Mindreårige kjøper tobakk selv

Selv om aldersgrensen for kjøp av tobakk er 18 år, kjøper nærmere halvparten av ungdom fra 13 til 17 år sigarettene og snusen sin selv.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Bedre håndheving av aldersgrensen er viktig for å forebygge tobakksbruken blant ungdom, sier Ingeborg Rossow.

Dette viser en spørreundersøkelse blant drøyt 17 000 norske skoleelever.

– Bedre håndhevelse av aldersgrensen for kjøp av tobakk ser ut til å være en viktig strategi for å forebygge tobakksbruken blant ungdom.

– Myndighetene bør derfor vurdere virkemidler for bedre håndhevelse, sier SIRUS-forsker Ingeborg Rossow. Hun har sammen med Willy Pedersen og Karl Erik Lund publisert studien i Tidsskrift for Den norske legeforening.

40 prosent av røykerne og 45 prosent av snusbrukerne sa at de som oftest kjøpte tobakken sin selv.

Det å kjøpe selv er særlig utbredt blant de som røyker eller bruker snus daglig, gutter, eldre ungdom og ungdom som ser eldre ut enn jevnaldrende.

Om studien

Ingeborg Rossow.

I alt 17 253 elever i alderen 13–17 år deltok i denne spørreundersøkelsen i 2004. De besvarte spørsmål om tobakksbruk og i hvilken grad de selv kjøpte sigaretter og snus.

– Våre funn er i tråd med tidligere forskning på dette feltet. Studien viser at mindreåriges eget kjøp av tobakk synes å være like utbredt som ved forrige undersøkelse i 1999, sier Rossow.

Legeforeningen har nylig foreslått å heve aldersgrensen for kjøp av tobakk til 20 år.  

Referanse:

Rossow, Pedersen & Lund: Kjøp av tobakk blant mindreårige, Tidsskrift for den norske legeforening, 13, 2010.

Powered by Labrador CMS