«Mars 2020» skal sende et kjøretøy til Mars. I tillegg kommer et instrument som skal lage fritt oksygen. (Foto: NASA/JPL-Caltech)

Slik vil forskerne lage oksygen på Mars

Forskere utvikler et instrument som skal sendes til Mars i 2020. Det skal produsere oksygen og bane vei for at astronauter kan puste på planeten i fremtiden. 

Oksygenproduksjon på Mars

2018: MOXIE-instrumentet er ferdigbygd og klart til å bli testet og kalibrert. 

2020: MOXIE sendes av gårde mot Mars. 

2021: MOXIE begynner å produsere oksygen på Mars og fungerer som en prøve for om teknologien virker. 

Ca. 2030: Hvis alt går bra, vil en «oksygen-fabrikk», om lag 100 ganger større, sendes til Mars. Når oksygen-lageret er fullt, ankommer mennesker planeten. 

Ca. 2035–36: Nasa sender (kanskje) mennesker til Mars. De kan bruke oksygenlageret til å puste og til raketten som skal frakte dem hjem. 

Kilder: Morten Bo Madsen, Space.com 

Fakta

Nasa-prosjektet «Mars 2020» skal sende et robotkjøretøy til Mars i år 2020. 

Kjøretøyet skal blant annet bore ned i undergrunnen. 

Målet å finne avleiringer som kan gi en forståelse av planetens fortid og undersøke om det finnes rester etter liv under bakken. 

De mest lovende prøvene skal oppbevares sikkert, slik at de sendes tilbake til jorda senere. 

Kjøretøyet tar også med et instrument som skal produsere oksygen, som en del av forberedelsene til at mennesker kan besøke planeten en gang i fremtiden. 

Kilde: Nasa 

Om seks år vil det stå en liten maskin på planeten Mars – en maskin som produserer oksygen.

Maskinen skal sendes opp som en del av Nasa-prosjektet «Mars 2020». 

– Det er en prototype på en mye større fabrikk som vil kunne forsyne astronauter med oksygen en gang i fremtiden, forteller Morten Bo Madsen, som er leder av Mars-gruppen ved Niels Bohr-instituttet ved Københavns Universitet. 

Prosjektet er kjent som MOXIE (Mars OXygen In situ resource utilization Experiment). 

Slik skal den lage oksygen 

Illustrasjonen viser hvordan instrumentet MOXIE vil bli bygget opp. Det skal etter planen plasseres på Mars om seks år. (Foto: (Illustrasjon: Nasa) )

På Mars er det stort sett ikke noe fritt oksygen i atmosfæren, men MOXIE-maskinen skal kunne lage det fra karbondioksid (CO2). 

Hvert molekyl består av et karbonatom (C) og to oksygenatomer (O2), og MOXIE-apparatet skal splitte opp de to delene. 

– MOXIE fungerer som en slags omvendt brenselcelle. En brenselcelle produserer energi ved å få hydrogen og oksygen til å smelte sammen og bli til vann. Her forbruker vi i stedet energi for å fjerne et oksygenatom fra CO2, sier Madsen. 

Energien vil kommer fra en generator basert på radioaktivt plutonium. 

Oksygen til mennesker på Mars 

Talspersoner fra Nasa har uttalt at MOXIE bare er begynnelsen på oksygenproduksjonen på Mars. 

– Dette er et virkelig skritt mot utforskningen av Mars i fremtiden, har sjefsforskeren ved Nasas Mars-program, Michael Meyer, uttalt til Space.com. 

Planen er å bygge en hel oksygenfabrikk, omkring 100 ganger større enn den første prototypen. 

Fabrikken skal stå klar når Nasa etter planen sender de første menneskene til Mars en gang på 2030-tallet. 

Skal drive raketter 

MOXIE-instrumentet vil sitte på et ubemannet kjøretøy, som illustreres her. (Foto: (Illustrasjon: Nasa) )

Fremtidens oksygenfabrikk skal ikke bare sørge for at astronautene kan trekke pusten – den skal også hjelpe dem med å komme seg tilbake til jorden. 

Oksygenet vil nemlig kunne brukes som et hjelpestoff når drivstoffet til astronautenes fartøy skal forbrennes, forteller forskeren som leder MOXIE-eksperimentet, amerikanske Michael Hecht. 

– Vi vil sende mennesker til Mars, og da trenger vi en atomreaktor og en oksygenfabrikk. Når astronautene kommer fram, vil oksygentanken være full og raketten klar til å ta dem med hjem, uttaler Hecht til Space.com. 

MOXIE er bare ett av mange instrumententer som skal sendes av gårde. 

Skal samle prøver på Mars 

Et ubemannet kjøretøy – en rover – skal kjøre rundt og samle inn prøver – slik «Curiosity» gjør i dag. 

– Det nye nå er at utvalgte prøver skal kapsles inn og sendes tilbake til jorden, forklarer Madsen. 

Hans eget bidrag til MOXIE-instrumentet blir en metode for å hente inn karbondioksid fra atmosfæren uten at systemet blir ødelagt av støv. 

Mars 2020-roveren skal sendes av sted i juli eller august 2020. Reisen til Mars vil ta 7–9 måneder. 

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS