En ny studie antyder at det kan bli vanskeligere å forutsi risiko for hjertesykdom hos røykere enn hos ikke-røykere. (Foto: Nikodash/Shutterstock/NTB scanpix)
En ny studie antyder at det kan bli vanskeligere å forutsi risiko for hjertesykdom hos røykere enn hos ikke-røykere. (Foto: Nikodash/Shutterstock/NTB scanpix)

Vanskelig å forutsi hjerteproblemer hos røykere

En vanlig metode for å finne ut hvor høy risiko du har for hjerteinfarkt viser seg å være ubrukelig hvis du røyker.

Statdig færre dør av hjerte- og karsykdommer. Likevel er dette den gruppen sykdommer som tar flest liv i Norge i dag.

Blant annet har vi blitt flinkere til å forutsi hvem som vil kunne utvikle hjertesykdom i løpet av livet. I en ny studie har norske forskere sett på en av disse metodene: måling av proteinet troponin I.

Da oppdaget de noe som overrasket dem. Røykere hadde generelt hadde et lavere, og tilsynelatende ufarlig, nivå av troponin I. Siden røyking er tett koblet opp mot hjerte- og karsykdommer, forventet forskerne at røykerne skulle ha et høyt – og dermed farlig – nivå av proteinet.

Det hadde de altså ikke. Disse funnene er helt motsatt av hva man kunne forvente, sier Magnus Nakrem Lyngbakken. Han er lege ved Akershus universitetssykehus og en av forskerne bak studien.

– Røykerne har lavere nivåer av troponin, og vi skjønner ikke helt hvorfor. Man skulle tro at røyking ville gi høyere nivåer av troponin.

Troponin er et type protein som brukes for å diagnostisere hjerteinfarkt. Et lavt nivå av proteinet innebærer liten risiko for hjertesykdom, mens et høyt nivå betyr at det er større risiko for at personen kan bli rammet av for eksempel hjerteinfarkt i fremtiden.

Den nye studien viser at man ikke vil kunne benytte denne metoden til å forutsi framtidige helseproblemer for røykere.   

Ikke sikre på årsaken

Magnus Lyngbakken ved Akershus universitetssykehus er overrasket over de nye funnene. (Foto: Universitetet i Oslo)
Magnus Lyngbakken ved Akershus universitetssykehus er overrasket over de nye funnene. (Foto: Universitetet i Oslo)

Troponin-studien er en del av Lyngbakkens doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Han har gjort studien sammen med forskere fra Universitetet i Oslo, Akershus universitetssykehus og NTNU. De har tatt utgangspunkt i data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT2).

Troponin-nivået hos flere tusen friske personer er blitt testet, og helsetilstanden deres ble fulgt opp 14 år senere.

Forfatterne av studien har noen foreløpige teorier om hva de lave nivåene av troponin I hos røykere kan skyldes.

For eksempel: Røykere har generelt lavere muskelmasse enn ikke-røykere, og en potensiell forklaring er at det venstre hovedkammeret av hjertet er mindre hos røykere. Dette vil igjen kunne gi lavere nivåer av troponin.

Lyngbakken tror også en mulig forklaring kan være stoffene som finnes i tobakksrøyken.

– Det finnes tusenvis av stoffer i tobakksrøyk. Det er ikke utenkelig at noen av disse stoffene kan påvirke frigjøring, nedbryting eller utskillelse av troponin hos røykere. Men vi kan ikke si nøyaktig hvilket eller hvilke stoffer det eventuelt er snakk om, sier han.

Gir bedre innsikt

Helge Istad er helsefaglig rådgiver innen hjertesykdommer i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). Han mener studien bidrar med verdifull kunnskap om konsekvensene av røyking.

– Dette er viktig kunnskap. Det viser at røyk fortsatt er like farlig, men at den virker via andre mekanismer enn man før har tenkt, sier Istad, som er spesialist i generell indremedisin.

På LHL sin informasjonsside om hjerteinfarkt står det at troponin frigjøres fra skadet hjertemuskulatur, og derfor kan brukes til å bekrefte eller avkrefte at det har vært et infarkt.

Når det gjelder røykeres risiko for hjertesykdom, mener han at funnene viser at direkte påvirkning av hjertemuskelen ikke er problemet. I stedet peker han på det heller kan være at blodplatene i blodet lettere kleber seg sammen. Dette kan igjen føre til at blodårene blir tilstoppet og føre til et akutt hjerteinfarkt.

I tillegg mener Istad at røyking ser ut til å kunne senke nivået av «det gode kolesterolet», HDL-kolesterol. Lavere HDL-kolesterol kan ifølge Istad gjøre at en person lettere utvikler for eksempel åreforkalkning, som igjen kan føre til hjerteinfarkt.

Ikke nødvendigvis tegn på sykdom

Ved hjelp av nye metoder har man nå kunnet måle troponin-nivået i den generelle befolkningen, ikke bare hos pasienter med mistenkt hjerteinfarkt. Det er dermed teoretisk mulig å bruke slike målinger i et forsøk på å spå risiko for framtidig hjertesykdom.

I praksis brukes målingene bare diagnostisk, altså til å gi diagnoser til folk – mer spesifikt på personer som kommer til akuttmottak med brystsmerter. Mistenker legene at det kan dreie seg om et hjerteinfarkt, kan de måle troponin-nivået. Er nivået høyt på gjentatte målinger, kan man regne med at det er snakk om et hjerteinfarkt.

Metoden brukes ikke på individnivå. Du kan altså ikke gå til legen og be om å få testet proteinnivået ditt i håp om å få vite mer om det framtidige sykdomsbildet ditt.

Istad i LHL tror likevel at bruken av slike målinger kan bli vanligere i framtiden, men mener det er usikkert hvor nyttig den vil være i alle tilfeller.

– Jeg tror troponin kommer til å bli brukt til mer enn å diagnostisere hjerteinfarkt, men disse funnene gjør slik bruk mer komplisert. Det vil bli mer komplisert å tolke slike målinger, fordi man blant annet må ta hensyn til om pasienten røyker eller ikke, sier Istad.

Fortsatt farlig å røyke

Både Lyngbakken og Istad er overrasket over funnene, men mener ikke at de betyr at røyking er mindre skadelig enn vi har trodd. Lyngbakken sier at funnene heller ikke svekker koblingen mellom røyking og hjerte- og karsykdommer.

– Nei, absolutt ikke. De som røyker har stor risiko i seg selv, bare ved å røyke. Globalt sett er det bare høyt blodtrykk som innebærer større samlet risiko for hjerte- og karsykdommer enn røyking.

– Det er ingen som benekter at det er ekstremt skadelig å røyke. Det er en overveldende epidemiologisk bevisbyrde som tilsier at røyking fører til hjerte- og karsykdom, sier Lyngbakken.

Referanse

Magnus Nakrem Lyngbakken mfl: Impact of Smoking on Circulating Cardiac Troponin I Concentrations and Cardiovascular Events in the General Population: The HUNT Study. Circulation, 4. november 2016. 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.023726

Powered by Labrador CMS