Snusing øker risikoen for å få diabetes 2. Risikoen avtar med hvor ofte man snuser, viser svensk forskning. (Foto: VG/NTB/Scanpix)

Snusing øker risikoen for å få diabetes 2

Å snuse en boks snus daglig, øker risikoen for å få diabetes type 2 med hele 70 prosent, ifølge en svensk studie.

Så mange har diabetes 2

De fleste som har diabetes i Norge har type 2. Rundt 200.000 personer har diabetes type 2 og 28.000 har diabetes type 1, til sammen cirka 230.000. Det utgjør i overkant av 4 prosent av befolkningen.

I tillegg er det et stort antall som ikke vet at de har diabetes type 2. Undersøkelser tyder på at for hver 100. pasient med kjent diabetes, kan det være mellom 50 og 100 med uoppdaget diabetes i befolkningen.

Det totale tallet for diabetes type 2 i Norge kan med andre ord være mellom 300.000 og 400.000, når de udiagnostiserte er tatt med.

Sykdommen skyldes dels nedsatt insulinproduksjon, dels at insulinet virker for dårlig. 

Diabetes type 2 er den vanligste formen for diabetes, og de siste årene har vi hatt en eksplosiv utvikling i antall tilfeller, ifølge Diabetesforbundet.

For å utvikle diabetes type 2 må man være arvelig disponert, men overvekt og mangel på fysisk aktivitet er de viktigste triggerfaktorene.

Nå viser en ny studie fra Sverige at også snusing kan være en risikofaktor. Funnene er publisert i tidsskriftet Journal of Internal Medicine.

Flere har byttet røyken med snus

I Norge har andelen personer som røyker daglig gått ned, samtidig som flere har begynt å snuse, ifølge data som nylig kom fra Folkehelseinstituttet. Andelen som røyker daglig har gått ned fra 24 prosent til 13 prosent. 

Det er fordeler ved å få i seg nikotin på andre måter enn gjennom sigaretter, har forskeren Karl Erik Lund i Folkehelseinstituttet påpekt tidligere. Blant annet har røykere en betydelig høyere risiko for kreft og hjerte- og karsykdommer enn de som bruker snus, ifølge tidligere forskning.

Men den nye studien tyder på at snus ikke er fullt så uskyldig likevel.

Ifølge forskerne utgjør snusing en like stor, forhøyet risiko for å få diabetes som hos de som røyker en pakke sigaretter per dag. Diabetes er alvorlig, blant annet på grunn av økt risiko for livstruende komplikasjoner som hjerte- og karsykdommer.

Økt risiko uavhengig av livsstil generelt

Forskerne har fulgt totalt 54 500 menn gjennom 23 år, basert på data fra fem ulike studier.

I årene mellom 1990 og 2013 ble 2441 av dem rammet av type 2 diabetes. Den totale risikoen var altså omtrent 4,5 prosent.

Forskerne har så beregnet risikoen for å få diabetes som følge av snusbruk, ved å sammenligne med folk som aldri har røyket eller snust.

– Dette bekrefter det vi hittil bare har mistenkt, nemlig at også snusere har en økt risiko for å få diabetes type 2, sier Sofia Carlsson, forsker ved Institutt for miljømedisin ved Karolinska institutet til forskning.se.

Den økte forekomsten kan ikke forklares med at livsstilen deres for øvrig er mindre sunn, eller at de har røyket tidligere.

Nikotin reduserer følsomhet for insulin?

De som snuste en boks per dag fikk 70 prosent høyere risiko. De med noe lavere forbruk, på 5-6 bokser per uke, hadde 40 prosent økning i risiko for å få diabetes 2.

Resultatene kan forklares med effekten av nikotin, mener forskerne. Eksperimentelle undersøkelser har vist at nikotin kan føre til nedsatt insulinfølsomhet, som i sin tur øker risikoen for diabetes.

En som snuser utsetter seg for samme eller litt høyere nikotineksponering som en røyker, selv om de ikke er eksponert for så mange andre skadelige stoffer som røykere gjennom tobakksrøyk.

Ingen økt risiko ble sett hos personer som sluttet å bruke snus. Å slutte med tobakk, reduserer tydeligvis risikoen. 

Bekrefter norsk studie

Fagdirektør Jan Alexander ved Folkehelseinstituttet synes studien er interessant:

– Den bekrefter det vi har sett antydet tidligere, og som vi nevnte i vår helserisikovurdering av snus i 2014, sier han til forskning.no.

Han bekrefter at det nok er selve nikotininnholdet i snusen som kan øke risikoen for diabetes 2.

– Dette bekreftes ved at røyking også gir høyere risiko for diabetes, påpeker han. Men det kan også være andre stoffer i snus som kan virke inn.

Svakhet ved studien

Innholdet av nikotin i ulike typer snus, varierer. Alexander påpeker det som en svakhet ved studien:

– Forskerne har ikke informasjon om hvor mye nikotin det er i snusen deltakerne har inntatt, og dette er en svakhet ved de aller fleste slike studier, sier han.

– Kan ikke folk som snuser ha andre livsstilproblemer som kan være årsaken til økt diabetesrisiko?

– Forskerne har prøvd å kontrollere for mulige bakenforliggende årsaker til diabetes 2, så langt de har kunnet. Men alle slike faktorer er vanskelig å isolere, sier han.

Siden risikoen øker med hvor mye snus deltakerne bruker, tyder det på at snusing i seg selv er en risikoøkende faktor for diabetes 2.

– Det beste er derfor å slutte helt med tobakk. Men om man ikke klarer det, er det bedre å redusere bruken, sier Alexander.

Flere faktorer spiller inn

Det er forskere ved Karolinska Institutet som har studert hvilken effekten snus har på risikoen for å få diabetes 2, sammen med kolleger ved Umeå og Universitetet i Lund.

Utvikling av diabetes drives i stor grad av livsstilsfaktorer, og for å redusere risikoen for diabetes bør man unngå bruk av tobakk, fedme og være i fysisk aktivitet, sier Carlsson.

Diabetes type 2 kan til en viss grad reguleres og behandles med vekttap, fysisk aktivitet og kosthold, men for de fleste vil også medikamentell behandling bli nødvendig.

Siden snus er relativt uvanlig blant kvinner kunne ikke forskerne gjøre samme analyse for kvinner. Men snusens rollen for også kvinners risiko for diabetes, et viktig spørsmål for fremtidige studier, sier Sofia Carlsson.

Referanse:

S. Carlsson mg: Smokeless tobacco (snus) is associated with an increased risk of type 2 diabetes: results from five pooled cohorts. Sammendrag. Journal of Internal Medicine. 6. februar 2017. DOI: 10.1111/joim.12592

Powered by Labrador CMS