernes velvære på, er å redusere luftforurensingen, sier Smyth.

Økonomisk vekst og forurensning

Kinas enorme vekst, med årlige økninger av bruttonasjonalproduktet på mellom 8 og 9 prosent, har løftet over 400 millioner mennesker ut av fattigdom. Men samtidig har forurensningen skapt omfattende helseproblemer i den urbane befolkningen.

- Vi kan si at Kina blir kvalt av sin egen vekst. Slik Kina opererer nå er det en klar sammenheng mellom økonomisk vekst og høyere forurensning.

"Innen 2008 er over vil det være over 50 millioner biler på kinesiske veier, og innen 2015 kan Kina gå forbi USA og bli verdens største bilmarked. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no"

Smyth sier at problemet handler om både kommunikasjon og motivasjonsfaktorer. De sentrale myndighetene i Kina jobber hardt i kampen mot forurensning, mens det i provinsene legges mer vekt på økonomisk vekt.

- Lokale ledere blir promotert på bakgrunn av økonomisk vekst og det er ingen insentiver for å innføre retningslinjer som har med miljø å gjøre, sier Smyth.

Han legger til at Kina har en rekke ikke-statlige organisasjoner som jobber mot forurensning, men at det å kritisere de sentrale myndighetene direkte fortsatt er umulig.

Det mest forurensede OL

Forurensningen i Kina har fått mye oppmerksomhet i forbindelse med OL, men dette er ikke første gang lekene holdes i byer hvor utøverne har vært bekymret for lufta.

Under lekene i Mexico City i 1968, Los Angeles i 1984 og Athen i 2004 var også forurensning et problem for maratonløpere og syklister.

For å bedre luftkvaliteten i OL, satte myndighetene i gang omfattende tiltak. I midten av juli stanset nesten all bygging i Beijing, halvparten av byens biler ble tatt av veien og flere titalls fabrikker ble stengt.

Men ifølge den norske OL-troppens astma og allergiekspert Kai-Håkon Carlsen, er Beijing 2008 fortsatt de mest forurensede lekene noensinne.

- Her hvor jeg står nå, ved roanlegget i Shunyi like utenfor Beijing, er det ikke sol, det er en grå tåke som det nok er mye partikler i, sier Carslen på telefon fra Beijing, til forskning.no.

"Selv etter omfattende tiltak for å få ned forurensningen ligger nivået i Beijing på over dobbelt så mye som Verdens Helseorganisasjons anbefalinger. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no"

- Men lufta her ute er ren i forhold til inne i Beijing. I byen får du den følelsen du hadde på slimhinnene da du var i London i gamledager, sier Carlsen.

Han forteller at det er en firefelts motorvei ved siden av roanlegget, men at det ikke er noen biler på den.

- Det er bare en politibil som patruljerer nå og da, ellers er det ikke lov for folk å kjøre på den nå under OL. Det er klart at dette har innvirkning på luftkvaliteten, sier Carlsen.

Testing av utøverne

Carlsen forteller at 10 europeiske land, med den norske Olympiatoppen i spissen, har gått sammen for å teste hva slags påvirkning forurensningen har på utøverne.

Dette samarbeidet er gjort gjennom Ga2len-prosjektet (Global Allergy and Asthma European Network), et nettverk av forskere som jobber med astma og allergi.

- Vi har undersøkt åtte av utøverne på OL-laget på forhånd, med tanke på mulig forekomst av astma og allergi, ved å se på lungefunksjon – det vi kaller bronkial reaktivitet. Noen har også gjort exercise-testing og prikk-testing. Vi har tatt blodprøver og noe som heter ekshalert breath-kondensat, sier Carlsen.

- Måling av bronkial reaktivitet er noe som den olympiske komitéen krever for at utøverne skal få lov til å ta astmamedisiner. Dette har blitt gjort mye i vinterdretten tidligere og nå, på grunn av forurensningen her i Beijing, bestemte vi oss også for å gjøre det i sommeridretten.

"På grunn av den høye luftforurensningen har også utøvere uten astma fått lov til å ta inhalasjonssteroider i oppladingen til OL, sier Kai-Håkon Carlsen, den norske OL-troppens astma- og allergiekspert. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no"

Lov til å ta astmamedisiner

Carlsen forteller at forurensningen i Beijing har gjort at selv utøvere som ikke er plaget av astma eller allergier har fått lov av Den internasjonale olympiske komité (IOK) til å ta astmamedisiner.

- Vi har behandlet alle astmatikerne med medisinene de trenger. I tillegg har vi også behandlet alle som ligger i mellomsjiktet. Så jeg har kontaktet IOK og fått tillatelse, på grunn av forurensningen, til å behandle dem med inhalasjonssteroider. Utøverne har blitt behandlet med dette i tre uker nå.

- Dette er for å forebygge det at de skal utvikle noe når de tar seg sånn ut, med fysisk aktivitet, under disse forurensede forholdene, forteller han.

Carlsen forteller at det norske OL-laget holder et øye med de daglige forurensningsrapportene. De kinesiske myndighetene offentligjør forurensningsnivået i henhold til Air Pollution Index (API) og 100 API tilsvarer 150 PM10 per kubikkmeter.

Han sier at en ukes tid før OL startet, lå nivået på mellom 125 og 175 API i Beijing. Nå som lekene er i gang har de sett målinger nede i 65-70 API.

- Men det tilsvarer jo fortsatt omtrent det dobbelte av Verdens Helseorganisasjons anbefalinger, sier Carlsen.

Kilde:

R. Smyth et al., The Environment and Well-Being in Urban China, Ecological Economics, Juni, 2008

Lenke:

Ga2len-prosjektets Olympiske Studie

Powered by Labrador CMS