– Det har tidligere vist seg at fysisk aktivitet hjelper mot depresjon. Jeg er derfor ikke overrasket over funnene, men jeg synes likevel at det er fint å se at fysisk aktivitet kan ha en forebyggende effekt også på fødselsdepresjon, sier forsker. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Fysisk aktivitet kan motvirke fødselsdepresjon

Gravide som trener under svangerskapet har mindre sjanse for å få fødselsdepresjon.

Det forteller Kari Slinning, forsker ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Øst og Sør.

– Gravide som er i moderat fysisk aktivitet eller trener mer intenst minst 2,5 timer eller mer i løpet av uka, i bolker på minst ti minutter, har lavere risiko for å få depressive symptomer etter fødselen sammenlignet med de som ikke driver denne formen for aktivitet, sier Slinning.

I en studie målte hun og forskerkolleger gravides aktivitet ved bruk av treningsarmbånd i svangerskapsuke 28. 643 kvinner i Oslo deltok i undersøkelsen i 2008–2010 og funnene viste seg å gjelde for alle kvinnene uavhengig av kulturell bakgrunn.

– Det har tidligere vist seg at fysisk aktivitet hjelper mot depresjon. Jeg er derfor ikke overrasket over funnene, men jeg synes likevel at det er fint å se at fysisk aktivitet kan ha en forebyggende effekt også på fødselsdepresjon, forteller stipendiat Nilam Shakeel, som har ledet studien.

Det er stor variasjon i gravides form og tilstand under svangerskapet. Det er ikke alle som er i stand til å være i fysisk aktivitet, men for de som kan det er det altså å anbefale.

Studien er utført i samarbeid med professor Anne Karen Jenum ved Universitetet i Oslo.

Referanse:

Shakeel, N. m.fl: Physical activity in pregnancy and postpartum depressive symptoms in a multiethnic cohort. Journal of Affective Disorders. (2018) (sammendrag)

Powered by Labrador CMS