Reaksjonen nikotinavhengige går igjennom, likner på depresjon. (Foto: Microstock)

Nikotin-abstinenser ligner på depresjon

Etter røykeslutt minskes den naturlige gledesfølelsen vi opplever gjennom for eksempel mat og sex.

Én av grunnene til at det er vanskelig å stumpe røyken, kan være den reduserte evnen til å oppleve glede gjennom belønning som oppstår når nikotin-abstinensene slår inn.

Reaksjonen nikotinavhengige går igjennom, likner på depresjon, ifølge en ny studie.

Hos rotter og mennesker

I de nye eksperimentene har forskere undersøkt hva som skjer hos nikotinavhengige mennesker og rotter, når de får abstinenser.

Ved å sammenligne resultatene fra både gnagerne og menneskene, kunne forskerne se at begge gruppene viste manglende respons på belønning.

Forskerne tror dette kan være med på å forklare den kompliserte adferden som oppstår, når noen slutter å røyke.

Vil hjelpe de som sliter

Målet med denne studien var å gi en større forståelse av hva nikotinavhengige går igjennom når de slutter med tobakk. Det kan gi gode grunnlag for utvikling av fremgangsmåter når de skal slutte.

- Mange røykere sliter med å slutte, og det er et stort behov for å utvikle nye strategier som kan hjelpe dem i prosessen. Terapi som tar sikte på den manglende responsen på belønning i løpet av abstinensene kan vise seg å være nyttig, sier Michele Pergadia, en av forfatterne bak studien, i en pressemelding.

Referanse:

Pergadia, M. Der-Avakian, A. D’Souza, M. Madden, P. Heath, A. Shiffman, S. Markou, A. Pizzagalli, D. Association between nicotine withdrawal and reward responsiveness in humans and rats. JAMA Psychiatry (2014)

Powered by Labrador CMS