Tanken på dårlig husk gjør eldre mer glemske

Ideen om at gamle er glemske kan i seg selv få eldre til å huske dårligere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: colourbox.no)

De fleste av oss har vel labbet inn på soverommet for å gjøre noe, bare for å oppdage at vi faktisk har glemt hva vi skulle på veien inn fra stua.

Men når dette hender mennesker på bortsida av livets middagshøyde, faller tanken fort på aldersrelatert glemskhet og demens. Det er vel ikke første tegn på Alzheimer?

Men denne tanken er faktisk i seg selv skadelig for hukommelsen, mener Sarah Barber fra University of Southern California og kollegaene hennes.

Folk som opplever en slik trussel om å oppfylle en negativ stereotyp for gruppa de tilhører, har nemlig en tendens til å hemme seg selv og prestere under evne. Dermed oppfyller de faktisk også fordommene.

- Å knytte hvert glemske øyeblikk til aldring kan faktisk forverre hukommelsesproblemer, sier Barber i en pressemelding fra universitetet.

Symptomer på demens

Tidligere tester har gitt temmelig slående og nedslående resultater.

I grupper hvor de eldre blir minnet om hvor glemske eldre er, oppfylte hele 70 prosent av deltagerne diagnosekriteriene for demens. I tilsvarende grupper uten denne stereotyp-trusselen hengende over seg, var andelen bare 14 prosent.

Men det mest fascinerende er kanskje at stereotypeffekten ikke fungerer likt i alle situasjoner. Noen ganger får den faktisk de eldre til å prestere bedre.

Det hele avhenger av hvorvidt målet er å klare noe eller å unngå feil, konkluderer Barber.

Bedre og dårligere

Hun og kollegaene testet flere grupper med deltagere i aldersgruppa 59 til 79 år. Noen fikk lese narreartikler om hukommelsesbesvær hos eldre mennesker før eksperimentet. Etterpå skulle alle igjennom en husketest. Men deltagerne fikk ulike mål med oppgaven.

Halvparten tjente en liten pengesum for hvert riktig svar, mens resten tapte en sum for hvert ord de glemte.

Resultatene var en smule overraskende:

Deltagere som hadde lest om aldersrelatert glemsomhet, gjorde det dårligere på tester der de tjente penger på riktige svar. Men på testene der gale svar ga tap, gjorde de det forbløffende nok bedre enn deltagere som ikke hadde lest om aldersstereotyper.

Forskerne mener dette er viktig kunnskap, ikke bare for eldre som ønsker å bli minst mulig hemmet av egne og andres fordommer.

For klinikere som tester eldre menneskers hukommelse, er det også temmelig vesentlig å vite hvilke faktorer som påvirker resultatene.

Referanse:

S. J. Barber & M. Mather, (in press). Stereotype threat can enhance, as well as impair, older adults’ memory, Psychological Science, juni, 2013.

Powered by Labrador CMS