– Kommunereformen må skje i byene

En vellykket byvekst vil være avgjørende for fremtidig vekst i Norge. Det slår professor Jørn Rattsø fast i en ny rapport.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Bergen er blant de store byene som forskerne mener overta de fylkeskommunale oppgavene. (Foto: ThinkStock)

Jørn Rattsø mener at kommunereformen først og fremst bør være en byreform. En forskningsrapport som er utarbeidet for NHO og Akademikerne har en utradisjonell inngang til regjeringens varslede kommunereform.

Mens de fleste har vært opptatt av at vi har for mange småkommuner i Norge, mener Rattsø at det viktigste med reformen er at de store bykommunene blir mer robuste og slagkraftige.

Uutnyttet potensial

Det er NHO og Akademikerne som i fellesskap har tatt initiativ til rapporten om næringsliv og kompetansebehov i den pågående kommunereformdebatten. Rapporten er utarbeidet av Senter for økonomisk forskning ved NTNU. Den ble lagt fram av professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, Jørn Rattsø, på en konferanse med NHO og Akademikerne onsdag. Rattsø er også leder av produktivitetskommisjonen som er oppnevnt av regjerningen.

Rattsø skriver blant annet i rapporten: «Byveksten gir nye muligheter for å utvikle samfunnsplanlegging og tjenestetilbud som ikke utnyttes ved dagens kommunesystem. Det største potensialet for videre næringsutvikling og økonomisk vekst ligger her.»

Utvikle 20 byregioner

Rattsø-rapporten mener at den fremtidig økonomiske veksten i Norge er betinget av vellykket byvekst. Ifølge Rattsø er det avgjørende at vi lykkes med å utvikle de 20 største byregionene bedre enn vi har gjort til nå.

Minst tre byregioner (Stavanger, Bergen og Trondheim) bør ifølge rapporten få samme styringsmodell som Oslo. Det vil si at de overtar de fylkeskommunale oppgavene.

De mindre distriktskommunene bør også bli større, men det er urealistisk å tro at disse skal ha like mange oppgaver og like stor frihet som bykommunene.

Referanse: 

Rattsø, Jørn: Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform, SØF-rapport nr. 02/14, mai 2014

Powered by Labrador CMS