Parkerte biler, ujevn veibane og sykling på vei i stedet for sti ser ut til å øke risikoen for uhell.

Dette bør syklister passe på for å unngå ulykker

Eneulykker er mest vanlige, men pass på i kryss. Her er forskernes tips til hvor du kan unngå ulykker.

En sykkel har mange fordeler. Du kommer raskt rundt i frisk luft, det er sunt og det er lett å finne en parkeringsplass. Sykkelen slipper ut ikke CO2, og den er mye billigere enn en bil.

Men alt er ikke fryd og gammen: 458 syklister ble skadet i ulykker i Norge i 2020, ifølge SSB, som baserer sine tall på politirapporter. Tar man med tall fra helsevesenet, kommer antallet sykkelulykker opp i mer enn 3000 hvert år.

I Danmark har de registrert at 4700 syklister kom alvorlig til skade i 2018, ifølge Danmarks Statistik.

Alkohol og sykling er en dårlig kombinasjon, og det er selvsagt idiotisk å se på mobilen mens du sykler.

Men det er også andre ting du kan gjøre for å redusere risikoen.

Her følger fire tips til hvor og når du som syklist bør være ekstra forsiktig i trafikken.

1) Vær ekstra oppmerksom i kryss med sykkelstier

Alvorlige ulykker der syklister blir påkjørt eller kolliderer med andre trafikanter, skjer ofte i veikryss, forteller trafikkforsker Harry Lahrmann, som har gjort flere studier på sykkeluhell.

Sykkelstier kan gjøre turen tryggere. Men den regelen gjelder ikke i kryss.

– Sykkelstier må bygges med omhu. En lang rekke studier viser at de ikke nødvendigvis gir færre ulykker, sier Lahrmann, som er med i en forskningsgruppe for trafikk ved Aalborg universitet.

– Sykkelstiene øker sikkerheten på transportetappene, men når syklistene kommer til et kryss der de skal samhandle med andre trafikanter, går det ofte galt, fortsetter han.

Ulykker i kryss med sykkelstier skyldes ofte at biler og syklister er atskilt før krysset og derfor ikke er oppmerksomme på hverandre.

– Når de skal dele kjøreareal i kryssene, glemmer bilistene vikeplikten, sier Lahrmann.

Når det er sykkelsti i et kryss, skjer det ifølge Harry Lahrmann flere uhell.

I noen kryss kan tunneler og trafikklys være en løsning, foreslår forskeren.

– Det beste er tunneler, broer eller tydelige signaler. Da oppstår det ikke konflikter i krysset. Det hjelper også å la sykkelstiene opphøre en stund før et kryss, men det liker ikke syklistene, sier han.

Det danske rådet for sikker trafikk har følgende anbefalinger til syklister:

  • Bruk to sekunder mer på å orientere deg grundig i kryss og ved sideveier
  • Vær oppmerksom på biler som kommer bakfra og skal til høyre eller som kommer forfra og skal til venstre.

2) Gjør deg synlig

En jakke eller vest i klare farger er en effektiv måte å redusere risikoen.

Harry Lahrmann har tidligere gjort en studie som viste at syklister som var iført en gul sykkeljakke, kom ut for 48 prosent færre ulykker enn syklister i vanlige klær.

3402 danske syklister testet i et helt år effekten av en tynn farget jakke med smale reflekser. De hadde halvparten så mange uhell med en bil som en kontrollgruppe med vanlige klær.

Dette er en av de få vitenskapelige studiene som har sett på hvordan antallet sykkelulykker kan reduseres.

I forsøket deltok 6793 syklister fra hele Danmark. 3402 av dem fikk utlevert en overtrekksjakke som de skulle sykle med i et år, mens den andre halvparten brukte vanlige klær.

– Alle bør ha klær i klare farger, helst selvlysende, når de sykler. Det kan være en sykkeljakke eller en refleksvest, mener Lahrmann.

3) Pass på når du er alene

Over halvparten av sykkeluhellene er eneulykker. Det betyr at det ikke er andre trafikanter involvert.

– Dette framgår av data fra helsevesenet og fra befolkningsundersøkelser, forteller Lahrmann.

En analyse som er publisert i tidsskriftet Journal of Safety Research, viser at eneuhell oftere førte til alvorligere skader enn andre.

Ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har forskere fått samme resultat i studier av journaler fra akuttmottak.

– Vi spurte om hvordan syklister hadde kommet til skade. 60 prosent sa at det var i eneuhell, sier trafikkforsker Marcus Skyum Myhrmann fra DTU.

Eneulykkene går ofte under radaren fordi de sjelden er med i de offisielle ulykkesstatistikkene.

Trafikkforskere har bare sporadisk kunnskap om eneuhell, som når de får data fra legevakter.

Skader i eneulykker

I en liten studie fra DTU så forskerne noen mønstre i eneulykkene beskrevet i journaler fra Aarhus Universitetshospital:

  • Flere syklister kom alvorlig til skade på veier der det var en sykkelsti, men der de av en eller annen grunn – for eksempel at stien var dårlig vedlikeholdt – syklet ute i veien.
  • Soloulykker etter mørkets frambrudd var mer alvorlige enn ulykker i dagslys.
  • Syklister som falt på en sykkelsti uten mye trafikk, kom mer alvorlig til skade.

– Det siste henger nok sammen med at man kan sykle raskere når det er ikke så mye trafikk. Og jo mer fart man har, desto høyere er risikoen for en alvorlig skade hvis uhellet er ute, sier Marcus Skyum Myhrmann.

4) Pass på manglende vedlikehold av veien

Høye kantsteiner, skarpe svinger og gjenstander på sti eller vei, for eksempel parkerte biler, øker risikoen for ulykker, forteller Kira Hyldekær Janstrup. Hun er trafikkforsker ved DTU og har gjort flere studier om sykkelsikkerhet.

– Vi har akkurat gjennomført en studie der vi i samarbeid med Cyklistforbundet har funnet seks ting som gjør at syklister har en problematisk tur eller føler seg utrygge, forteller Janstrup.

– De tingene syklister nevner, er de samme som forskningen peker på. Det er blant annet parkerte biler, rundkjøringer, hull og manglende vedlikehold av veier og sykkelstier.

Eneulykker skjer ofte på sykkelstier som ikke er ryddet for blader, snø, is og avfall, viser forskning.

Kira Hyldekær Janstrup og Harry Lahrmann har i flere år etterspurt bedre landsomfattende og systematisk datainnsamling om sykkelulykker. De advarer kommunene mot å innføre løsninger basert på magefølelser.

De er også sikre på at bedre vedlikehold kan redusere antallet ulykker. Det innebærer også måking og fjerning av is.

– Flere studier viser at veivedlikehold er ekstremt viktig hvis man vil øke sikkerheten. Det inkluderer at man rydder veibaner og sykkelstier for snø, blader og greiner, og at det er ikke hull i veien, sier Janstrup.

Referanser:

Mehdi Hosseinpour mfl.: An in-depth analysis of self-reported cycling injuries in single and multiparty bicycle crashes in Denmark. Journal of Safety Research, 2021. DOI: 10.1016/j.jsr.2021.02.009

Harry Lahrmann mfl.: The effect of a yellow bicycle jacket on cyclist accidents. Safety Science, 2018. DOI: 10.1016/j.ssci.2017.08.001

Marcus Skyum Myhrmann mfl.: Factors influencing the injury severity of single-bicycle crashes. Accident Analysis # Prevention, 2021. (Sammendrag) DOI: 10.1016/j.aap.2020.105875

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS