Europeisk asteroidevarsel?

Jorden har kollidert med store asteroider før. Det kan skje igjen. Nå blir det trolig etablert en europeisk overvåkning av asteroider.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"En kollisjon med en asteroide større enn 1 kilometer kan bli katastrofal for vår sivilisasjon."

Amerikanske NASA er nesten enerådende når det gjelder varsling av nære asteroider.

Den europeiske romorganisasjonen ESA ønsker derfor å starte et eget program for overvåkning av farlige asteroider.

- Et forslag om å etablere et observasjonsprogram vil trolig bli lagt frem når de europeiske romministrene møtes i Nederland i november 2008, sier Terje Wahl, avdelingsdirektør for forskning og jordobservasjon ved Norsk Romsenter.

- Da skal det være ministermøte for å diskutere Europas langtidsplaner for rommet, forklarer han.

Ofte nærkontakt

Jorden har stadig vekk “nærkontakt” med ulike asteroider. Disse går i mer elliptiske eller “avlange” baner enn vår egen klode. Noen av disse asteroidene kan ha blitt dyttet nærmere jorden etter å ha gått nær andre planeter.

13. januar 2008 passerte asteroiden 2008 AF3 oss i omtrent samme avstand som månen.

- Denne lille asteroiden er bare rundt 25 meter i diameter. Den ville dermed ikke representere noen stor fare om den hadde truffet jorden, sier Wahl.

Det er nedslag fra asteroider med en diameter på 1 kilometer eller mer, som utgjør en global fare.

Store lokale ødeleggelser

"Asteroiden 2007 TU24 passerte tett forbi jorden den 29. januar 2007."

29. januar 2008 fløy enda en asteroide tett forbi jorden. 2007 TU24 kom så nær som nesten halvannen gang avstanden til månen. Asteroiden er antatt å ha en diameter på rundt 250 meter.

- Denne asteroiden hadde heller ikke forårsaket en verdensomspennende katastrofe, om den slo ned på jorden. Men et sammenstøt ville likevel gjort store ødeleggelser lokalt, sier Wahl.

Til og med et nedslag i havet ville vært farlig, på grunn av den kraftige tsunamien som ville oppstå.

Near-Earth Object Program

NASA følger for tiden banene til 918 potensielt farlige asteroider. Det skjer i Near-Earth Object Program.

Her holder astronomene øye med himmellegemer som er mer enn 1 kilometer i diameter og som vil komme nær jorden i løpet av de neste ti årene.

Mindre objekter og asteroider som kan bli en fare lenger frem i tid, holdes også under oppsikt.

Ingen grunn til bekymring

"Asteroiden Gaspra er hele 20 kilometer lang. Opp gjennom årene har den fått hard medfart i sin bane rundt solen. Dermed er det godt at den ikke har noen planer om nærkontakt med jorden."

- Heldigvis gir asteroidevarslet for det neste halve året definitivt ingen grunn til bekymring, sier Wahl.

Riktignok vil et titalls asteroider på rundt 1 kilometers størrelse passere i løpet av dette halvåret, men de vil holde meget trygg avstand, sier han.

Den nærmeste “sluggeren” passerte allerede 10. januar 2008, i elleve ganger avstanden til månen. Nest nærmest av disse store trafikkbøllene blir den 1,5 kilometer store 2003 YE45.

2003 YE45 kommer med en relativ hastighet på 13 kilometer per sekund den 13. juli. Dette er heldigvis en søndag, og nærmeste avstand til asteroiden vil være hele 16 ganger avstanden til månen. Altså ingen grunn til panikk.

Liten sannsynlighet

"Meteor Crater i Arizona er 1200 meter i diameter. Det ble laget av en asteroide som var mindre enn 50 meter stor."

Høsten 2007 var det mye fokus på asteroiden Apophis, som astronomene trodde kunne komme til å treffe jorden.

- Nyere observasjoner har redusert sannsynligheten for en treff med Apophis i 2036 eller 2037 til bare 0,02 promille, sier Wahl.

Mer interessant er den nylig oppdagete 2007 VK184. Den vil i perioden 2048 til 2057 passere i nærheten av jorden så mye som fire ganger.

Sannsynligheten for en treff er på “hele” 0,3 promille. Denne asteroiden har en diameter på omtrent 130 meter. Den vil kunne gjøre mye skade ved en kollisjon, men utgjør ingen global trussel.

Powered by Labrador CMS