Bildet viser et rundt 500 meter langt stykke av en av skrentene som ble undersøkt. Fargene i lyset vitner om at den nesten 130 meter høye veggen består av frossent vann. (Foto: NASA/JPL-Caltech/UA/USGS)

Fant vegger av is på Mars

Tykke lag av ren is ligger like under overflaten. De kan bli svært viktige for framtidas marsboere.

Det er ingen tvil om at det finnes vann på Mars. To iskalotter ligger på hver pol, og det er funnet is i jordsmonnet der Marsroverne har gjort analyser.

Det er oppløftende av flere grunner.

Isbreer på Mars vil trolig inneholde informasjon om fortidas vær og klima på planeten, på samme måten som Jordas isbreer. Dessuten er tilgang på vann helt nødvendig hvis vi skal lage en beboelig base der oppe.

Vi har imidlertid noen utfordringer.

De polare strøkene på Mars er ikke akkurat noe egnet sted for menneskelig besøk. Og is i jordsmonnet andre steder er skittent og krevende å få tak i.

Dette er nok noe av bakgrunnen for at forskerne også har lett etter is andre steder, lengre mot midten av planeten.

Islag under bakken

Beregninger har vist at det også bør finnes vannis i disse områdene.

Tidlige resultater antydet at det meste ville være støpt inn i jordsmonnet. Men senere målinger har hintet mot at det er for mye vann til at alt er spredt i sanda. Trolig finnes det også isbreer under bakken i noen av områdene mellom polen og ekvator, ifølge NASA.

Men hvor langt under bakken?

Nå har amerikanske forskere tatt en grundig titt på noen karakteristiske formasjoner som kan gi svar på dette spørsmålet, nemlig bratte skrenter skapt av erosjon.

Ren is

På åtte ulike steder på de midtre breddegradene av Mars, finnes kutt i terrenget der mer eller mindre vertikale vegger er blitt eksponert. Dette gir muligheter for å se nærmere på hva som befinner seg under den vanlige overflata.

Forskerne har gjort nøye analyser av observasjonsdata fra instrumenter på Mars Reconnaissance Orbiter. De har for eksempel sett på spektraldata, altså målinger av fargene i lyset fra skrentene.

Og resultatene viser at de er blå. Lyset har en signatur som taler sterkt for at veggene består av nærmest ren is.

Her ses utsnittet i et bilde av hele formasjonen, som er rundt fem kilometer bred. (Foto: NASA/JPL-Caltech/UA/USGS)

Fortidas snø

Bildene peker mot at det finnes over hundre meter dype lag av ren is like under overflata i disse områdene.

Forskerne mener det er mest sannsynlig at isen stammer fra snøfall i perioder av historien hvor Mars’ akse i forhold til sola har vært annerledes. Over tusenvis av år ble snøen komprimert til is, som så ble dekket av sand og støv.

Men det ser slett ikke ut til at støvlagene er avskrekkende tykke. Noen steder ligger isen bare en meter eller to under overflata.

Bra landingsplass?

Dette er gode nyheter.

– Det har vært antydet at det kan finnes is på disse breddegradene før, men det spesielle her er at forskerne har vist at det virkelig er is, sier førsteamanuensis Stephanie Werner ved Institutt for Geofag ved Universitetet i Oslo.

Hun forsker selv på Mars og andre planeter, men har ikke deltatt i denne studien.

– Det er også interessant at den ligger så grunt, sier hun.

Dette gjør observasjonene ekstra relevante for oss mennesker. Det betyr at is kan være ganske lett tilgjengelig på varmere breddegrader der det er mer aktuelt for mennesker å lande.

Werner utelukker ikke at nettopp slike områder med tykke lag av is kan være på topplista over framtidige landingsplasser.

Referanse:

Colin M. Dundas m. fl., Exposed subsurface ice sheets in the Martian mid-latitudes, Science, januar 2018.

Powered by Labrador CMS