- Tankefelt like populært

Kurs i tankefeltterapi ble i 2009 fjernet fra Psykologforeningens liste over godkjente spesialistutdanninger. Tankefelt-guru Mats J. Uldal sier at kursene fremdeles er like populære.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Tankefeltterapiens teoretiske grunnlag bruker mange av de samme elementene som akupunktur, som kroppens energibaner. Det finnes ingen vitenskapelige bevis for at disse banene finnes. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com)"

Fakta om TFT:

Tankefeltterapi (TFT) er en behandlingsform som er sammensatt av elementer fra tradisjonell kinesisk medisin, akupressur, kinesiologi og kognitiv terapi.

TFT ble utviklet av den amerikanske psykologen Roger J. Callahan på slutten av syttitallet.

Behandlingsmetoden bygger på en teori om at kroppen inneholder en type energifelt som kalles tankefelt.

Tankefeltet antas å styre underbevissthet, bevissthet og følelser.

Metoden benyttes for å behandle traumer, angst, fobier, avhengighet, tvangslidelser og psykosomatiske lidelser.

I behandlingen stimulerer man såkalte aku-punkter ved å banke på dem samtidig som man tenker på det aktuelle følelsesmessige problemet.

Problematiske tanker, følelser og smerter forstås som blokkeringer i tankefeltene. I starten får klienten behandling av terapeut, men læres etter hvert opp i å utføre behandlingen på seg selv.

Det finnes ingen bevis for at TFT har terapeutisk effekt.

Kilde: Nifab

TVNorge starter nyåret med en programserie om den omstridte psykologiske behandlingsmetoden tankefeltterapi (TFT).

Serien, som starter søndag 6. februar, heter Følelser og fornuft, og tar for seg TFT-behandling av 18 mennesker som sliter med ulike problemer.

Programmets sjefsterapeut er TFT-gründeren Mats J. Uldal, som driver Mats Uldal International School of TFT, hvor han holder kurs i ulike tankefeltteknikker.

Ikke lenger spesialistkurs

Etter at forskning.no i 2009 skrev flere saker om energipsykologi, ble kurs i tankefeltterapi fjernet fra Psykologiforeningens liste over godkjente spesialistkurs.

Det betyr at psykologer og andre ikke lenger kan få dekket TFT-kurs av statlige arbeidsgivere.

Psykologforeningens hovedbegrunnelse var at tankefeltterapi er en alternativ behandling som ikke er evidensbasert. Det betyr at det ikke finnes noe vitenskapelig bevis for at metoden fungerer.

Les Psykologforeningens redegjørelse her.

Men at TFT ble fjernet som spesialistkurs, gikk ikke ut over Uldals praksis. Han sier kursene hans er like populære som før, og at han fortsatt utdanner både psykologer, leger, psykiatere og annet helsepersonell, i tillegg til lekfolk.

- Heldigvis er det slik at psykologer klarer å tenke selv. De som har erfart TFT vet at det virker, og de som er imot det, er utelukkende folk som ikke vet noe om det og ikke kan det selv. Da er det også lett å uttale seg negativt, sier Uldal til forskning.no.

- Dårlig metoder og økonomiske insentiver

En gjennomgangsfigur i TVNorges nye program om TFT er psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren. Han beskriver rollen sin i programmet som den samme som Jørgen Lorentzen hadde i Eia og Ihles Hjernevask som gikk på NRK våren 2010.

- Jeg så en hel rekke klipp av hva Uldal gjør, og så har jeg faglig kommentert det i kraft av at jeg er psykolog og skeptiker.

I 2007 skrev Lindgren en artikkel på nettstedet skepsis.no, hvor han gikk gjennom forskningen på feltet så langt.

"Rolf Marvin Bøe Lindgren mener publiserte studier om positive virkninger av TFT stort sett er preget av dårlige metoder og interessekonflikter. (Foto: Privat)"

Han konkluderte da med at det ikke finnes troverdig dokumentasjon som på noen måte støtter påstandene om at TFT har helbredende effekt på noe som helst.

- Studiene som kommer med positive resultater kan deles opp i to grupper. Den ene har veldig dårlig metodologi, og i den andre har forskerne selv store økonomiske insentiver i forskningen, uten at de har oppgitt dette. Det interessante er tendensen til å underkommunisere akkurat dette.

Dette er også tilfelle når det gjelder en studie om TFT publisert i tidsskriftet International Journal of Emergency Mental Health i 2010.

Alle som er oppført som forfattere av studien er selv tankefeltterapeuter i USA.

Definisjonen på diagnose

Ifølge Mats J. Uldal er det vanskelig å gjøre vitenskapelige studier av hvordan TFT virker.

- Denne type vitenskapelig forskning krever at man bare forsker på én diagnose av gangen, mens TFT bygger på at diagnoser er summen av en mengde ting som har skjedd i et menneskes liv, og ikke sluttresultatet i seg selv.

Uldal forklarer at når man skal løse en diagnose, så må man ofte behandle flere diagnoser for å bli kvitt hoveddiagnosen folk sliter med.

- Mange mennesker har for eksempel angst eller traumer, og for å bli kvitt den diagnosen de sliter med nå, må man løse angsten og traumene de har.

- Men hvis man gjør det, får man ikke studien antatt i en forskningspublikasjon. Begrunnelsen er at man har behandlet mer enn én diagnose.

- Dette er sprøyt

Lindgren er kritisk til Uldals forklaring.

- Det er en interessant formulering og et interessant perspektiv på hva en diagnose er, og den er så fjern fra hva jeg er vant med og hva jeg umiddelbart oppfatter som nyttig til at jeg klarer å komme med en kommentar på sparket. 

Innenfor medisinen defineres en diagnose som en betegnelse på symptomer og sykdom.

Når det gjelder problemene med å få en TFT-studie på trykk i et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift, mener Lindgren, som også sitter i redaksjonen i det fagfellevurderte open-access-tidsskriftet Scandinavian Journal of Organizational Psychology, at Uldals uttalelser er sprøyt.

- Det viktigste for å få en studie antatt er at man må ha statistisk signifikante resultater eller en effektstørrelse utover det trivielle. Man må argumentere grundig for hvorfor metoden man har brukt er lure, og greier man det, så kan studien komme på trykk.

Likevel sier han at de fleste studier blir forkastet av plasshensyn, ikke fordi tidsskriftet har noe spesielt imot metoden. 

Her kan du se et klipp hvor Mats J. Uldal forklarer TFT:

Referanser: 

Caroline E. Sakai et. al., Treatment of PTSD in Rwandan Child Genocide Survivors Using Thought Field Therapy,  International Journal of Emergency Mental Health, Vol. 12 (1), 2010, (preprint)

Powered by Labrador CMS