Når to personer med tillit til hverandre samarbeider, begynner hjertene deres å slå raskere – og i takt, viser ny dansk forskning. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

- Tillit får hjerter til å banke i takt

Når to personer med tillit til hverandre arbeider sammen, begynner hjertene deres å slå i takt, antyder en studie. Forskerne er i villrede over fenomenet. 

Fakta

Ifølge den såkalte spillteorien vil en rasjonell spiller unnlate å investere i felleskassa og håpe på at den andre gjør det.

Det vil gi det største utbyttet. Men undersøkelser har vist at mange PGG-spillere har tendens til å investere – selv om de ikke kan se den andre personen.

Kilde: Wikipedia.org

Tillit til fremmede gjør oss flinkere til å samarbeide

Tillit mellom fremmede mennesker har betydning i alle nivåer av samfunnet, sier Peter Dinesen, førsteamanuensis ved institutt for statsvitenskap ved Københavns Universitet.

– I samfunn hvor tilliten er høy, er det også mer samarbeid. Hvis vi stoler på at folk oppfører seg bra, vil vi også være mer tilbøyelig til å følge samme logikk selv. Det kan for eksempel være å oppføre seg miljøvennlig fordi vi forventer at andre også gjør det. Hvis vi er alene om å ikke kaste søppel i naturen, gjør det jo ikke den store forskjellen. Derfor kan samfunn med en høy grad av tillit i høyere grad løse problemer kollektivt, sier Dinesen.

I Skandinavia er det høy tillit mellom individer. Men vi har også mer tillit til institusjonene våre, og det ser ut til at det er dette som faktisk skaper tilliten i befolkningen.

– Samtidig utgjør tilliten til fremmede en del av fundamentet for en stor velferdsstat. Hvis vi tror at mange utnytter systemet og lurer seg til ytelser, er vi mindre tilbøyelige til å støtte omfordeling gjennom velferdsstaten, avslutter Dinesen.

Gjennom menneskets evolusjon har samarbeid vært viktig for å overleve. Når vi samarbeider, kan vi løse større og mer komplekse oppgaver, for eksempel å fange et bytte, bygge et hus eller dyrke jorden.

Nå antyder en ny dansk studie, publisert i tidsskriftet Journal of Physiology and Behavior, at når to mennesker med tillit til hverandre samarbeider, begynner hjertene deres å banke synkront. Forskerne kan ikke forklare resultatet.

– Det er jo virkelig interessant. Det er første gang noen har påvist at tillit mellom to mennesker slår ut på hjerterytmen, og vi aner ikke hvorfor det skjer. Vi vet fra andre studier at når to personer liker hverandre, så etterligner de hverandres kroppsspråk og stemmeføring. Kanskje denne etterligningen også skjer i det autonome nervesystemet som styrer hjertet, sier Panagiotis Mitkidis

Han er forsker ved Centre for Interacting Minds ved Aarhus Universitet.

Tillitsspill styrte rytmen

Forskergruppen fra Aarhus Universitet ga 37 par tilfeldig utvalgte universitetsstudenter i oppgave å konstruere LEGO-biler. Det skulle de gjøre fire ganger.

Hver omgang varte ti minutter, og underveis målte forskerne studentenes hjerteslag. Deretter skulle 20 andre par følge samme prosedyre, men disse skulle spille et såkalt «trust game» eller Public Goods Game (PGG) etter hver økt.

I et PGG-spill har hver person en sum penger som de kan velge å investere i felleskassen i all hemmelighet. Pengene som investeres, blir økt med en faktor som er mindre enn antallet spillere, og deretter delt mellom spillerne.

Hvis bare én person investerer, blir han eller hun fattigere, mens den andre blir rikere. Det er altså bare smart å investere for den som har tillit til at den andre også vil gjøre det.

Det viste seg at:

  • Gruppen av par som spilte PGG-spill underveis i undersøkelsen, ofte investerte i felleskassen.
  • PGG-gruppen hadde en synkronisert hjerterytme 85 prosent av tiden når de bygget LEGO-biler.
  • Hjertepulsen steg synkront når de begynte å bygge.
  • Gruppen som ikke spilte PGG, hadde bare synkronisert hjerterytme 67 prosent av tiden, og pulsen steg ikke betydelig.

Den økte pulsen i PGG-gruppen peker på at det mer tillitsfulle samarbeidet skaper en opphisselse, mener Panagiotis Mitkidis.

– Det kan avspeile at det tillitsfulle samarbeidet skaper en emosjonell opphisselse hos deltakerne. Det er imidlertid vanskelig å si hvorfor hjertepulsen stiger synkront. En forklaring kunne være at pulsens stigning avspeiler risikoen ved å ha tillit til en annen person. Det åpner jo for at den andre kan utnytte tilliten. Og det skaper en økt oppmerksomhet og spenning, slik at pulsen stiger, sier Mitkidis.

Forsøkspersonene berørte ikke hverandre, og de satt rundt et bord mens de bygget LEGO, forteller Mitkidis.

– Det må være noe vi kan se eller høre som gjør at hjertene synkroniseres.

Vi etterligner hverandre

Studien er spennende, men det er vanskelig å si noe om fenomenet ut fra den alene, mener Albert Gjedde, professor ved institutt for nevrovitenskap og farmakologi ved Københavns Universitet.

– Det er mange mulige forklaringer. Stigningen i puls kan henge sammen med at de har en forventning om å få suksess sammen, og det får hjernen til å skille ut dopamin, som øker opphisselsen og hjerterytmen, sier Gjedde.

Han har ikke vært med på å gjennomføre den nye studien.

Når folk bruker mye tid sammen, begynner de å etterligne hverandre og tenke på samme måte. Kanskje det kan være en del av forklaringen, mener Gjedde.

– Vi mottar hele tiden inntrykk fra de menneskene vi bruker tid sammen med og koordinerer atferden vår innbyrdes. Det gjør også at gode venner eller et gammelt ektepar kan avslutte hverandres setninger. Det skjer en slags kognitiv synkronisering, hvor tankegang og reaksjonsmønstre blir mer like, og det kan godt avspeile seg i det autonome nervesystemet som blant annet styrer hjertet. Men nå har forsøkspersonene bare brukt kort tid sammen, så det er vanskelig å si om det er dette som skjer, sier Gjedde.

Mer forskning er nødvendig

Det er en interessant studie, men det krever et forsøk med en kontrollgruppe hvis vi skal lære mer om årsakene, sier Albert Gjedde.

– Det er vanskelig å forklare hvorfor det er mer synkronisering av pulsen blant de som spiller PGG-spillet. Men ut fra denne undersøkelsen synes jeg ikke vi kan konkludere med at det nødvendigvis skyldes tillit. Det kan også være fordi de spiller et ekstra spill sammen. Det handler ikke nødvendigvis om at de investerer i felleskassa, sier Gjedde.

– Det kunne være interessant å se lignende studie med forsøkspersoner som ikke investerer i felleskassa, for å se om det er tilliten som utgjør forskjellen.

Referanse:

Panagiotis Mitkidis m.fl.: Building trust: Heart rate synchrony and arousal during joint action increased by public goods game. Journal of Physiology and Behavior (2015). DOI: 0.1016/j.physbeh.2015.05.033. Sammendrag.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS