Dystre tobakkstall i India

Hver femte indiske mann dør av røyking. Samlet vil tobakken ta rundt én million indiske liv i året, viser den første landsomfattende undersøkelsen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Ord som katastrofe og epidemi blir brukt i den nye studien. Den nye rapporten om røyking og dødelighet i India er da også svært dyster lesning.

Hver femte mann, og hver tiende voksne totalt, dør av skader relatert til sigarettrøyking.

Et klart flertall av disse (70 prosent) dør i voksen alder, før de rekker å bli gamle.

- Den ekstreme risikoen ved røyking overrasker oss. I India begynner folk vanligvis å røyke senere i livet enn i Vesten, og forbruket er gjerne lavere , kommenterer professor Prabhat Jha ved Universitetet i Toronto, Canada.

Han er hovedansvarlig for undersøkelsen, som skal være den første i sitt slag i India.

Den er basert på data fra et representativt utvalg på drøyt én million mennesker. Samtlige dødsfall i denne gruppen mellom 2001-2003 ble analysert.

Forskerne gransket også på røykehistorikken til et utvalg på 74.000 personer.

Andre sykdommer

Akkurat som i Nord-Amerika og Europa, dør mange røykere i India av kreft.

Hvert tredje kreftdødsfall i India kan relateres til røyking, i følge studien som er publisert i New England Journal of Medicine.

Men i faktiske tall tar tobakken langt flere liv gjennom sykdommer som ikke lenger gjør utslag på helsestatistikkene i Vesten.

Tuberkulose

I India er tuberkulose fortsatt et stort helseproblem. Forskerne knytter 38 prosent av tuberkulosedødsfallene i landet direkte til røyking.

Dette er altså tilfeller der røykingen enten fremskynder dødsfallet, eller fører til at pasienter som ellers hadde overlevde sykdommen, dør.

En lignende forbindelse fant forskerne når det gjelder en annen viktig dødsårsak i India, nemlig “øvrige luftveislidelser”. Omlag en tredjedel av dødsfallene skyldtes røyking, skriver forskerne i rapporten.

Mennene røyker

I India er det først og fremst menn som røyker. Det viser seg også tydelig i den nye statistikken.

Mens én av tjue kvinner dør av røyking, er dette tallet for menn altså hele én av fem.

I tiåret som følger etter 2010, vil omlag én million indere dø hvert eneste år på grunn av røyking, har forskerne regnet ut.

Internasjonale merker

Mange som er bekymret for helseskadene av røyking, advarer om at de internasjonale sigarettprodusentene satser stadig mer i utviklingslandene.

Men indiske røykere går ikke bare med de kjente merkenavnene i lomma.

Mange fortetrekker å røyke såkalte “beedi”.

Dette er tynne sigaretter med tobakk som gjerne er produsert lokalt, og der sigaretten er rullet i planteblader.

Mindre tobakk

En beedi-sigarett innholder bare en fjerdedel så mye tobakk som en sigarett av vestlig merke.

Likevel fant forskerne at å røyke bare noen få beedi-sigaretter om dagen, har en klar helseskadelig effekt.

Langt verre er det likevel for de som har et visst forbruk av sigaretter fra de internasjonale produsentene.

Helsestatistikken viser at risikoen for å dø som middelaldrende, i snitt er mer enn doblet så høy for disse, sammenlignet med ikke-røykere.

Bare to prosent av indere som først har begynt, slutter å røyke.

Forskerne i rapporten peker i den sammnheng på tidligere undersøkelser, som viser de betydelige helsefordelene man oppnår ved å kutte ut røyken.

De viktigste funnene i undersøkelsen

  • 1 million indere vil årlig dø av røyking det neste tiåret
  • 70 prosent av dødsfallene vil inntreffe i alderen 30-69 år
  • 1 av 5 dødsfall hos menn og 1 av 20 dødsfall hos kvinner skyldes tobakk
  • Menn som røyker beedi-sigaretter mister omlag 6 års levetid, mens kvinner mister omlag 8 år. Menn som røyker vestlige sigaretter mister omlag 10 års levetid.
  • De vanligste dødsårsakene knyttet til røyking er tuberkulose, luftveislidelser og hjertelidelser, men også kreftsykdommer.
  • Forskjellen i dødelighet mellom middelaldrende indiske menn og kvinner skyldes i hovedsak røyking.
  • Røyking utgjør et stort helseproblem både på den indiske landsbygda og i byene.
  • Kun 2 prosent av de som røyker i India slutter å røyke. Dette skjer som oftest som følge av sykdom.

LENKE:

Les hele studien

REFERANSE

Prabhat Jha, M.D., Binu Jacob, M.Sc., Vendhan Gajalakshmi, Ph.D., Prakash C. Gupta, D.Sc., Neeraj Dhingra, M.D., Rajesh Kumar, M.D., Dhirendra N. Sinha, M.D., Rajesh P. Dikshit, Ph.D., Dillip K. Parida, M.D., Rajeev Kamadod, M.Sc., Jillian Boreham, Ph.D., and Richard Peto, F.R.S., for the RGI-CGHR Investigators: A Nationally Representative Case-Control Study of Smoking and Death in India, New England Journal of Medicine.358.

Powered by Labrador CMS