Røyker cannabis - ikke tobakk

Mange ungdommer bruker jevnlig hasj eller marihuana, men røyker aldri vanlige sigaretter. - De som bare bruker cannabis opplever færre problemer enn de som også røyker vanlig tobakk, konkluderer sveitiske forskere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

En kjent teori innen rusmiddelforskningen er at bruk av lovlige rusmidler som tobakk og alkohol kan være en inngang til ulovlige rusmidler som cannabis (“The gateway theory”).

Nyere forskning har imidlertid vist at mange ungdommer også debuterer med cannabis og bruker stoffet uten å gå “omveien” om tobakk.

Nå har sveitsiske forskere studert hvordan denne gruppen skiller seg fra cannabisbrukere som røyker både cannabis og vanlige sigaretter.

På europatoppen

Sveitsisk ungdom ligger nå på europatoppen når det gjelder cannabisbruk, i følge forskerne ved Institutt for sosial- og forebyggende medisin i Lausanne (CHUV).

Til grunn for undersøkelsen ligger en stor sveitsisk levekårsundersøkelse, der drøyt fem tusen skoleelever i alderen 16-20 år svarte.

I undersøkelsen svarte over 40 prosent at de hadde brukt cannabis i løpet av de siste 30 dagene. De fleste av disse røyker også vanlig tobakk i tillegg.

Kun cannabis

Rundt en femtedel (455) av cannabisbrukerne svarte at de kun røyker cannabis (eventuelt blandet ut med tobakk), men at de ellers ikke røyker sigaretter eller tobakk.

Ungdommene svarte også på en rekke andre spørsmål om blant annet relasjoner til familie og venner, prestasjoner på skolen, hvor ofte de er i fysisk aktivitet og spørsmål om egen psykisk helse.

Studien er nettopp publisert i tiddsskriftet Archives of Pediatrics & Adolescent Medicin.

Fungerer bedre sosialt

Når forskerne sammenlignet svarene fant de at “kombibrukerne”, altså de som jevnlig bruker både cannabis og vanlige sigaretter eller tobakk, scorer langt dårligere på en rekke områder i forhold til gruppen som sier de kun bruker hasj eller marihuana.

De sistnevnte er blant annet mer fysisk aktive enn de som også røyker tobakk. Mens 74 prosent av den første gruppen trener minst to ganger i uken, er tallet for kombibrukerne bare 66 prosent.

- Dette er i tråd med tidligere forskning som viser at cannabis ikke har det samme negative stigmaet som tobakk i aktive idrettsmiljøer, kommenterer Joan Carles Suris, som er hovedansvarlig for undersøkelsen.

Mer sosialt veltilpasset

I følge undersøkelsen er det også slik at de som bare røyker hasj eller marihuana gjør det bedre på skolen, og er mer sosialt veltilpasset enn de som også bruker tobakk i tillegg.

Forskjellene understrekes videre ved at de som ikke nyter tobakk er mindre tilbøyelige til å ha prøvd andre narkotiske stoffer, har et lavere alkoholforbruk, og at en større andel av dem var over 15 år når de første gang prøvde cannabis.

- Generelt rapporterer gruppen som bruker cannabis men ikke tobakk om færre personlige problemer enn kombibrukerne. Dette kan ha sammenheng med at kombibrukerne oppgir et betraktelig høyere forbruk av cannabis enn den andre gruppen, skriver Joan Carles Suris i studien.

Mer spenningssøkende

I studien sammenlignes også cannabisbrukerne med ungdom som svarer at de aldri bruker hasj eller marihuana. Forskerne fant at særlig cannabisbrukerne som ikke røyker tobakk er mer tilfreds med forholdet til sine venner enn de som er avholdne fra stoffet.

Dette kan i følge forskerne ha sammenheng med at gruppen som bruker cannabis relativt sjeldent (og ikke røyker tobakk ellers) bruker stoffet i sosiale sammenhenger.

Cannabisbruken til denne gruppen kan derfor være uttrykk for at de har et aktivt sosialt liv. Til gjengjeld rapporterer de avholdne gjennomgående om et bedre forhold til sine foreldre enn begge grupper cannabisbrukere.

Hos både de tobakksrøykende og ikke-tobakksrøykende cannabisbrukerne beskriver rundt 40 prosent seg selv som spenningssøkende. Dette er en betraktelig høyere andel enn hos de som er avholdne. Kun 23 prosent av dem mener de er spenningssøkende.

Skulker mer

Begge gruppene som bruker cannabis er også langt mer tilbøyelige til å skulke skolen, selv om gruppen som ikke røyker tobakk kan vise til omtrent like gode karakterer som de avholdne.

Generelt er gutter sterkt overrepresentert blant cannabisbrukerne.

De sveitsiske forskerne mener at undersøkelsens styrke er det store antallet ungdommer som har deltatt. Samtidig påpeker de svakheten i at de som ikke var til stede på skolen den dagen undersøkelsen ble foretatt, ikke er med i materialet.

Dette kan ha betydning for resultatet, siden det altså er påvist en sammenheng mellom bruk av cannabis og skolefravær.

Referanse:

J. C. Suris; Christina Akre; André Berchtold; André Jeannin; Pierre-André Michaud; Some Go Without a Cigarette - Characteristics of Cannabis Users Who Have Never Smoked Tobacco; Arch Pediatr Adolesc Med. 2007;161(11):1042-1047.

Lenker:

ScienceDaily: Teens who smoke marijuana but not tobacco are different from other teen groups

Powered by Labrador CMS